แท็ก ยะลา

Tag: ยะลา

โรงอิฐรุ่งเจริญ โดยนายทองเจือ ใจยา – ยะลา

โรงอิฐรุ่งเจริญ โดยนายทองเจือ ใจยา ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 107/2 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลท่าสาป อ.เมือง ยะลา 95000...

โอเอการช่าง โดยนายบรรยง ลิขิตสมบัติ – ยะลา

โอเอการช่าง โดยนายบรรยง ลิขิตสมบัติ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 47/3 หมู่ที่ 7 ตำบลสะเตงนอก อ.เมือง ยะลา 95000...

สิริเทรดดิ้งยะลา – ยะลา

สิริเทรดดิ้งยะลา ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 21/1-2 ถนนพุทธภูมิวิถี ตำบลสะเตง อ.เมือง ยะลา 95000 โทรศัพท์ :...

ยะลาลาเท็กซ์ – ยะลา

ยะลาลาเท็กซ์ การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง ประเภทธุรกิจ : การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยางขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 92 หมู่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลพร่อน อ.เมือง ยะลา 95000 โทรศัพท์...

ยะลาไกรศรี – ยะลา

ยะลาไกรศรี การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 68 ถนนประชานุกูล ตำบลสะเตง อ.เมือง ยะลา 95000 โทรศัพท์ : 073-212485โทรสาร...

ลิดลวัสดุก่อสร้าง – ยะลา

ลิดลวัสดุก่อสร้าง การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 60/1 หมู่ 1 ตำบลลิดล อ.เมือง ยะลา 95160 โทรศัพท์ : 073-252373โทรสาร :...

บุญชอบพารา – ยะลา

บุญชอบพารา การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง ประเภทธุรกิจ : การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยางขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 197 ถ.สุขยางค์ ตำบล เบตง อ.เบตง ยะลา 95110 โทรศัพท์ :...

ยะลาสหผล – ยะลา

ยะลาสหผล การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง ประเภทธุรกิจ : การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยางขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 406 ถนน สิโรรส ตำบล สะเตง อ.เมือง ยะลา 95000 โทรศัพท์...

โรงน้ำยางเบตง – ยะลา

โรงน้ำยางเบตง การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง ประเภทธุรกิจ : การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยางขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 227 ถนน คงคา ตำบล เบตง อ.เบตง ยะลา 95110 โทรศัพท์ :...

อรุณศิลป์ โดยนายนิยม วงศ์เหลือง – ยะลา

อรุณศิลป์ โดยนายนิยม วงศ์เหลือง การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 7 ถนนคุปตาสา ตำบลสะเตง อ.เมือง ยะลา 95000 โทรศัพท์ :...

ซี.บี. รับเบอร์ – ยะลา

ซี.บี. รับเบอร์ การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง ประเภทธุรกิจ : การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยางขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 90 ม.7 ถนนนิบงบารู ตำบล สะเตงนอก อ.เมือง ยะลา 95000...

ร้านปัญญาแอร์ โดยนายปัญญา นาคอารยะพันธุ์ – ยะลา

ร้านปัญญาแอร์ โดยนายปัญญา นาคอารยะพันธุ์ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 239 ถ.สิโรรส ต.สะเตง อ.เมือง ยะลา 95000...

แฮนสัน คอนกรีต (ประเทศไทย) สาขายะลา – ยะลา

แฮนสัน คอนกรีต (ประเทศไทย) สาขายะลา การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 129/2 หมู่ 1 ถนน ร.พ.ช. ตำบลท่าสาป อ.เมือง...

เฉลิมการช่าง โดยนายเฉลิม บุญคง – ยะลา

เฉลิมการช่าง โดยนายเฉลิม บุญคง ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 38 ซ.เจริญชัย 1 ถ.ผังเมือง 4 ...

ร้าน จูลอลูมิเนียม โดยนายสมจิต ขาวสุด – ยะลา

ร้าน จูลอลูมิเนียม โดยนายสมจิต ขาวสุด ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 139/20 ถนนผังเมือง 4 ตำบลสะเตง อ.เมือง...

ขจรศักดิ์ มนต์มหาชาติ – ยะลา

ขจรศักดิ์ มนต์มหาชาติ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 52 ถนนรวมวิทย์ ตำบลเบตง อ.เบตง ยะลา 95110...

ชินวรยะลาพรีสเตรส – ยะลา

ชินวรยะลาพรีสเตรส การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 123/1 หมู่ 3 ถนนเพชรเกษม ตำบลลิดล อ.เมือง ยะลา 95000 โทรศัพท์ : 073-211436โทรสาร :...

สรกรรณกรุ๊ป – ยะลา

สรกรรณกรุ๊ป ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 427/1 ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง อ.เมือง ยะลา 95000 โทรศัพท์ :...

ยะลายูเนี่ยนพลาสแพค – ยะลา

ยะลายูเนี่ยนพลาสแพค การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 39/4 ม.6 ถ.บ้านเนียง-นาเกตุ ต.ลำใหม่ อ.เมือง ยะลา 95160 โทรศัพท์ : 073-252614โทรสาร : n/aอีเมลล์...

หมอมวลชน 2000 สาขายะลา – ยะลา

หมอมวลชน 2000 สาขายะลา ผลิตสบู่ เครื่องสำอาง และอื่นๆ ประเภทธุรกิจ : ผลิตสบู่ เครื่องสำอาง และอื่นๆขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 457 ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง อ.เมือง ยะลา 95000...

ก่อสร้างเนรมิตร – ยะลา

ก่อสร้างเนรมิตร การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 4 ถนนสฤษดิ์เดช ตำบลเบตง อ.เบตง ยะลา 95110 โทรศัพท์ : 073-230200โทรสาร...

อินเตอร์เนชั่นแนลเฟานดรีย์ – ยะลา

อินเตอร์เนชั่นแนลเฟานดรีย์ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 814 ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง อ.เมือง ยะลา 95000 โทรศัพท์ : 212880โทรสาร :...

อุสมานเครื่องเย็น โดยนายสมาน กาโน – ยะลา

อุสมานเครื่องเย็น โดยนายสมาน กาโน ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 977-979 ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง อ.เมือง ยะลา 95000...

เอกวนกิจ – ยะลา

เอกวนกิจ การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง ประเภทธุรกิจ : การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยางขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 467 หมู่ 1 ตำบลบันนังสตา อ.บันนังสตาร์ ยะลา 95130 โทรศัพท์ : 299018โทรสาร...

ชาญไทยเบตง – ยะลา

ชาญไทยเบตง การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง ประเภทธุรกิจ : การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยางขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 23 หมู่ที่ 3 ถนน รัตนกิจ ตำบล เบตง อ.เมือง ยะลา 95000...

สันติพงศ์ออโต้แอร์ โดยนายสันติ จิตโสภิณ – ยะลา

สันติพงศ์ออโต้แอร์ โดยนายสันติ จิตโสภิณ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 23 ถนนผังเมือง 4 ตำบลสะเตง อ.เมือง...

ยะลาแจ้งสกุล โดยนายวิสิทธิ์ แจ้งสกุล – ยะลา

ยะลาแจ้งสกุล โดยนายวิสิทธิ์ แจ้งสกุล ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 22/1 ถนนเทศบาล 1 ตำบลสะเตง อ.เมือง...

ยะลาสถาพรผลิตภัณฑ์คอนกรีต – ยะลา

ยะลาสถาพรผลิตภัณฑ์คอนกรีต การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 2-4 ถ.คชเสนีย์ 1 ต.สะเตง อ.เมือง ยะลา 95000 โทรศัพท์ : 073-212249โทรสาร :...

AAA อัลลอย โดยนายอิบรอเฮ็ม แวแวนิ – ยะลา

AAA อัลลอย โดยนายอิบรอเฮ็ม แวแวนิ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 8-10 ถนนมุสลิมบำรุง ตำบลสะเตง อ.เมือง ยะลา...

เบตงไพลิน – ยะลา

เบตงไพลิน การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 4 ถนนสฤษดิ์เดช ตำบลเบตง อ.เบตง ยะลา 95110 โทรศัพท์ : 230200โทรสาร : n/aอีเมลล์...

สวนยางตาเชะ โดยนายประมวล ศิริทรัพย์สุนทร – ยะลา

สวนยางตาเชะ โดยนายประมวล ศิริทรัพย์สุนทร การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง ประเภทธุรกิจ : การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยางขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 148 หมู่ 3 ตำบลตาเชะ อ.เมือง ยะลา 95000 โทรศัพท์...

ผังเมือง 3 เครื่องเย็น โดยนายเสริม อินสุวรรณโณ – ยะลา

ผังเมือง 3 เครื่องเย็น โดยนายเสริม อินสุวรรณโณ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 924 ถนนผังเมือง 4 ตำบลสะเตง...

โรงหล่อยะลารุ่งเรือง – ยะลา

โรงหล่อยะลารุ่งเรือง การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนสามัญสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 11 ซอยแปเราะผาสุข ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง อ.เมือง ยะลา 95000 โทรศัพท์ : 214981โทรสาร...

Most Read

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้างขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 325 หมู่ 1 ถนนขุนยม ตำบลนาปรัง อ.ปง พะเยา 56140 โทรศัพท์ :...

ทองไทยการพิมพ์ – กรุงเทพมหานคร

ทองไทยการพิมพ์ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ ประเภทธุรกิจ : การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 391 ถ.ลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ : 8614801-10โทรสาร :...

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค – กรุงเทพมหานคร

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัด สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 79/111 หมู่ 2 ถนนสามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 โทรศัพท์ : 9568170-2 โทรสาร...

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้าง ขนาดธุรกิจ : อื่นๆ สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 46 ถ.ท่าเรือ-ท่าลาน ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130 โทรศัพท์ : 035-341221 โทรสาร : n/a อีเมลล์ : n/a เว็บไซท์...