แท็ก ยโสธร

Tag: ยโสธร

แสงชัยอุปกรณ์ (ชัย) โดยนายวันชัย วรนารถ – ยโสธร

แสงชัยอุปกรณ์ (ชัย) โดยนายวันชัย วรนารถ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 579 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง...

พิค แอนด์ เปย์ สาขายโสธร – ยโสธร

พิค แอนด์ เปย์ สาขายโสธร การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 504 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง ยโสธร 35000...

ถินลุมพุก โดยนางลำดวน ศรีโชค – ยโสธร

ถินลุมพุก โดยนางลำดวน ศรีโชค การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 384 หมู่ท่ี 2 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 35110 โทรศัพท์ : 045...

นรินทร์เครื่องเย็น – ยโสธร

นรินทร์เครื่องเย็น ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 241 หมู่ 9 ถนนแจ้งสนิท ตำบลเขื่องคำ อ.เมือง...

เพชรวิศวกรรม – ยโสธร

เพชรวิศวกรรม การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 201 หมู่ 9ถนนแจ้งสินท ตำบลเขื่องคำ อ.เมือง ยโสธร 35000 โทรศัพท์ : 045-712931โทรสาร :...

นภาภรณ์ สลับศรี – ยโสธร

นภาภรณ์ สลับศรี ผลิตท่อ โลหะที่ใช้ในการสร้าง ประเภทธุรกิจ : ผลิตท่อ โลหะที่ใช้ในการสร้างขนาดธุรกิจ : นางสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 39 หมู่ 13 ตำบลตาดทอง อ.เมือง ยโสธร 35000...

ยโสธรคอนกรีต – ยโสธร

ยโสธรคอนกรีต การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 48 หมู่ที่ 13 ต.น้ำคำใหญ่ อ.เมือง ยโสธร 35000 โทรศัพท์ : 045-724144โทรสาร : n/aอีเมลล์...

อาคมอลูมิเนียม โดยนางนงพร ปัญโญกลาง – ยโสธร

อาคมอลูมิเนียม โดยนางนงพร ปัญโญกลาง ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 75 หมู่ 12 ตำบลสามแยก...

ประเสริฐการช่าง โดยนายประเสริฐ แหวนหล่อ – ยโสธร

ประเสริฐการช่าง โดยนายประเสริฐ แหวนหล่อ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 721 หมู่ 2 ถนนแจ้งสนิท ตำบลลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว...

อาร์ตการช่าง โดยนายนาถ วิเวกวิน – ยโสธร

อาร์ตการช่าง โดยนายนาถ วิเวกวิน ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 16 ม.1 ถ.ร่วมใจ ต.ในเมือง อ.เมือง ยโสธร...

สุวรรณชัยการช่าง โดยนางสุภาพ ศรีสุวรรณ – ยโสธร

สุวรรณชัยการช่าง โดยนางสุภาพ ศรีสุวรรณ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 157/1-2 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อ.เมือง ยโสธร...

อมรทรัพย์อลูมิเนียม โดยนายอมร แสงสว่าง – ยโสธร

อมรทรัพย์อลูมิเนียม โดยนายอมร แสงสว่าง ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 9 หมู่ 8 ถนนแจ้งสนิท...

ที.เอส.พลาสติกยโสธร – ยโสธร

ที.เอส.พลาสติกยโสธร การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกขนาดธุรกิจ : โรงงานสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 217 หมู่ 3 ถนนอรุณประเสริฐ ตำบลตาดทอง อ.เมือง ยโสธร 35000 โทรศัพท์...

สมานมิตรวัสดุก่อสร้าง โดยนายสมาน ทับแสง – ยโสธร

สมานมิตรวัสดุก่อสร้าง โดยนายสมาน ทับแสง การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 99 ม.12 บ.เอราวัณ ถ.วารีราชเดชตำบลกุดชุม อ.กุดชุม ยโสธร 35140 โทรศัพท์...

บวร เจริญคุณ – ยโสธร

บวร เจริญคุณ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 157 หมู่ท่ี 14 ต.กุดชุม อ.กุดชุม ยโสธร 35140 โทรศัพท์ :...

เอกรวีวัสดุก่อสร้าง โดยนางอาภร ผสมทรัพย์ – ยโสธร

เอกรวีวัสดุก่อสร้าง โดยนางอาภร ผสมทรัพย์ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 15/3 หมู่ 5 ถนนอรุณประเสริฐ ตำบลโพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว ยโสธร 35150 โทรศัพท์ :...

ศรีเจริญยนต์ โดยนายสมศรี คมกล้า – ยโสธร

ศรีเจริญยนต์ โดยนายสมศรี คมกล้า การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ ประเภทธุรกิจ : การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 106 หมู่ 4 ตำบลสร้างมิ่ง...

สมเกียรติการช่าง โดยนายหำ อุปชัย – ยโสธร

สมเกียรติการช่าง โดยนายหำ อุปชัย การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : โรงงานสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 117 หมู่ท่ี 13 ตำบลนาสะไมย์ อ.เมือง ยโสธร 35000...

บุญทัน ศรีใสคำ – ยโสธร

บุญทัน ศรีใสคำ การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ ประเภทธุรกิจ : การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 99 หมู่ 1 ตำบลทุ่งแต้ อ.เมือง ยโสธร...

มาโนชกระจกอลูมิเนียม โดยนายวิโนด สุรารักษ์หิรัญ – ยโสธร

มาโนชกระจกอลูมิเนียม โดยนายวิโนด สุรารักษ์หิรัญ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 9 ซอยเทศบาล 11 ถ.วิทยะธำรงค์ ต.ในเมือง...

เจริญคุณการช่าง โดยนายสุจิตต์ เจริญคุณ – ยโสธร

เจริญคุณการช่าง โดยนายสุจิตต์ เจริญคุณ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : โรงงานสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 46 ม.1 ต.นาสะไมย์ อ.เมือง ยโสธร 35000 โทรศัพท์ :...

อู๊ดลุมพุก โดยนายบรรจบ ชารีแก้ว – ยโสธร

อู๊ดลุมพุก โดยนายบรรจบ ชารีแก้ว การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : โรงงานสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 322 หมู่ที่ 1 ตำบลลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 35110 โทรศัพท์...

โรงกลึงเจริญการช่าง โดยนายเจริญ เขียนแก้ว – ยโสธร

โรงกลึงเจริญการช่าง โดยนายเจริญ เขียนแก้ว การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 105 หมู่ 4 ตำบลฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย ยโสธร 35130 โทรศัพท์...

พรพิพัฒน์จักรกล โดยนายอำนาจ พรพิพัฒน์ – ยโสธร

พรพิพัฒน์จักรกล โดยนายอำนาจ พรพิพัฒน์ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 193 หมู่ 3 ถนนอรุณประเสริฐ ตำบลตาดทอง...

หมอมวลชน 2000 สาขายโสธร – ยโสธร

หมอมวลชน 2000 สาขายโสธร ผลิตสบู่ เครื่องสำอาง และอื่นๆ ประเภทธุรกิจ : ผลิตสบู่ เครื่องสำอาง และอื่นๆขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 157/16 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง ยโสธร 35000...

เกียรติยศ โดยนายเกียรติยศ ธรรมจิตติ – ยโสธร

เกียรติยศ โดยนายเกียรติยศ ธรรมจิตติ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 2/4 ถนนมงคลบูรพา ตำบลในเมือง อ.เมือง ยโสธร...

ประภาสนาสะไมย์เสาปูน โดยนายประภาส โสมาบุตร – ยโสธร

ประภาสนาสะไมย์เสาปูน โดยนายประภาส โสมาบุตร การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 96 หมู่ 13 ตำบลนาสะไมย์ อ.เมือง ยโสธร 35000 โทรศัพท์...

โพธิ์กฏก่อสร้าง – ยโสธร

โพธิ์กฏก่อสร้าง การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 145 หมู่ 4ถนนแจ้งสนิท ตำบลโพนทัน อ.คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 35110 โทรศัพท์ : 01-2231750โทรสาร : n/aอีเมลล์...

กองการช่าง โดยนางสีนวล ทองอบ – ยโสธร

กองการช่าง โดยนางสีนวล ทองอบ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 16 ถนนรัตนเขต ตำบลในเมือง อ.เมือง...

ประคองการเชื่อม โดยนายประคอง ยอดศรี – ยโสธร

ประคองการเชื่อม โดยนายประคอง ยอดศรี การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 230/1 ถ.ประชาสัมพันธ์ ต.ในเมือง อ.เมือง ยโสธร 35000 โทรศัพท์...

สำรวยการช่าง โดยนายนวพล ภูผานี – ยโสธร

สำรวยการช่าง โดยนายนวพล ภูผานี ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 99 หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท...

อุตอามาตย์พลาสติก โดยนายอรุณ อุตอามาตย์ – ยโสธร

อุตอามาตย์พลาสติก โดยนายอรุณ อุตอามาตย์ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกขนาดธุรกิจ : โรงงานสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 65 ม.3 ต.ดู่ทุ่ง อ.เมือง ยโสธร 35000 โทรศัพท์ : 01-9770950โทรสาร :...

ตระกูลไชยวัสดุก่อสร้าง โดยนายประสิทธิ์ ไชยรักษ์ – ยโสธร

ตระกูลไชยวัสดุก่อสร้าง โดยนายประสิทธิ์ ไชยรักษ์ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : โรงงานสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 28 ม.7 บ.หนองซองแมว ถ.ยโสธร-กุดชุม ต.ทุ่งนางโอก อ.เมือง ยโสธร 35000 โทรศัพท์ :...

Most Read

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้างขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 325 หมู่ 1 ถนนขุนยม ตำบลนาปรัง อ.ปง พะเยา 56140 โทรศัพท์ :...

ทองไทยการพิมพ์ – กรุงเทพมหานคร

ทองไทยการพิมพ์ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ ประเภทธุรกิจ : การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 391 ถ.ลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ : 8614801-10โทรสาร :...

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค – กรุงเทพมหานคร

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัด สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 79/111 หมู่ 2 ถนนสามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 โทรศัพท์ : 9568170-2 โทรสาร...

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้าง ขนาดธุรกิจ : อื่นๆ สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 46 ถ.ท่าเรือ-ท่าลาน ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130 โทรศัพท์ : 035-341221 โทรสาร : n/a อีเมลล์ : n/a เว็บไซท์...