แท็ก ระนอง

Tag: ระนอง

บุญเลิศ ขอลือ – ระนอง

บุญเลิศ ขอลือ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 94/85 หมู่ 1 ถนนสะพานปลา ตำบลปากน้ำ อ.เมือง ระนอง 85000 โทรศัพท์...

โรงกลึงก่ำเส่ง โดยนายสัณห์ ก้องพัฒนางกูร – ระนอง

โรงกลึงก่ำเส่ง โดยนายสัณห์ ก้องพัฒนางกูร การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 301/1 ถนนสะพานปลา ตำบลบางริ้น อ.เมือง ระนอง 85000 โทรศัพท์ :...

โรงหล่อกลึงชากร โดยนายกำก้อง ก้องพัฒนางกูร – ระนอง

โรงหล่อกลึงชากร โดยนายกำก้อง ก้องพัฒนางกูร การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : โรงงานสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 112/6 ถนนท่าเมือง ตำบลเขานิเวศน์ อ.เมือง ระนอง 85000 โทรศัพท์ :...

จ.การช่าง โดยนายเจียว แซ่ลิ่ม – ระนอง

จ.การช่าง โดยนายเจียว แซ่ลิ่ม การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 31/3-4 ถนนท่าเมือง ตำบลเขานิเวศน์ อ.เมือง ระนอง 85000 โทรศัพท์...

W.S. เซอร์วิส โดยนางสาววาสนา รอดบุญเกิด – ระนอง

W.S. เซอร์วิส โดยนางสาววาสนา รอดบุญเกิด ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 112/21 ถนนท่าเมือง ตำบลเขานิเวศน์ ท.เมือง(เขานิเวศน์) ระนอง...

โรงกลึงเสน่ห์การช่าง โดยนางขวัญเรือน เจริญพักตร์ – ระนอง

โรงกลึงเสน่ห์การช่าง โดยนางขวัญเรือน เจริญพักตร์ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 68/8 ซ. 5 ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง ระนอง...

ระนองคอนกรีต – ระนอง

ระนองคอนกรีต การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 83/7 หมู่ 5 ถนนสะพานปลา ตำบลบางริ้น อ.เมือง ระนอง 85000 โทรศัพท์ : 077-822258โทรสาร...

พิค แอนด์ เปย์ สาขาระนอง – ระนอง

พิค แอนด์ เปย์ สาขาระนอง การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 37/5 หมู่ที่ 1 ต.บางริ้น อ.เมือง ระนอง...

เรณู ซิบเข – ระนอง

เรณู ซิบเข การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : นางสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 29/8 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลบางริ้น อ.เมือง ระนอง 85000...

ชัยวัฒน์การช่าง โดยนายวิสุข แซ่ตัน – ระนอง

ชัยวัฒน์การช่าง โดยนายวิสุข แซ่ตัน การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 90/149 หมู่ 1 ถนนสะพานปลา ตำบลปากน้ำ อ.เมือง ระนอง...

ไทยอุดมคอนกรีต – ระนอง

ไทยอุดมคอนกรีต การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 37/7 ถนนท่าเมือง ตำบลเขานิเวศน์ อ.เมือง ระนอง 85000 โทรศัพท์ : 848403-4โทรสาร : n/aอีเมลล์...

สมชายการช่าง โดยนายสมชาย ขจรวิทยากุล – ระนอง

สมชายการช่าง โดยนายสมชาย ขจรวิทยากุล ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 80/65 ถนนท่าเมือง ตำบลเขานิเวศน์ ท.เมือง(เขานิเวศน์) ระนอง 85000...

โฟมระนอง โดยนางเรณู ซิบเข – ระนอง

โฟมระนอง โดยนางเรณู ซิบเข ผลิตภัณฑ์เคมีที่มิได้จัดประเภท ประเภทธุรกิจ : ผลิตภัณฑ์เคมีที่มิได้จัดประเภทขนาดธุรกิจ : โรงงานสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 188/4 หมู่ 3 ซอยวัดป่าพรรั้ง ตำบลบางริ้น อ.เมือง ระนอง 85000 โทรศัพท์...

ธวัชชัย เมธานันท์ – ระนอง

ธวัชชัย เมธานันท์ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 29/5 หมู่ 1 ตำบลบางริ้น อ.เมือง ระนอง 85000 โทรศัพท์...

หมอมวลชน 2000 สาขาระนอง – ระนอง

หมอมวลชน 2000 สาขาระนอง ผลิตสบู่ เครื่องสำอาง และอื่นๆ ประเภทธุรกิจ : ผลิตสบู่ เครื่องสำอาง และอื่นๆขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 92/2 ถ.เรืองราษฎร์ ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง ระนอง...

ระนองช่างเจียร์ โดยนายธีรวัฒน์ สมแก้ว – ระนอง

ระนองช่างเจียร์ โดยนายธีรวัฒน์ สมแก้ว การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 28/125 หมู่ 5 ถนนสะพานปลา ตำบลบางริ้น อ.เมือง ระนอง...

สามเอ็มอลูมิเนียม โดยส.ต.ท.สุวิทย์ มณีขาว – ระนอง

สามเอ็มอลูมิเนียม โดยส.ต.ท.สุวิทย์ มณีขาว ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 27/41 ถนนสะพานปลา ตำบลบางริ้น อ.เมือง ระนอง 85000...

จำลอง จิรธรรมกุล – ระนอง

จำลอง จิรธรรมกุล การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 72/29 หมู่ 5 ถนนสะพานปลา ตำบลบางริ้น อ.เมือง ระนอง 85000 โทรศัพท์...

อนิรุทธ์ โมฆจันทร์ – ระนอง

อนิรุทธ์ โมฆจันทร์ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 17/9 หมู่ 3 ตำบลบางนอน อ.เมือง ระนอง...

กระบุรีคอนกรีต – ระนอง

กระบุรีคอนกรีต การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 253 หมู่ 2 ตำบลน้ำจืด อ.กระบุรี ระนอง 85110 โทรศัพท์ : 0778413212โทรสาร...

กิตติภัณฑ์ พลาสติก(ระนอง) – ระนอง

กิตติภัณฑ์ พลาสติก(ระนอง) การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 170 2 ม.1 ต.ปากน้ำ อ.เมือง ระนอง 85000 โทรศัพท์ : 077-825661โทรสาร...

โรงกลึงบางกลาง โดยนายสิงห์ วิทยาสำเร็จพิทักษ์ – ระนอง

โรงกลึงบางกลาง โดยนายสิงห์ วิทยาสำเร็จพิทักษ์ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : โรงงานสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 12/4 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลบางริ้น อ.เมือง ระนอง...

256 การช่าง โดยนายหล่ายฮก เกษมวราภรณ์ – ระนอง

256 การช่าง โดยนายหล่ายฮก เกษมวราภรณ์ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 1/1 ถนนชลระอุ ตำบลเขานิเวศน์ อ.เมือง ระนอง...

โรงหล่อระนอง – ระนอง

โรงหล่อระนอง การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 15/15 หมู่ 1 ถนนรัตนโกสินทร์ ตำบลบางริ้น อ.เมือง ระนอง 85000 โทรศัพท์...

ตุ๊กระจก โดยนางพิรุณทิพย์ รุจินิรันดร์ – ระนอง

ตุ๊กระจก โดยนางพิรุณทิพย์ รุจินิรันดร์ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 255 ถนนเรืองราษฏร์ ตำบลเขานิเวศน์ ท.เมือง(เขานิเวศน์) ระนอง 85000...

โรงกลึงเส่งเชียง โดยนายทวีศักดิ์ จันทร์แสงวิเศษ – ระนอง

โรงกลึงเส่งเชียง โดยนายทวีศักดิ์ จันทร์แสงวิเศษ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 19/5 หมู่ 1 ตำบลบางริ้น อ.เมือง ระนอง 85000...

อำนาจการช่าง โดยนางบังอร พงษ์สุน – ระนอง

อำนาจการช่าง โดยนางบังอร พงษ์สุน การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 170/153 หมู่ 1 ตำบลปากน้ำ อ.เมือง ระนอง 85000...

ระนองคอนกรีตการช่าง – ระนอง

ระนองคอนกรีตการช่าง การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 9/4 ถนนเพชรเกษม หมู่ 3 ตำบลบางริ้น อ.เมือง ระนอง 85000 โทรศัพท์ : 077-848110โทรสาร :...

ระนองมอเตอร์แอร์ – ระนอง

ระนองมอเตอร์แอร์ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 49,51 ถนนท่าเมือง ตำบลเขานิเวศน์ อ.เมือง ระนอง 85000 โทรศัพท์ :...

โรงกลึงช้วน โดยนายบุญรอด แซ่อ่อง – ระนอง

โรงกลึงช้วน โดยนายบุญรอด แซ่อ่อง การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 128 หมู่ 1 ถนนสะพานปลา ตำบลปากน้ำ อ.เมือง ระนอง 85000...

Most Read

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้างขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 325 หมู่ 1 ถนนขุนยม ตำบลนาปรัง อ.ปง พะเยา 56140 โทรศัพท์ :...

ทองไทยการพิมพ์ – กรุงเทพมหานคร

ทองไทยการพิมพ์ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ ประเภทธุรกิจ : การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 391 ถ.ลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ : 8614801-10โทรสาร :...

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค – กรุงเทพมหานคร

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัด สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 79/111 หมู่ 2 ถนนสามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 โทรศัพท์ : 9568170-2 โทรสาร...

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้าง ขนาดธุรกิจ : อื่นๆ สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 46 ถ.ท่าเรือ-ท่าลาน ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130 โทรศัพท์ : 035-341221 โทรสาร : n/a อีเมลล์ : n/a เว็บไซท์...