แท็ก ระยอง

Tag: ระยอง

เค ไอ อินดัสเตรียล – ระยอง

เค ไอ อินดัสเตรียล ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 111/5 หมู่ 4 ตำบลมาบยางพร อ.ปลวกแดง ระยอง 21140 โทรศัพท์...

ประโยชน์ เจริญสุข – ระยอง

ประโยชน์ เจริญสุข การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 570/2 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อ.เมือง ระยอง 21150 โทรศัพท์ : 808171โทรสาร...

ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง สาขาระยอง – ระยอง

ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง สาขาระยอง ผลิตท่อ โลหะที่ใช้ในการสร้าง ประเภทธุรกิจ : ผลิตท่อ โลหะที่ใช้ในการสร้างขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 132/1-3 หมู่ 8 ตำบลมาบตาพุด อ.เมือง ระยอง 21150...

วิโรจน์ พากเพียร – ระยอง

วิโรจน์ พากเพียร การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 37 หมู่ 8 ตำบลปากน้ำกระแส อ.แกลง ระยอง 21170 โทรศัพท์...

ฟูรูกาวา ยูนิค (ไทยแลนด์) – ระยอง

ฟูรูกาวา ยูนิค (ไทยแลนด์) การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ ประเภทธุรกิจ : การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 109/11 หมู่4 ตำบลปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง 21140...

ไลฟ์สไตล์ ดีเวลอพเมนท์ – ระยอง

ไลฟ์สไตล์ ดีเวลอพเมนท์ ผลิตท่อ โลหะที่ใช้ในการสร้าง ประเภทธุรกิจ : ผลิตท่อ โลหะที่ใช้ในการสร้างขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 7/187 หมู่ 3 ตำบลเนินพระ อ.เมือง ระยอง 21000 โทรศัพท์ :...

บีโพลีน – ระยอง

บีโพลีน ผลิตสบู่ เครื่องสำอาง และอื่นๆ ประเภทธุรกิจ : ผลิตสบู่ เครื่องสำอาง และอื่นๆขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 169 หมู่ 5 ซ.เทศบาล 11 ตำบลสำนักท้อน อ.บ้านฉาง ระยอง...

ที-เมด – ระยอง

ที-เมด ผลิต ประกอบซ่อมเครื่องใช้แพทย์ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ประกอบซ่อมเครื่องใช้แพทย์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 399 หมู่ 1 ซอย7 ถนนสาย 13 ตำบลมะขามคู่ กิ่ง อ.นิคมพัฒนา ระยอง...

ร้านกระจกวังจันทร์ โดยนางสาวบัวลอย ศรีวะลา – ระยอง

ร้านกระจกวังจันทร์ โดยนางสาวบัวลอย ศรีวะลา ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 10/13 หมู่ 5 ตำบลชุมแสง อ.วังจันทร์ ระยอง...

นงนุช แสงสุขขา – ระยอง

นงนุช แสงสุขขา ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : นางสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 208/32 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อ.เมือง...

วิทมนต์ จักขุจันทร์ – ระยอง

วิทมนต์ จักขุจันทร์ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 47 หมู่ ถนนสุขุมวิท ตำบลสองสลึง อ.แกลง ระยอง 21110 โทรศัพท์ :...

สยามโพลีสไตรีน สาขาระยอง – ระยอง

สยามโพลีสไตรีน สาขาระยอง ผลิตเม็ดพลาสติก ใยสังเคราะห์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตเม็ดพลาสติก ใยสังเคราะห์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 4/1 ถนนไอ-สี่ นิคมฯมาบตาพุด อ.เมือง ระยอง 21150 โทรศัพท์ : 038-683215โทรสาร...

ตะวันออกสตีลเวอร์ค โดยนายพิษณุ ใจหนักแน่น – ระยอง

ตะวันออกสตีลเวอร์ค โดยนายพิษณุ ใจหนักแน่น การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 3/1 หมู่ 4 ถนนร.พ.ช. ตำบลทับมา อ.เมือง ระยอง 21000...

ลีบแฮรร์ (ประเทศไทย) – ระยอง

ลีบแฮรร์ (ประเทศไทย) การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ ประเภทธุรกิจ : การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 7 หมู่ 3 ซอย11ทางหลวงหมายเลข36กม.26.3 ตำบลมะขามคู่ กิ่ง อ.นิคมพัฒนา...

นัน แอนด์ ซัน เอ็นเนอร์ยี่ เซอร์วิส – ระยอง

นัน แอนด์ ซัน เอ็นเนอร์ยี่ เซอร์วิส ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 18 ซ.โชคนิมิต ถนนสุขุมวิท ...

สยามเลเทกซ์สังเคราะห์ สาขาระยอง – ระยอง

สยามเลเทกซ์สังเคราะห์ สาขาระยอง การผลิตกาว ประเภทธุรกิจ : การผลิตกาวขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 6 ถนนไอ-สี่ นิคมฯมาบตาพุด อ.เมือง ระยอง 21150 โทรศัพท์ : 038-683215โทรสาร : n/aอีเมลล์...

มิราเซล – ระยอง

มิราเซล การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 15/8 หมู่ 2 ตำบลบ้านค่าย อ.บ้านค่าย ระยอง 21120 โทรศัพท์ : 641415โทรสาร : n/aอีเมลล์...

ไทย เนชั่นแนล พาวเวอร์ – ระยอง

ไทย เนชั่นแนล พาวเวอร์ การผลิต การบรรจุก๊าซ ประเภทธุรกิจ : การผลิต การบรรจุก๊าซขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 60/19 ม.3 สยามอีสเทิร์น ฯพาร์คตำบลมาบยางพร อ.ปลวกแดง ระยอง 21140 โทรศัพท์...

แอมเพิลไลท์ แมนูแฟคเจอริ่ง – ระยอง

แอมเพิลไลท์ แมนูแฟคเจอริ่ง การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 111/2 หมู่4 ตำบลมาบยางพร อ.ปลวกแดง ระยอง 21140 โทรศัพท์ : 891026-8โทรสาร : n/aอีเมลล์...

หนองสนมจักรกล โดยนางกนกพร ใจหนักแน่น – ระยอง

หนองสนมจักรกล โดยนางกนกพร ใจหนักแน่น การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 19/19 ถนนทับมา ตำบลทับมา อ.เมือง ระยอง 21000 โทรศัพท์...

อ.รวมพาณิชย์ – ระยอง

อ.รวมพาณิชย์ ผลิตท่อ โลหะที่ใช้ในการสร้าง ประเภทธุรกิจ : ผลิตท่อ โลหะที่ใช้ในการสร้างขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 14 ถนนเนินพยอม ตำบลมาบตาพุด อ.เมือง ระยอง 21150 โทรศัพท์ : 01-6832395โทรสาร...

อำนวยพลาสติก โดยนายสำอางค์ จงเจริญ – ระยอง

อำนวยพลาสติก โดยนายสำอางค์ จงเจริญ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 1/5 ถนนสุขุมวิท ตำบลทางเกวียน อ.แกลง ระยอง 21110 โทรศัพท์ : 886739โทรสาร :...

โรงกลึงสองพี่น้อง โดยนายสมชาย ธูปบูชา – ระยอง

โรงกลึงสองพี่น้อง โดยนายสมชาย ธูปบูชา การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 941 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อ.เมือง ระยอง 21000 โทรศัพท์ :...

เสาวลักษณ์ มณีวงษ์ – ระยอง

เสาวลักษณ์ มณีวงษ์ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกขนาดธุรกิจ : นางสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 38/3 ม.2 ตำบลมาบข่า กิ่ง อ.นิคมพัฒนา ระยอง 21180 โทรศัพท์ : 968871โทรสาร :...

สหเจริญประดิษฐ์ โดยนายกอบกิจ พนาราม – ระยอง

สหเจริญประดิษฐ์ โดยนายกอบกิจ พนาราม การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 88/2 หมู่ 8 ถนนสุขุมวิท ตำบลสำนักท้อน อ.บ้านฉาง ระยอง 21130...

ไวร์ โปรดักส์ – ระยอง

ไวร์ โปรดักส์ ผลิตท่อ โลหะที่ใช้ในการสร้าง ประเภทธุรกิจ : ผลิตท่อ โลหะที่ใช้ในการสร้างขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 363 ตำบลเนินพระ อ.เมือง ระยอง 21000 โทรศัพท์ : 612397โทรสาร :...

ปรีชา เจียมฮวดหลี – ระยอง

ปรีชา เจียมฮวดหลี ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 199/7 ม.2 ตลาด ก.ม.12 ตำบลนิคมพัฒนา กิ่ง อ.นิคมพัฒนา...

พี.พี.เอส. การช่าง โดยนายทรงวุฒิ นาคทอง – ระยอง

พี.พี.เอส. การช่าง โดยนายทรงวุฒิ นาคทอง ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 90/132 หมู่ 1 ตำบลพลา อ.บ้านฉาง...

แอ๊พพลายด์โฟมอินดัสตรี้ สาขาระยอง – ระยอง

แอ๊พพลายด์โฟมอินดัสตรี้ สาขาระยอง ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 84/4 หมู่ 4 ตำบลทับมา อ.เมือง ระยอง...

ไอเมด ลาบอราทอรี่ สาขาบ.ไอเมด ลาบอราทอรี่ – ระยอง

ไอเมด ลาบอราทอรี่ สาขาบ.ไอเมด ลาบอราทอรี่ ผลิต ประกอบซ่อมเครื่องใช้แพทย์ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ประกอบซ่อมเครื่องใช้แพทย์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 64/34 หมุ่ 4 ถ.331 กม.91.5 ตำบลปลวกแดง อ.ปลวกแดง...

เจริญรุ่งโรจน์ โดยนายวรพงษ์ พจน์วาจานิช – ระยอง

เจริญรุ่งโรจน์ โดยนายวรพงษ์ พจน์วาจานิช ผลิตภัณฑ์เคมีที่มิได้จัดประเภท ประเภทธุรกิจ : ผลิตภัณฑ์เคมีที่มิได้จัดประเภทขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 4/15 ถนนระยอง-บ้านค่าย ตำบลเชิงเนิน อ.เมือง ระยอง 21000 โทรศัพท์ : 874470โทรสาร :...

สุกัญญา วงศ์ซิ้ม – ระยอง

สุกัญญา วงศ์ซิ้ม การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : นางสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 26 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งควายกิน อ.แกลง ระยอง 21110...

มนต์ชัยยางพารา โดยนายมนต์ชัย พิชญวณิชย์ – ระยอง

มนต์ชัยยางพารา โดยนายมนต์ชัย พิชญวณิชย์ การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง ประเภทธุรกิจ : การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยางขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 54 ถนนสุนทรโวหาร ตำบลทางเกวียน อ.แกลง ระยอง 21110 โทรศัพท์...

Most Read

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้างขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 325 หมู่ 1 ถนนขุนยม ตำบลนาปรัง อ.ปง พะเยา 56140 โทรศัพท์ :...

ทองไทยการพิมพ์ – กรุงเทพมหานคร

ทองไทยการพิมพ์ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ ประเภทธุรกิจ : การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 391 ถ.ลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ : 8614801-10โทรสาร :...

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค – กรุงเทพมหานคร

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัด สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 79/111 หมู่ 2 ถนนสามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 โทรศัพท์ : 9568170-2 โทรสาร...

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้าง ขนาดธุรกิจ : อื่นๆ สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 46 ถ.ท่าเรือ-ท่าลาน ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130 โทรศัพท์ : 035-341221 โทรสาร : n/a อีเมลล์ : n/a เว็บไซท์...