แท็ก ร้อยเอ็ด

Tag: ร้อยเอ็ด

ภูมิสุวรรณอุตสาหกรรม – ร้อยเอ็ด

ภูมิสุวรรณอุตสาหกรรม การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ ประเภทธุรกิจ : การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 147 หมู่ 6 ตำบลรอบเมือง อ.เมือง ร้อยเอ็ด 45000 โทรศัพท์...

ตระกูลไชยพานิช โดยนายสมาน ไชยรักษ์ – ร้อยเอ็ด

ตระกูลไชยพานิช โดยนายสมาน ไชยรักษ์ การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ ประเภทธุรกิจ : การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 170 ม.2 ถ.โพนทอง-หนองพอก ตำบล แวง อ.โพนทอง...

ร้อยเอ็ดผลิตภัณฑ์พลาสติค – ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ดผลิตภัณฑ์พลาสติค การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 31 หมู่ 5 ตำบลจังหาร อ.จังหาร ร้อยเอ็ด 45270 โทรศัพท์ : 514754โทรสาร : n/aอีเมลล์...

อินเตอร์คอนกรีตอุตสาหกรรม – ร้อยเอ็ด

อินเตอร์คอนกรีตอุตสาหกรรม การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 143 หมู่ 5 ตำบลนิเวศน์ อ.ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 45170 โทรศัพท์ : 569010โทรสาร...

วิยุทธ ชุมแวงวาปี – ร้อยเอ็ด

วิยุทธ ชุมแวงวาปี ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 103 หมู่8 บ้านท่าเลื่อย ต.สะอาด อ.โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด...

วิไลวรรณ ไชยศรี – ร้อยเอ็ด

วิไลวรรณ ไชยศรี การผลิต ซ่อมหม้อน้ำ และอื่นๆ ประเภทธุรกิจ : การผลิต ซ่อมหม้อน้ำ และอื่นๆขนาดธุรกิจ : นางสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 141 หมู่5 ถนนสุริยะเดชบำรุง ต.รอบเมือง อ.เมือง ร้อยเอ็ด 45000...

โรงกลึง ต.การช่าง โดยนายประยุทธ สุวรรณคำ – ร้อยเอ็ด

โรงกลึง ต.การช่าง โดยนายประยุทธ สุวรรณคำ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 49 ถนนรอบเมือง ตำบลในเมือง อ.เมือง ร้อยเอ็ด 45000...

ร้อยเอ็ดคอนกรีตอัดแรง สาขาร้อยเอ็ด – ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ดคอนกรีตอัดแรง สาขาร้อยเอ็ด การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 54 ม.6 ตำบลทุ่งเขาหลวง กิ่ง อ.ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด 45170 โทรศัพท์ : 043 511474โทรสาร...

สมพรอะลูมิเนียมร้อยเอ็ด – ร้อยเอ็ด

สมพรอะลูมิเนียมร้อยเอ็ด ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 163-166 หมู่6 ต.รอบเมือง อ.เมือง ร้อยเอ็ด 45000 โทรศัพท์ :...

รวมสินแก๊ส โดยนายยิ่งยง เกษมทรัพย์ – ร้อยเอ็ด

รวมสินแก๊ส โดยนายยิ่งยง เกษมทรัพย์ การผลิต การบรรจุก๊าซ ประเภทธุรกิจ : การผลิต การบรรจุก๊าซขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 45/14-16 ถนนเพลินจิต ต.ในเมือง อ.เมือง ร้อยเอ็ด 45000 โทรศัพท์ :...

วรัญญาคอนกรีต – ร้อยเอ็ด

วรัญญาคอนกรีต การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 295ม.17 ถ.ร้อยเอ็ด-กาฬสินธุ์ ตำบลเหนือเมือง อ.เมือง ร้อยเอ็ด 45000 โทรศัพท์ : 515315โทรสาร...

สหยนต์ร้อยเอ็ด โดยนายนิพนธ์ จันทคัต – ร้อยเอ็ด

สหยนต์ร้อยเอ็ด โดยนายนิพนธ์ จันทคัต การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 311 ม.16 ถนนแจ้งสนิท อ.เมือง ร้อยเอ็ด 45000 โทรศัพท์ :...

พรมการช่าง โดยนายสุพรม เฉลิมแสน – ร้อยเอ็ด

พรมการช่าง โดยนายสุพรม เฉลิมแสน ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 22/5 ซอย 1 ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง อ.เมือง...

สมชาย ชัยสิทธิสินสุข – ร้อยเอ็ด

สมชาย ชัยสิทธิสินสุข ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 23 หมู่ที่ 1 ถนน สนามม้า ตำบล เกษตรวิสัย...

มิตรสุนทร โดยนายสุนทร มานะดี – ร้อยเอ็ด

มิตรสุนทร โดยนายสุนทร มานะดี ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 169 หมู่15 ถนนอาจสามารถ ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ ร้อยเอ็ด...

ไพรการช่าง โดยนายสมาน โยธาโทน – ร้อยเอ็ด

ไพรการช่าง โดยนายสมาน โยธาโทน ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 50/3 ถ.ราชการดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง ร้อยเอ็ด 45000...

จ.เจริญการช่าง โดยนายสุดใจ ริมทอง – ร้อยเอ็ด

จ.เจริญการช่าง โดยนายสุดใจ ริมทอง การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : โรงงานสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 112/1 ถ.ราชการดำเนิน ตำบล ในเมือง อ.เมือง ร้อยเอ็ด 45000 โทรศัพท์...

เสรี อัลลอย โดยนายเสรี วังหอม – ร้อยเอ็ด

เสรี อัลลอย โดยนายเสรี วังหอม ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 128 หมู่2 ถนนแจ้งสนิท ต.สีแก้ว...

โรงอิฐนันทวรรณ โดยนายลุน อนันทวรรณ – ร้อยเอ็ด

โรงอิฐนันทวรรณ โดยนายลุน อนันทวรรณ ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 58 หมู่ 8 ต.แสนชาติ อ.จังหาร ร้อยเอ็ด 45000 โทรศัพท์...

ชูเกียรติ แพ่งสภา – ร้อยเอ็ด

ชูเกียรติ แพ่งสภา การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 49/12 หมู่11 ถนนร้อยเอ็ด-กาฬสินธุ์ ต.เหนือเมือง อ.เมือง ร้อยเอ็ด 45000 โทรศัพท์ :...

สว่างการช่าง โดยนางสุกัญญา สถิรสิริกุล – ร้อยเอ็ด

สว่างการช่าง โดยนางสุกัญญา สถิรสิริกุล การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 567 หมู่ 1 ถนนปัทมานนท์ ตำบลสระคู อ.สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 45130...

สง่ากลการเกษตร โดยนายสง่า นาเมืองรักษ์ – ร้อยเอ็ด

สง่ากลการเกษตร โดยนายสง่า นาเมืองรักษ์ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : โรงงานสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 111 ถนนราชการดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง ร้อยเอ็ด 45000 โทรศัพท์ :...

จันทร์เดี่ยว มูลยักมูล – ร้อยเอ็ด

จันทร์เดี่ยว มูลยักมูล การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : นางสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 51 หมู่ที่ 9 ตำบลดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 45130 โทรศัพท์ : 043-580203โทรสาร :...

สมชาติ สกุลวรรณรักษ์ – ร้อยเอ็ด

สมชาติ สกุลวรรณรักษ์ การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ ประเภทธุรกิจ : การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 93-95-97 ถนนปัทมานนท์ ต.ในเมือง อ.เมือง ร้อยเอ็ด 45000...

รัตน์ดา สระแก้ว – ร้อยเอ็ด

รัตน์ดา สระแก้ว การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ ประเภทธุรกิจ : การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯขนาดธุรกิจ : นางสาวสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 83/2 หมู่15 ต.โคกล่าม อ.จตุรพักตร์พิมาน ร้อยเอ็ด 45180 โทรศัพท์...

ถนอม พิมาน – ร้อยเอ็ด

ถนอม พิมาน ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 178/6 หมู่1 ต.หัวช้าง อ.จตุรพักตร์พิมาน ร้อยเอ็ด 45180 โทรศัพท์...

เฉลิม บัวศิริ – ร้อยเอ็ด

เฉลิม บัวศิริ ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 113 หมู่ 3 ต.พนมไพร อ.พนมไพร ร้อยเอ็ด 45140 โทรศัพท์ :...

จิตการุณวัสดุ โดยนางจิตรลดา การุญญเวทย์ – ร้อยเอ็ด

จิตการุณวัสดุ โดยนางจิตรลดา การุญญเวทย์ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 239 หมู่13 ต.รอบเมือง อ.หนองพอก ร้อยเอ็ด 45210 โทรศัพท์ :...

พี.เอส. โดยนายฉลาด ปาโส – ร้อยเอ็ด

พี.เอส. โดยนายฉลาด ปาโส ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : หมู่3 ถนนบ้านบุ่งค้า ต.พระธาตุ กิ่ง อ.เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด 45000 โทรศัพท์...

บุญแจวซีแพค โดยนายสาย แสนสี – ร้อยเอ็ด

บุญแจวซีแพค โดยนายสาย แสนสี การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 147 หมู่2 ต.โนนสง่า อ.ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด 45190 โทรศัพท์ :...

เดชาการช่าง โดยนายเดชา โคมบัว – ร้อยเอ็ด

เดชาการช่าง โดยนายเดชา โคมบัว ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 15 ถนนคุ้มวัดป่าเรไร ต.ในเมือง อ.เมือง ร้อยเอ็ด 45000 โทรศัพท์ :...

ประเสริฐ มะลิรัตน์ – ร้อยเอ็ด

ประเสริฐ มะลิรัตน์ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 79 หมู่3 ต.พนมไพร อ.พนมไพร ร้อยเอ็ด 45140 โทรศัพท์ : 043-590255โทรสาร...

พัฒนา ฆารผุด – ร้อยเอ็ด

พัฒนา ฆารผุด ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : นางสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 177/13 ถนนราชการดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง ร้อยเอ็ด 45000 โทรศัพท์...

Most Read

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้างขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 325 หมู่ 1 ถนนขุนยม ตำบลนาปรัง อ.ปง พะเยา 56140 โทรศัพท์ :...

ทองไทยการพิมพ์ – กรุงเทพมหานคร

ทองไทยการพิมพ์ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ ประเภทธุรกิจ : การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 391 ถ.ลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ : 8614801-10โทรสาร :...

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค – กรุงเทพมหานคร

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัด สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 79/111 หมู่ 2 ถนนสามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 โทรศัพท์ : 9568170-2 โทรสาร...

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้าง ขนาดธุรกิจ : อื่นๆ สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 46 ถ.ท่าเรือ-ท่าลาน ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130 โทรศัพท์ : 035-341221 โทรสาร : n/a อีเมลล์ : n/a เว็บไซท์...