แท็ก ลำปาง

Tag: ลำปาง

ดีการช่าง โดยนายบุญธรรม ใจยาวงศ์ – ลำปาง

ดีการช่าง โดยนายบุญธรรม ใจยาวงศ์ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 192/1 ถนนท่าคราวน้อย ตำบลสบตุ๋ย อ.เมือง ลำปาง 52100...

แก้วกมลการเชื่อม โดยนายนฤเทพ วิจิตรยืนยง – ลำปาง

แก้วกมลการเชื่อม โดยนายนฤเทพ วิจิตรยืนยง การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 11/2 หมู่ 1 ตำบลชมพู อ.เมือง ลำปาง 52100...

เครื่องปั้นดินเผาพลชัยกิจเจริญ โดยนายพลชัย ธิมา – ลำปาง

เครื่องปั้นดินเผาพลชัยกิจเจริญ โดยนายพลชัย ธิมา ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : โรงงานสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 19 หมู่ 6 ถ.พหลโยธิน ต.ชมพู อ.เมือง ลำปาง 52100...

เอสอีดับเบิลยู ยูโรไดรฟ (ประเทศไทย) สาขาลำปาง – ลำปาง

เอสอีดับเบิลยู ยูโรไดรฟ (ประเทศไทย) สาขาลำปาง การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ ประเภทธุรกิจ : การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 264 ถ.ฉัตรไชย ต.สบตุ๋ย อ.เมือง ลำปาง...

ล.การเชื่อม โดยนายเรียบ วารีบุตร – ลำปาง

ล.การเชื่อม โดยนายเรียบ วารีบุตร การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 55/3 ถ.พหลโยธิน ต.สบตุ๋ย อ.เมือง ลำปาง 52100 โทรศัพท์ :...

แอ๊นท์และชะเอิงเซรามิคส์ โดยนายสมยศ สาปคำ – ลำปาง

แอ๊นท์และชะเอิงเซรามิคส์ โดยนายสมยศ สาปคำ ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : โรงงานสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 95 หมู่ 9 ตำบลท่าผา อ.เกาะคา ลำปาง 52130 โทรศัพท์...

ร่มโพธิ์ เซรามิค โดยนางพิกุล อัมพรเวช – ลำปาง

ร่มโพธิ์ เซรามิค โดยนางพิกุล อัมพรเวช ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : โรงงานสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 149/3 หมู่ 1 ตำบลปงแสนทอง อ.เมือง ลำปาง 52000...

บ้านไร่เซรามิค – ลำปาง

บ้านไร่เซรามิค ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 80/12 หมู่ 11 ตำบลปงแสนทอง อ.เมือง ลำปาง 52100 โทรศัพท์ : โทรสาร...

แก้วเมือง อุ่นอานนท์ – ลำปาง

แก้วเมือง อุ่นอานนท์ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 422 หมู่ 7 ตำบลพระบาท อ.เมือง ลำปาง 52000...

ลำปางคูนเซรามิค – ลำปาง

ลำปางคูนเซรามิค ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 746 ม.1 ถ.ลำปาง-เด่นชัย ต.พระบาท อ.เมือง ลำปาง 52000 โทรศัพท์ :...

ประทีปคลังทองเซรามิค – ลำปาง

ประทีปคลังทองเซรามิค ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 115 หมู่ 9 ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา ลำปาง 52130 โทรศัพท์ : 054-367471โทรสาร...

บาระมีเซรามิก โดยนางระพีพรรณ ทันละกา – ลำปาง

บาระมีเซรามิก โดยนางระพีพรรณ ทันละกา ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 14/1 หมู่ 8 บ้านศาลาบัวบก ตำบลท่าผา อ.เกาะคา ลำปาง 52130...

ภักดิ์-ดี เซรามิคส์ โดยนายนันทพล แพรดอก – ลำปาง

ภักดิ์-ดี เซรามิคส์ โดยนายนันทพล แพรดอก ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : โรงงานสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 160 หมู่ 11 หมู่บ้านป่ายะ ตำบลบ่อแฮ้ว อ.เมือง...

โรงถ้วยชามเหรียญชัยเซรามิค โดยนายพรรณพ เหรียญชัย- – ลำปาง

โรงถ้วยชามเหรียญชัยเซรามิค โดยนายพรรณพ เหรียญชัย- ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 432 หมู่ 5 ถ.ลำปาง-เด่นชัย ต.พระบาท อ.เมือง ลำปาง 52000...

221 เซรามิค โดยนางสุรี สินธุมาศ – ลำปาง

221 เซรามิค โดยนางสุรี สินธุมาศ ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 221 หมู่ 7 ตำบลพิชัย อ.เมือง ลำปาง 52000...

จงพาณิชย์ โดยนายบรรจง ตันติสุขุมาล – ลำปาง

จงพาณิชย์ โดยนายบรรจง ตันติสุขุมาล ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 140 หมู่ 13 บ้านดอนทราย ตำบลล้อมแรด อ.เถิน ลำปาง...

ชอวอแฮนดิคราฟท์ โดยนายวีระพันธุ์ วัฒนรุกข์ – ลำปาง

ชอวอแฮนดิคราฟท์ โดยนายวีระพันธุ์ วัฒนรุกข์ ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : โรงงานสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 84/1 หมู่ 7 ถ.ห้างฉัตร-เกาะคา ตำบลห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร ลำปาง 52190...

ห้าแยกกระจกอลูมินั่ม โดยนางสุดธิดา เชาว์เสาวภา – ลำปาง

ห้าแยกกระจกอลูมินั่ม โดยนางสุดธิดา เชาว์เสาวภา ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 344/4 ถนนบ้านเชียงราย ตำบลสบตุ๋ย อ.เมือง ลำปาง...

พี.วาย.เมตัล – ลำปาง

พี.วาย.เมตัล ผลิตท่อ โลหะที่ใช้ในการสร้าง ประเภทธุรกิจ : ผลิตท่อ โลหะที่ใช้ในการสร้างขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 111 หมู่ 3 ตำบลนิคมพัฒนา อ.เมือง ลำปาง 52000 โทรศัพท์ : 01-9017778โทรสาร...

กิตติสิน โดยนายไพศาล ศรีไพร – ลำปาง

กิตติสิน โดยนายไพศาล ศรีไพร ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 13/11-12 ถนนท่าคราวน้อย ตำบลสบตุ๋ย อ.เมือง ลำปาง...

เทา แปงเสน – ลำปาง

เทา แปงเสน ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 150 หมู่ 5 บ้านนาเวียง ตำบลท่าผา อ.เกาะคา ลำปาง 52130 โทรศัพท์...

ชวลิตเซรามิค โดยนายชวลิต ปัดเจริญ – ลำปาง

ชวลิตเซรามิค โดยนายชวลิต ปัดเจริญ ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 86/3 หมู่ 1 ตำบลศาลา อ.เกาะคา ลำปาง 52130 โทรศัพท์...

เตชะวิจิตร์ – ลำปาง

เตชะวิจิตร์ ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : โรงงานสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 1 ถนนศรีปงไชย ตำบลชมพู อ.เมือง ลำปาง 52100 โทรศัพท์ : 054-225814โทรสาร :...

รุ่งกานต์ โดยนางน้อย อินทร์จักร์ – ลำปาง

รุ่งกานต์ โดยนางน้อย อินทร์จักร์ ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : โรงงานสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 135 หมู่ 1 ตำบลปงแสนทอง อ.เมือง ลำปาง 52100 โทรศัพท์...

เอ็น.เอส.จี.เซรามิค – ลำปาง

เอ็น.เอส.จี.เซรามิค ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 224 หมู่ที่ 1 ตำบลปงแสนทอง อ.เมือง ลำปาง 52100 โทรศัพท์ : 361262โทรสาร...

พระบาทแสตนเลส โดยส.ต.นพดล เครือนพรัตน์ – ลำปาง

พระบาทแสตนเลส โดยส.ต.นพดล เครือนพรัตน์ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 777 หมู่5 ถนนพระบาท ตำบลพระบาท อ.เมือง ลำปาง...

ทองสิริเซรามิก (1999) – ลำปาง

ทองสิริเซรามิก (1999) ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 182/2 หมู่ 1 ตำบลศาลา อ.เกาะคา ลำปาง 52130 โทรศัพท์ :...

ประเทืองบริบูรณ์เภสัชกรรม – ลำปาง

ประเทืองบริบูรณ์เภสัชกรรม การผลิตและบรรจุยา ประเภทธุรกิจ : การผลิตและบรรจุยาขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 1213/1 ถนนเวียงสวรรค์ หมู่ 7 ตำบลแม่เมาะ อ.แม่เมาะ ลำปาง 52220 โทรศัพท์ : 054-340246โทรสาร...

วังแคว้งเซรามิค โดยนายต่อศักดิ์ ประคำทอง – ลำปาง

วังแคว้งเซรามิค โดยนายต่อศักดิ์ ประคำทอง ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : โรงงานสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 408 หมู่ 2 ตำบลปงแสนทอง อ.เมือง ลำปาง 52100 โทรศัพท์...

อภิโชค – ลำปาง

อภิโชค การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 339 หมู่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ ตำบลชมพู อ.เมือง ลำปาง 52100 โทรศัพท์...

พงศ์วิศิษฐ์ผลดี – ลำปาง

พงศ์วิศิษฐ์ผลดี การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 221 หมู่ที่ 1 ตำบลชมพู อ.เมือง ลำปาง 52100 โทรศัพท์ : โทรสาร...

เล็กเซรามิค – ลำปาง

เล็กเซรามิค ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 17 หมู่ 8 ตำบลชมพู อ.เมือง ลำปาง 52100 โทรศัพท์ :...

อรุณรัตน์ เซรามิกส์ – ลำปาง

อรุณรัตน์ เซรามิกส์ ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : โรงงานสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 246/1 หมู่ 6 ตำบลปงยางคก อ.ห้างฉัตร ลำปาง 52190 โทรศัพท์ :...

Most Read

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้างขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 325 หมู่ 1 ถนนขุนยม ตำบลนาปรัง อ.ปง พะเยา 56140 โทรศัพท์ :...

ทองไทยการพิมพ์ – กรุงเทพมหานคร

ทองไทยการพิมพ์ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ ประเภทธุรกิจ : การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 391 ถ.ลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ : 8614801-10โทรสาร :...

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค – กรุงเทพมหานคร

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัด สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 79/111 หมู่ 2 ถนนสามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 โทรศัพท์ : 9568170-2 โทรสาร...

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้าง ขนาดธุรกิจ : อื่นๆ สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 46 ถ.ท่าเรือ-ท่าลาน ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130 โทรศัพท์ : 035-341221 โทรสาร : n/a อีเมลล์ : n/a เว็บไซท์...