แท็ก สกลนคร

Tag: สกลนคร

คอนกรีตรุ่งโรจน์ – สกลนคร

คอนกรีตรุ่งโรจน์ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 375 ม.2 ถ.นิตโย ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน สกลนคร 47110 โทรศัพท์ : 042-981033โทรสาร...

อากาศโลหกิจ โดยนายนอง วะเกิดเป้ง – สกลนคร

อากาศโลหกิจ โดยนายนอง วะเกิดเป้ง การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 151 หมู่ 17 ถนนอากาศ-เซกา ตำบลอากาศ อ.อากาศอำนวย สกลนคร 47170...

สกลราชาโลหะ – สกลนคร

สกลราชาโลหะ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 119 หมู่ 13 ถนนสกล-กาฬสินธุ์ ตำบลดงมะไฟ อ.เมือง สกลนคร...

สหช่าง โดยนายสุวรรณ สิทธิจันทร์ – สกลนคร

สหช่าง โดยนายสุวรรณ สิทธิจันทร์ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 30/1 ถ.มรรคาลัย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง สกลนคร 47000...

วิรัตน์การช่าง โดยนายวิรัตน์ จันทาสี – สกลนคร

วิรัตน์การช่าง โดยนายวิรัตน์ จันทาสี การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 57 ม.5 ต.ดงชน อ.เมือง สกลนคร 47000 โทรศัพท์ :...

แก้ว อินทร์ม่วงไทย – สกลนคร

แก้ว อินทร์ม่วงไทย ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 75 ม.11 ถนนบ้านเหล่าพังผือ ตำบลงิ้วด่อน อ.เมือง สกลนคร 47000...

นิวทวีชัยกระจกอลูมิ โดยนางสาววิดาภา วราสิทธิกุล – สกลนคร

นิวทวีชัยกระจกอลูมิ โดยนางสาววิดาภา วราสิทธิกุล ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 1705/2 ถนนสุขเกษม ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง...

โชคเจริญกระจกอลูมิเนียม – สกลนคร

โชคเจริญกระจกอลูมิเนียม ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 1866 ถ.รัฐพัฒนา ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง สกลนคร 47000 โทรศัพท์ :...

สุรพรชัย – สกลนคร

สุรพรชัย ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 1 หมู่ท่ี 2 ต.ท่าแร่ อ.เมือง สกลนคร 47000...

โรงกลึงศรีนุฤทธิ์ โดยนายสุพล ศรีนุฤทธิ์ – สกลนคร

โรงกลึงศรีนุฤทธิ์ โดยนายสุพล ศรีนุฤทธิ์ การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ ประเภทธุรกิจ : การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 229 ม.5 ถ.พังโคน-บึงกาฬ ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า สกลนคร...

สกลคอนกรีต – สกลนคร

สกลคอนกรีต การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 185 หมู่ 5 ถ.สกลนคร-นครพนม ตำบลฮางโฮง อ.เมือง สกลนคร 47000 โทรศัพท์ : 01-9641501โทรสาร :...

ที เค สไมล์ แอร์ โดยนายทินกร ศรีสำอางค์ – สกลนคร

ที เค สไมล์ แอร์ โดยนายทินกร ศรีสำอางค์ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 720/1 ม.10 ถ.สกล-นาแก...

สมัยการช่าง โดยนายสมัย เนินปัญญา – สกลนคร

สมัยการช่าง โดยนายสมัย เนินปัญญา ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 176 ม.2 ถ.คำตากล้า-บ้านม่วง ต.ม่วง อ.บ้านม่วง สกลนคร...

แสงชัยกระจกอลูมิเนียม โดยนางสาวพรนภา จรรยาวดี – สกลนคร

แสงชัยกระจกอลูมิเนียม โดยนางสาวพรนภา จรรยาวดี ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 174 ม.10ถ.สกล-นาแก ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง สกลนคร...

สกลนครศรีนวลคอนกรีต – สกลนคร

สกลนครศรีนวลคอนกรีต การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 284 หมู่ 1 ตำบลห้วยยาง อ.เมือง สกลนคร 47000 โทรศัพท์ : 732823โทรสาร : n/aอีเมลล์...

ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ สาขาสกลนคร – สกลนคร

ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ สาขาสกลนคร การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัด(มหาชน)สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 385/12-13 หมู่บ้านทับสอ ตำบลธาตุเชิงชุม อ.เมือง สกลนคร 47000 โทรศัพท์ : โทรสาร...

โรงกลึงพรรณา โดยนายขวัญทูล พิชัย – สกลนคร

โรงกลึงพรรณา โดยนายขวัญทูล พิชัย การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 334 ม.6 ถ.นิตโย ต.พรรณา อ.พรรณานิคม สกลนคร 47130 โทรศัพท์...

สุบินการค้า โดยนายสุบิน โสภณศีล – สกลนคร

สุบินการค้า โดยนายสุบิน โสภณศีล ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 604/42-43 ถ.กกส้มโฮง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง สกลนคร 47000...

วันชัยการช่าง โดยนายวันชัย ปิยวัชรเมธา – สกลนคร

วันชัยการช่าง โดยนายวันชัย ปิยวัชรเมธา การผลิต ซ่อมหม้อน้ำ และอื่นๆ ประเภทธุรกิจ : การผลิต ซ่อมหม้อน้ำ และอื่นๆขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 42/2 ม.1 ต.พังโคน อ.พังโคน สกลนคร 47160...

ยงค์ชัยบล็อกคอนกรีต โดยนายขวัญชัย เอื้ออารีย์กุล – สกลนคร

ยงค์ชัยบล็อกคอนกรีต โดยนายขวัญชัย เอื้ออารีย์กุล ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 178 ม.6 ถ.นิตโย ต.พรรณา อ.พรรณานิคม สกลนคร 47130 โทรศัพท์...

นิกเจริญก่อสร้าง – สกลนคร

นิกเจริญก่อสร้าง การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 869/1 หมู่ 15 ตำบลธาตุเชิงชุม อ.เมือง สกลนคร 47000 โทรศัพท์ : 01-9545978โทรสาร : n/aอีเมลล์...

พรชัยอลูมินั่ม โดยนายคม แซ่กล้วย – สกลนคร

พรชัยอลูมินั่ม โดยนายคม แซ่กล้วย ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 511 ม.1 ถ.นิตโย ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน สกลนคร...

สกลแสงอุปกรณ์ – สกลนคร

สกลแสงอุปกรณ์ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 1446/40 ถ.เปรมปรีดา ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง สกลนคร 47000 โทรศัพท์ :...

พิมพา โดยนายคำวัง ฮาดคะดี – สกลนคร

พิมพา โดยนายคำวัง ฮาดคะดี การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 152 หมู่ 8 ถนนสกลนคร-นครพนม ตำบลกุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ สกลนคร 47210...

เอส ซี ซุปเปอร์คอนกรีต – สกลนคร

เอส ซี ซุปเปอร์คอนกรีต การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 148 หมู่ 12 ตำบลพังขว้าง อ.เมือง สกลนคร 47000 โทรศัพท์ :...

น้ำใส โดยนางนัยนา กลำพบุตร – สกลนคร

น้ำใส โดยนางนัยนา กลำพบุตร การผลิต การบรรจุก๊าซ ประเภทธุรกิจ : การผลิต การบรรจุก๊าซขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 252/1 ถ.เปรมปรีดา ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง สกลนคร 47000 โทรศัพท์ :...

เค.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อินเตอร์เทรด – สกลนคร

เค.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อินเตอร์เทรด การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 1318 ถนนรัฐพัฒนา ตำบลธาตุเชิงชุม อ.เมือง สกลนคร 47000 โทรศัพท์ : 042-733776โทรสาร...

อ.เจริญ โดยนายวิเชียร ศรีวรกุล – สกลนคร

อ.เจริญ โดยนายวิเชียร ศรีวรกุล การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 328 ม.6 ต.ท่าแร่ อ.เมือง สกลนคร 47000 โทรศัพท์...

ทองการท่อ โดยนายทอง คำฤาชา – สกลนคร

ทองการท่อ โดยนายทอง คำฤาชา การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 283 ม.1 ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ สกลนคร 47210 โทรศัพท์ :...

โรงกลึงโลหะกิจ โดยนายสำราญ ชยะกฤตย์ – สกลนคร

โรงกลึงโลหะกิจ โดยนายสำราญ ชยะกฤตย์ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 1743/21 ถนนประชาราษฎร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อ.เมือง สกลนคร 47000 โทรศัพท์ :...

โรงกลึงศุภชัย โดยนายเรือนชัย ก้อนตาล – สกลนคร

โรงกลึงศุภชัย โดยนายเรือนชัย ก้อนตาล การรีดโลหะ ผลิตเหล็ก ประเภทธุรกิจ : การรีดโลหะ ผลิตเหล็กขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 265/11 ถนนสกล-อุดร ตำบลธาตุเชิงชุม อ.เมือง สกลนคร 47000 โทรศัพท์...

โชคพูลผลคอนกรีต – สกลนคร

โชคพูลผลคอนกรีต การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 375/8 หมู่ 13 ถนนบายพาส ตำบลธาตุเชิงชุม อ.เมือง สกลนคร 47000 โทรศัพท์ : โทรสาร :...

สกลนครทินกร – สกลนคร

สกลนครทินกร ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 1438/4 ถนนยุวพัฒนา ตำบลธาตุเชิงชุม อ.เมือง สกลนคร 47000 โทรศัพท์...

Most Read

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้างขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 325 หมู่ 1 ถนนขุนยม ตำบลนาปรัง อ.ปง พะเยา 56140 โทรศัพท์ :...

ทองไทยการพิมพ์ – กรุงเทพมหานคร

ทองไทยการพิมพ์ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ ประเภทธุรกิจ : การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 391 ถ.ลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ : 8614801-10โทรสาร :...

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค – กรุงเทพมหานคร

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัด สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 79/111 หมู่ 2 ถนนสามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 โทรศัพท์ : 9568170-2 โทรสาร...

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้าง ขนาดธุรกิจ : อื่นๆ สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 46 ถ.ท่าเรือ-ท่าลาน ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130 โทรศัพท์ : 035-341221 โทรสาร : n/a อีเมลล์ : n/a เว็บไซท์...