แท็ก สงขลา

Tag: สงขลา

ประเดิม สุทธิพงค์ – สงขลา

ประเดิม สุทธิพงค์ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 773 ม.2 ถ.ไชยศรอุทิศ 1 ต.รัตภูมิ อ.รัตภูมิ สงขลา...

โรงงานพังลาสินเจริญพลาสติก – สงขลา

โรงงานพังลาสินเจริญพลาสติก การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 86 หมู่ที่ 2 ถนนกาญจนวนิช ตำบลพังลา อ.สะเดา สงขลา 90170 โทรศัพท์ : 298110โทรสาร :...

สยามชัย แอร์ มาร์เก็ตติ้ง – สงขลา

สยามชัย แอร์ มาร์เก็ตติ้ง ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 49/2 ถ.ศรีภูวนารถ ต.หาดใหญ่ ท.เมืองหาดใหญ่ สงขลา 90110...

เอกรัฐวิศวกรรม สาขาสำนักงานศูนย์บริการและขายสงขลา – สงขลา

เอกรัฐวิศวกรรม สาขาสำนักงานศูนย์บริการและขายสงขลา การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ ประเภทธุรกิจ : การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัด(มหาชน)สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 486/10 ถ.เพชรเกษม ตำบลควนลัง อ.หาดใหญ่ สงขลา 90110 โทรศัพท์...

ศิริมงคลคอนกรีต โดยนายประสิทธิ์ อ๋องสกุล – สงขลา

ศิริมงคลคอนกรีต โดยนายประสิทธิ์ อ๋องสกุล การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 42/9 ม.4 ถ.เอเซีย ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม สงขลา 90310 โทรศัพท์...

เอเซียอุตสาหกรรมโฟม – สงขลา

เอเซียอุตสาหกรรมโฟม ผลิตภัณฑ์เคมีที่มิได้จัดประเภท ประเภทธุรกิจ : ผลิตภัณฑ์เคมีที่มิได้จัดประเภทขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 84/12-15 หมู่ที่ 7 ตำบลคอหงส์ อ.หาดใหญ่ สงขลา 90110 โทรศัพท์ : 210217โทรสาร : n/aอีเมลล์...

ร้านสุวรรณซัพพลาย โดยนายปรีชา ราชศิริส่งศรี – สงขลา

ร้านสุวรรณซัพพลาย โดยนายปรีชา ราชศิริส่งศรี ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 41/206 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ต.หาดใหญ่ ท.เมืองหาดใหญ่ สงขลา...

เอส บี แมทเทอเรียล – สงขลา

เอส บี แมทเทอเรียล การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 62 ม.11 ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ สงขลา 91000 โทรศัพท์...

โมสฟลาย(ไทย) – สงขลา

โมสฟลาย(ไทย) ผลิตภัณฑ์เคมีปราบศัตรูพืชสัตว์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตภัณฑ์เคมีปราบศัตรูพืชสัตว์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 125-126 หมู่ 3 ถนนรพช. ตำบลพะตง อ.หาดใหญ่ สงขลา 90230 โทรศัพท์ : โทรสาร :...

อีเกิ้ล ไวร์ เมช – สงขลา

อีเกิ้ล ไวร์ เมช ผลิตท่อ โลหะที่ใช้ในการสร้าง ประเภทธุรกิจ : ผลิตท่อ โลหะที่ใช้ในการสร้างขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 224/1 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ สงขลา 90110 โทรศัพท์ :...

เทคแคม อุตสาหกรรม – สงขลา

เทคแคม อุตสาหกรรม การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 192 หมู่ 6 ตำบลกำแพงเพชร อ.รัตภูมิ สงขลา 90180 โทรศัพท์ : 01-2308054โทรสาร :...

สินเกียรติรับเบอร์ – สงขลา

สินเกียรติรับเบอร์ การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง ประเภทธุรกิจ : การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยางขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 36/2 ม.5 ต.ป่าชิง อ.จะนะ สงขลา 90130 โทรศัพท์ : 01-4782773โทรสาร :...

โรงกลึงณรงค์การช่าง โดยนายณรงค์ ช่วยจิตร – สงขลา

โรงกลึงณรงค์การช่าง โดยนายณรงค์ ช่วยจิตร การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 12 ซ.23 ถ.กาญจนวนิช ต.หาดใหญ่ ท.เมืองหาดใหญ่ สงขลา 90110 โทรศัพท์...

วิศวะ เซอร์วิส โดยนายโชติ โพธิสิน – สงขลา

วิศวะ เซอร์วิส โดยนายโชติ โพธิสิน ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 53 ถ.แสงจันทร์ ต.หาดใหญ่ ท.เมืองหาดใหญ่ สงขลา...

ส.ผลิตภัณฑ์ โดยนายสนิท คูบูรณ์ สาขานาหม่อม – สงขลา

ส.ผลิตภัณฑ์ โดยนายสนิท คูบูรณ์ สาขานาหม่อม การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : ม.7 ถ.สายเอเชีย ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม สงขลา 90130 โทรศัพท์...

ศรีชัยแอร์ เซลส์ แอนด์ เซอรวิส – สงขลา

ศรีชัยแอร์ เซลส์ แอนด์ เซอรวิส ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนสามัญสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 73 ถ.โชติวิทยะกุล 1 ต.หาดใหญ่ ท.เมืองหาดใหญ่...

ร้านหาดใหญ่แอร์ แอนด์ ซาวด์ – สงขลา

ร้านหาดใหญ่แอร์ แอนด์ ซาวด์ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 41/184 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ต.หาดใหญ่ ท.เมืองหาดใหญ่ สงขลา...

โซน่าการช่าง โดยนายปรีชา อนุพันธ์วิทยากุล – สงขลา

โซน่าการช่าง โดยนายปรีชา อนุพันธ์วิทยากุล การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 191 ถ.สามชัย ต.หาดใหญ่ ท.เมืองหาดใหญ่ สงขลา 90110 โทรศัพท์ :...

รุ่งโรจน์การไฟฟ้า โดยนายวิฑูรย์ รุจิราพันธุ์ – สงขลา

รุ่งโรจน์การไฟฟ้า โดยนายวิฑูรย์ รุจิราพันธุ์ การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ ประเภทธุรกิจ : การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 159/1 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อ.เมือง สงขลา...

สหศิลป์กระจกและอลูมินั่ม โดยนายศุภชัย ชินวุฒิวงศ์ – สงขลา

สหศิลป์กระจกและอลูมินั่ม โดยนายศุภชัย ชินวุฒิวงศ์ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 213/2-3 ถ.นิพัทธ์อุทิศ 2 ต.หาดใหญ่ ท.เมืองหาดใหญ่ สงขลา...

เซ้าเธอร์นไทยเคมี – สงขลา

เซ้าเธอร์นไทยเคมี การผลิตปุ๋ยเคมี ประเภทธุรกิจ : การผลิตปุ๋ยเคมีขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 576 ถ.กาญจนวนิช ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ สงขลา 90250 โทรศัพท์ : 439008โทรสาร : n/aอีเมลล์ :...

พิทักษ์ ฉ่ำทรัพย์ – สงขลา

พิทักษ์ ฉ่ำทรัพย์ ผลิตท่อ โลหะที่ใช้ในการสร้าง ประเภทธุรกิจ : ผลิตท่อ โลหะที่ใช้ในการสร้างขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 218 ซ.ราษฎร์อุทิศ 18 ท.เมืองหาดใหญ่ สงขลา 90110 โทรศัพท์ : 01-7518207โทรสาร...

เกี้ยนเฮงวัสดุก่อสร้าง – สงขลา

เกี้ยนเฮงวัสดุก่อสร้าง การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 601-604 ถนน เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ ท.เมืองหาดใหญ่ สงขลา 90110 โทรศัพท์ : 245510โทรสาร...

ร้านปากน้ำโพ โลหะกิจ โดยนายกิตติพงศ์ บุญคุ้ม – สงขลา

ร้านปากน้ำโพ โลหะกิจ โดยนายกิตติพงศ์ บุญคุ้ม ผลิตท่อ โลหะที่ใช้ในการสร้าง ประเภทธุรกิจ : ผลิตท่อ โลหะที่ใช้ในการสร้างขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 17 หมู่.7 ถ.เพชรเกษม ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ สงขลา 90180...

พอตเตอร์ เฮ้าส์ โดยนายผดุงเกียรติ รัตนศรี – สงขลา

พอตเตอร์ เฮ้าส์ โดยนายผดุงเกียรติ รัตนศรี ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 737/28 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ สงขลา 90110...

หาดใหญ่โฟมอุตสาหกรรม – สงขลา

หาดใหญ่โฟมอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์เคมีที่มิได้จัดประเภท ประเภทธุรกิจ : ผลิตภัณฑ์เคมีที่มิได้จัดประเภทขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 55/1 หมู่ 3 ถนนทวีวรรณ ตำบลคอหงส์ ท.เมืองหาดใหญ่ สงขลา 90110 โทรศัพท์ : 231316โทรสาร :...

หาดทองแอร์ – สงขลา

หาดทองแอร์ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 45 ถนนนิพัทธ์ภักดี ตำบลหาดใหญ่ ท.เมืองหาดใหญ่ สงขลา 90110 โทรศัพท์ :...

โรงกลึงไทรงาม โดยายประภาส จรเอียด – สงขลา

โรงกลึงไทรงาม โดยายประภาส จรเอียด การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ ประเภทธุรกิจ : การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 83 ถนนไทรงาม ตำบลบ่อยาง อ.เมือง สงขลา 90000...

หน่ำฮั่วรับเบอร์ – สงขลา

หน่ำฮั่วรับเบอร์ การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง ประเภทธุรกิจ : การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยางขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 10 ซอย 10 ถนนเพชรเกษม อ.หาดใหญ่ สงขลา 90110 โทรศัพท์ : 411209โทรสาร...

สี่ เอ คอนกรีต – สงขลา

สี่ เอ คอนกรีต การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 91 หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะสะบ้า อ.เทพา สงขลา 90150 โทรศัพท์ : 01-4785378โทรสาร...

บี เอส โลหะกิจ โดยนายสันติ คูหาไพบูลย์ – สงขลา

บี เอส โลหะกิจ โดยนายสันติ คูหาไพบูลย์ ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 486/1-2 หมู่.1 ถ.เพชรเกษม ต.ควนลัง ท.เมืองหาดใหญ่ สงขลา...

โรงอิฐขุนราช โดยนายเกรียงศักดิ์ ขุนราช – สงขลา

โรงอิฐขุนราช โดยนายเกรียงศักดิ์ ขุนราช ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 129/3 หมู่ที่ 8 ถนน 30 เมตร ตำบลเขารุปช้าง อ.เมือง...

บ้านใหม่การยาง – สงขลา

บ้านใหม่การยาง การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง ประเภทธุรกิจ : การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยางขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 23/8 ถ.สันติราษฎร์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ สงขลา 90110 โทรศัพท์ : 074424959โทรสาร :...

Most Read

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้างขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 325 หมู่ 1 ถนนขุนยม ตำบลนาปรัง อ.ปง พะเยา 56140 โทรศัพท์ :...

ทองไทยการพิมพ์ – กรุงเทพมหานคร

ทองไทยการพิมพ์ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ ประเภทธุรกิจ : การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 391 ถ.ลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ : 8614801-10โทรสาร :...

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค – กรุงเทพมหานคร

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัด สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 79/111 หมู่ 2 ถนนสามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 โทรศัพท์ : 9568170-2 โทรสาร...

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้าง ขนาดธุรกิจ : อื่นๆ สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 46 ถ.ท่าเรือ-ท่าลาน ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130 โทรศัพท์ : 035-341221 โทรสาร : n/a อีเมลล์ : n/a เว็บไซท์...