แท็ก สตูล

Tag: สตูล

สวัสดิ์ บัวปลอด – สตูล

สวัสดิ์ บัวปลอด การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง ประเภทธุรกิจ : การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยางขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 117 หมู่ที่ 4 ตำบลควนกาหลง อ.ควนกาหลง สตูล 91130 โทรศัพท์ :...

สหกรณ์กองทุนสวนยางวังยางทอง จำกัด – สตูล

สหกรณ์กองทุนสวนยางวังยางทอง จำกัด การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง ประเภทธุรกิจ : การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยางขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า สตูล 91120 โทรศัพท์ : โทรสาร...

ปัญญาอลูมินั่ม โดยนายสมโภชน์ ฮ่องสกุล – สตูล

ปัญญาอลูมินั่ม โดยนายสมโภชน์ ฮ่องสกุล ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 75 ถนนสฤษดิ์ภูมินารถ ตำบลพิมาน อ.เมือง สตูล 91000...

วิเชียรการไฟฟ้า โดยนายวิเชียร เมืองสุวรรณ์ – สตูล

วิเชียรการไฟฟ้า โดยนายวิเชียร เมืองสุวรรณ์ การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ ประเภทธุรกิจ : การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 479 หมู่ที่ 7 ถนนยนตรการกำธร ตำบลคลองขุด...

ประเสริฐการช่าง โดยนายประเสริฐ ริยาพันธ์ – สตูล

ประเสริฐการช่าง โดยนายประเสริฐ ริยาพันธ์ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 152 ถนนสถิตยุติธรรม ตำบลพิมาน อ.เมือง สตูล 91000...

ร้านละงูคอนกรีต โดยนางสาวอรวรรณ พิรุอาลี – สตูล

ร้านละงูคอนกรีต โดยนางสาวอรวรรณ พิรุอาลี การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 630 หมู่ที่ 4 ตำบลกำแพง อ.ละงู สตูล 91110 โทรศัพท์...

สหกรณ์กองทุนสวนยางน้ำผุดพัฒนา จำกัด – สตูล

สหกรณ์กองทุนสวนยางน้ำผุดพัฒนา จำกัด การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง ประเภทธุรกิจ : การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยางขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำผุด อ.ละงู สตูล 91110 โทรศัพท์ : โทรสาร...

ควนสตอกระจกอลูมิเนียม โดยนายอาหรีม ด้วงหรน – สตูล

ควนสตอกระจกอลูมิเนียม โดยนายอาหรีม ด้วงหรน ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 123 หมู่ที่ 6 ถนนยนตรการกำธร ตำบลย่านซื่อ อ.ควนโดน...

สุริยะไดนาโม โดยนายเจรียง แซ่ซี – สตูล

สุริยะไดนาโม โดยนายเจรียง แซ่ซี การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ ประเภทธุรกิจ : การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 1002 หมู่ที่ 3 ตำบลกำแพง อ.ละงู สตูล...

สมมิตร หนูโยม – สตูล

สมมิตร หนูโยม ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 440 หมู่ 1 ตำบลคลองขุด อ.เมือง สตูล 91000...

สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านนาทอน จำกัด – สตูล

สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านนาทอน จำกัด การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง ประเภทธุรกิจ : การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยางขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 33 หมู่ที่ 2 ตำบลนาทอน อ.ทุ่งหว้า สตูล 91120 โทรศัพท์ :...

ที พี เอ็ม แอร์ โดยนางพัชนี แท่นประมูล – สตูล

ที พี เอ็ม แอร์ โดยนางพัชนี แท่นประมูล ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 716 หมู่ที่ 7...

สหกรณ์กองทุนสวนยางวังใหม่พัฒนา จำกัด – สตูล

สหกรณ์กองทุนสวนยางวังใหม่พัฒนา จำกัด การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง ประเภทธุรกิจ : การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยางขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 51 หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำผุด อ.ละงู สตูล 91110 โทรศัพท์ :...

สหการไฟฟ้า โดยนางเอื้อง มงคลวิริยะเต็ม – สตูล

สหการไฟฟ้า โดยนางเอื้อง มงคลวิริยะเต็ม การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ ประเภทธุรกิจ : การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 445 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองขุด อ.เมือง สตูล...

ส.รุ่งโรจน์การช่าง โดยนายรุ่งโรจน์ ภักดี – สตูล

ส.รุ่งโรจน์การช่าง โดยนายรุ่งโรจน์ ภักดี การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 184 หมู่ 2 ตำบลท่าแพ อ.ท่าแพ สตูล 91150 โทรศัพท์...

ทุ่งนุ้ยซีเมนต์บล๊อค โดยนายกูดะนัน สัญญา – สตูล

ทุ่งนุ้ยซีเมนต์บล๊อค โดยนายกูดะนัน สัญญา การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 245 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง สตูล 91130 โทรศัพท์...

โรงกลึง ส.โลหะการ โดยนายสุนทร อุไร – สตูล

โรงกลึง ส.โลหะการ โดยนายสุนทร อุไร การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : โรงงานสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 265-266 หมู่ที่ 3 ตำบลตำมะลัง อ.เมือง สตูล 91000...

สหกรณ์กองทุนสวนยางควนโดน จำกัด – สตูล

สหกรณ์กองทุนสวนยางควนโดน จำกัด การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง ประเภทธุรกิจ : การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยางขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 99 หมู่ที่ 3 ตำบลควนโดน อ.ควนโดน สตูล 91160 โทรศัพท์ :...

นฤดินทร์ โส๊ะประจิน – สตูล

นฤดินทร์ โส๊ะประจิน ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 287 หมู่ 1 ตำบลฉลุง อ.เมือง สตูล 91140...

สหกรณ์กองทุนสวนยางตำบลสาคร จำกัด – สตูล

สหกรณ์กองทุนสวนยางตำบลสาคร จำกัด การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง ประเภทธุรกิจ : การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยางขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 171 หมู่ที่ 4 ตำบลสาคร อ.ท่าแพ สตูล 91150 โทรศัพท์ :...

จรวย แซ่หงอ – สตูล

จรวย แซ่หงอ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : นางสาวสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 65 ถนนพนัสวิถี ตำบลพิมาน อ.เมือง สตูล 91000...

สตูล พี.เอส.โปรดักส์ – สตูล

สตูล พี.เอส.โปรดักส์ ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 131 ถนนหัตถกรรมศึกษา ตำบลพิมาน อ.เมือง สตูล 91000 โทรศัพท์ : 074-732391โทรสาร...

อัล-อามีน 2 โดยนายสมปราชญ์ ศรียาน – สตูล

อัล-อามีน 2 โดยนายสมปราชญ์ ศรียาน การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 10/1 หมู่ 8 ตำบลท่าแพ อ.ท่าแพ สตูล 91150...

โรงอิฐโชคชัยสตูล – สตูล

โรงอิฐโชคชัยสตูล ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 90 หมู่ 1 ตำบลควนขัน อ.เมือง สตูล 91000 โทรศัพท์ :...

หมอมวลชน 2000 สาขาสตูล – สตูล

หมอมวลชน 2000 สาขาสตูล ผลิตสบู่ เครื่องสำอาง และอื่นๆ ประเภทธุรกิจ : ผลิตสบู่ เครื่องสำอาง และอื่นๆขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 112 ถ.สตูลธานี ต.พิมาน อ.เมือง สตูล...

เลิศชัยเซอร์วิส โดยนายอาคม หวันเหล็ม – สตูล

เลิศชัยเซอร์วิส โดยนายอาคม หวันเหล็ม ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 26/7 ถนนหัตถกรรมศึกษา ตำบลพิมาน อ.เมือง สตูล 91000 โทรศัพท์...

โรงกลึง ป.รวมช่าง โดยนายบรรจง หัสคุณ – สตูล

โรงกลึง ป.รวมช่าง โดยนายบรรจง หัสคุณ การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ ประเภทธุรกิจ : การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 97 ถนนศุลกานุกูล ตำบลพิมาน อ.เมือง...

อุบลวรรณเจริญกิจ โดยนางสาวอุบลวรรณ บัวเพ็ชร – สตูล

อุบลวรรณเจริญกิจ โดยนางสาวอุบลวรรณ บัวเพ็ชร การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 759 หมู่ 4 ตำบลคลองขุด อ.เมือง สตูล 91000 โทรศัพท์ : 01-7675766โทรสาร...

สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านควนพัฒนา จำกัด – สตูล

สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านควนพัฒนา จำกัด การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง ประเภทธุรกิจ : การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยางขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 41 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านควน อ.เมือง สตูล 91140 โทรศัพท์ :...

ร้าน ช โลหะกิจ โดยนายพิชัย แสงสีดำ – สตูล

ร้าน ช โลหะกิจ โดยนายพิชัย แสงสีดำ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 244 หมู่ที่ 2 ถนน...

ชิต ช่างสาร – สตูล

ชิต ช่างสาร ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 55 หมู่ที่ 7 ถนนยนตรการกำธร ตำบลคลองขุด อ.เมือง สตูล...

สหกรณ์กองทุนสวนยางแป-ระ จำกัด – สตูล

สหกรณ์กองทุนสวนยางแป-ระ จำกัด การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง ประเภทธุรกิจ : การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยางขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 26 หมู่ที่ 6 ตำบลแป-ระ อ.ท่าแพ สตูล 91150 โทรศัพท์ :...

สตูลเครื่องเย็น โดยนายปรีชา แซ่ลิ่ว – สตูล

สตูลเครื่องเย็น โดยนายปรีชา แซ่ลิ่ว ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 37/2 ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อ.เมือง สตูล...

Most Read

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้างขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 325 หมู่ 1 ถนนขุนยม ตำบลนาปรัง อ.ปง พะเยา 56140 โทรศัพท์ :...

ทองไทยการพิมพ์ – กรุงเทพมหานคร

ทองไทยการพิมพ์ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ ประเภทธุรกิจ : การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 391 ถ.ลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ : 8614801-10โทรสาร :...

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค – กรุงเทพมหานคร

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัด สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 79/111 หมู่ 2 ถนนสามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 โทรศัพท์ : 9568170-2 โทรสาร...

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้าง ขนาดธุรกิจ : อื่นๆ สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 46 ถ.ท่าเรือ-ท่าลาน ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130 โทรศัพท์ : 035-341221 โทรสาร : n/a อีเมลล์ : n/a เว็บไซท์...