แท็ก สมุทรสาคร

Tag: สมุทรสาคร

ซี ที ไอ อินเตอร์เนชั่นแนล – สมุทรสาคร

ซี ที ไอ อินเตอร์เนชั่นแนล การรีดโลหะ ผลิตเหล็ก ประเภทธุรกิจ : การรีดโลหะ ผลิตเหล็กขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 61/5 หมู่ 3 ตำบลนาดี อ.เมือง สมุทรสาคร...

มนตรีการช่าง โดยนายมนตรี แก้วดี – สมุทรสาคร

มนตรีการช่าง โดยนายมนตรี แก้วดี การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 316 หมู่ที่ 2 ซอยนวลทอง ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน สมุทรสาคร...

ศรีไพศาล อินดัสทรี่ – สมุทรสาคร

ศรีไพศาล อินดัสทรี่ การเคลือบ ชุบ อาบขัดโลหะ ประเภทธุรกิจ : การเคลือบ ชุบ อาบขัดโลหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 129 หมู่ที่ 3 ตำบลสวนหลวง อ.กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110...

สวัสดิ์ชัย โดยนายสวัสดิ์ สุคนธ์เขต – สมุทรสาคร

สวัสดิ์ชัย โดยนายสวัสดิ์ สุคนธ์เขต การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 93 หมู่ 2 ตำบลบ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 74120 โทรศัพท์ : 034-481367โทรสาร...

สังวาลย์ พูมเสม – สมุทรสาคร

สังวาลย์ พูมเสม ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 27 หมู่ที่ 1 ถนนสุคนธวิท ตำบลดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์...

บุญชอบ รือพานิช – สมุทรสาคร

บุญชอบ รือพานิช การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 97/8 ม.2 ถ.เลียบคลองสี่วาฯ ต.นาดี อ.เมือง สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ :...

เอส.เอส.ซี.เครื่องเย็น แอนด์ ซัพพลาย – สมุทรสาคร

เอส.เอส.ซี.เครื่องเย็น แอนด์ ซัพพลาย ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 52/129 หมู่ 3 ซอยโรงหล่อ ถนนสหกรณ์ ตำบลบางหญ้าแพรก...

ชาตรี สุขวัฒนกุล – สมุทรสาคร

ชาตรี สุขวัฒนกุล ผลิตเม็ดพลาสติก ใยสังเคราะห์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตเม็ดพลาสติก ใยสังเคราะห์ขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 66/68 หมู่ที่ 3 ตำบลแคราย อ.กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์ :...

ซูแพค จำกัด – สมุทรสาคร

ซูแพค จำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 327 ซอย วปอ.11 พิเศษ ม.4 ต. ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์...

ไมน์เค็ม – สมุทรสาคร

ไมน์เค็ม การผลิตเคมีภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : การผลิตเคมีภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 56/126 ม.3 ถนนเศรษฐกิจ 1 ต.ท่าทราย อ.เมือง สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ : 424989โทรสาร :...

เซก้า พาวเดอร์ พลาสติกส์ – สมุทรสาคร

เซก้า พาวเดอร์ พลาสติกส์ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 1/42 หมู่ 2 ถนนพระราม 2 ตำบลท่าทราย อ.เมือง สมุทรสาคร 74000...

วงศ์พลาสติก แอนด์ รับเบอร์ – สมุทรสาคร

วงศ์พลาสติก แอนด์ รับเบอร์ ผลิตเม็ดพลาสติก ใยสังเคราะห์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตเม็ดพลาสติก ใยสังเคราะห์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 76/2 หมู่ 9 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลสวนหลวง อ.กระทุ่มแบน สมุทรสาคร...

สินสุขพลาสติก – สมุทรสาคร

สินสุขพลาสติก การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 1/2 หมู่ 6 ซอยเทพกาญจนา ถนนเอกชัย ตำบลบางน้ำจืด อ.เมือง สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ :...

วสันต์การช่างเซอร์วิส – สมุทรสาคร

วสันต์การช่างเซอร์วิส การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 10/7 หมู่ 6 ตำบลคอกกระบือ อ.เมือง สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ :...

โรงหล่อ ฮิมเส็ง – สมุทรสาคร

โรงหล่อ ฮิมเส็ง การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 41/5 หมู่ 1 ถนนเอกชัย ตำบลคอกกระบือ อ.เมือง สมุทรสาคร 74000...

เอ-วัลย์ เอ็นจิเนียริ่ง – สมุทรสาคร

เอ-วัลย์ เอ็นจิเนียริ่ง ผลิตท่อ โลหะที่ใช้ในการสร้าง ประเภทธุรกิจ : ผลิตท่อ โลหะที่ใช้ในการสร้างขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 17/3 หมู่ 4 ซ.เจริญโชค ตำบลท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์...

เอ็น.เอส.ฟู้ดแวร์ – สมุทรสาคร

เอ็น.เอส.ฟู้ดแวร์ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 11/7 ม.6 ถ.เศรษฐกิจ ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์ : 472572โทรสาร : n/aอีเมลล์...

หยี่ ต๋า – สมุทรสาคร

หยี่ ต๋า การผลิตลวด ผลิตภัณฑ์จากลวด ประเภทธุรกิจ : การผลิตลวด ผลิตภัณฑ์จากลวดขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 254/85 ถนนสุคนธวิท ตำบลตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์ : 034-472553โทรสาร...

ก.กิตติเสถียร – สมุทรสาคร

ก.กิตติเสถียร การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 268/4 หมู่ที่ 2 ตำบลอ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130 โทรศัพท์ : 8101658โทรสาร...

สิทธิโชคโลหะกิจ โดยนางสุรางค์ ชาดวิริยะปรีชา – สมุทรสาคร

สิทธิโชคโลหะกิจ โดยนางสุรางค์ ชาดวิริยะปรีชา การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 24/8 หมู่ 4 ถ.เอกชัย ต.คอกกระบือ อ.เมือง สมุทรสาคร...

เคมสัน (ประเทศไทย) – สมุทรสาคร

เคมสัน (ประเทศไทย) การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง ประเภทธุรกิจ : การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยางขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 90/139 หมู่ 7 ตำบลท่าทราย อ.เมือง สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ :...

บัณพสิษฐ์ ชุ่มชัง – สมุทรสาคร

บัณพสิษฐ์ ชุ่มชัง ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 59/80 หมู่ที่ 2 ตำบลคอกกระบือ ท.เมือง สมุทรสาคร 74000...

เจริญโชคพลาสติก โดยนางสาวพัชรี พิพัฒน์สุขุมาล – สมุทรสาคร

เจริญโชคพลาสติก โดยนางสาวพัชรี พิพัฒน์สุขุมาล การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 123/2 หมู่ที่ 4 ซอยเจริญโชค ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110...

เค.เอ.เอส. อุตสาหกรรมโลหะการเกษตร – สมุทรสาคร

เค.เอ.เอส. อุตสาหกรรมโลหะการเกษตร การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 149/339 หมู่ที่ 13 ซอยเพชรเกษม 95 ตำบลอ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130...

ทรัพย์มงคลพลาสติกและการพิมพ์ – สมุทรสาคร

ทรัพย์มงคลพลาสติกและการพิมพ์ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 3/15 หมู่ 3 ถนนเอกชัย ตำบลบางน้ำจืด อ.เมือง สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ : 02-8951057โทรสาร...

ซี เค ดี เคมีภัณฑ์ – สมุทรสาคร

ซี เค ดี เคมีภัณฑ์ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 46 หมู่ 6 ตำบลท่าจีน อ.เมือง สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์...

จำนงค์ เฟรมสง่า – สมุทรสาคร

จำนงค์ เฟรมสง่า การเคลือบ ชุบ อาบขัดโลหะ ประเภทธุรกิจ : การเคลือบ ชุบ อาบขัดโลหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 96/43 หมู่ที่ 10 ซอยทหารเรือ ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลอ้อมน้อย...

ท่าจีน สตีล โปรดักส์ สาขาสมุทรสาคร – สมุทรสาคร

ท่าจีน สตีล โปรดักส์ สาขาสมุทรสาคร การรีดโลหะ ผลิตเหล็ก ประเภทธุรกิจ : การรีดโลหะ ผลิตเหล็กขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 48 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเกาะ อ.เมือง สมุทรสาคร 74000...

วาเหม่ง – สมุทรสาคร

วาเหม่ง การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 9/12 หมู่ 6 ตำบลคอกกระบือ อ.เมือง สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ :...

เอี่ยมแซ รุ่งเรือง – สมุทรสาคร

เอี่ยมแซ รุ่งเรือง การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ ประเภทธุรกิจ : การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 80/2 หมู่ 7 ถ.เศรษฐกิจ 1 ตำบลท่าทราย อ.เมือง...

ที.สตาร์เอ็นเตอร์ไพรส์ – สมุทรสาคร

ที.สตาร์เอ็นเตอร์ไพรส์ การผลิต ซ่อมหม้อน้ำ และอื่นๆ ประเภทธุรกิจ : การผลิต ซ่อมหม้อน้ำ และอื่นๆขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 26/4-5 หมู่ที่ 2 ถนนแคราย ตำบลแคราย อ.กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110...

เหล่าแสงเจริญสตีล สาขาสมุทรสาคร – สมุทรสาคร

เหล่าแสงเจริญสตีล สาขาสมุทรสาคร การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 90 หมู่ 8 ตำบลบางกระเจ้า อ.เมือง สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์...

โชว์ดาวโรต้าแพค (1991) – สมุทรสาคร

โชว์ดาวโรต้าแพค (1991) การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ ประเภทธุรกิจ : การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 59/32 หมู่ 11 ซ.ลูกไม้โอเรียนตัล ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน สมุทรสาคร...

Most Read

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้างขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 325 หมู่ 1 ถนนขุนยม ตำบลนาปรัง อ.ปง พะเยา 56140 โทรศัพท์ :...

ทองไทยการพิมพ์ – กรุงเทพมหานคร

ทองไทยการพิมพ์ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ ประเภทธุรกิจ : การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 391 ถ.ลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ : 8614801-10โทรสาร :...

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค – กรุงเทพมหานคร

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัด สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 79/111 หมู่ 2 ถนนสามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 โทรศัพท์ : 9568170-2 โทรสาร...

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้าง ขนาดธุรกิจ : อื่นๆ สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 46 ถ.ท่าเรือ-ท่าลาน ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130 โทรศัพท์ : 035-341221 โทรสาร : n/a อีเมลล์ : n/a เว็บไซท์...