แท็ก สระบุรี

Tag: สระบุรี

สยามมอร์ตาร์ สาขาสระบุรี – สระบุรี

สยามมอร์ตาร์ สาขาสระบุรี การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 110 หมู่ 1 ตำบลบ้านป่า อ.แก่งคอย สระบุรี 18110 โทรศัพท์ :...

สังเวียนแอร์ – สระบุรี

สังเวียนแอร์ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 72 หมู่ 8 ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ สระบุรี 18270 โทรศัพท์...

ศิริชนม์ ชวนะกุล – สระบุรี

ศิริชนม์ ชวนะกุล การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 15/1 หมู่ 3 ซอยปากข้าวสาร ต.ปากข้าวสาร อ.เมือง สระบุรี 18000...

หัตถกรรมหินอ่อน อ.ณรงค์ สระบุรี โดยนายณงค์ คำภู – สระบุรี

หัตถกรรมหินอ่อน อ.ณรงค์ สระบุรี โดยนายณงค์ คำภู การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 789/110 ถนนพหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมือง สระบุรี 18000...

สมุชัยการช่างสระบุรี 2002 – สระบุรี

สมุชัยการช่างสระบุรี 2002 การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 681/8 ถ.พิชัยฯ ต.ปากเพรียว อ.เมือง สระบุรี 18000 โทรศัพท์ :...

แก่งคอยคอนกรีต – สระบุรี

แก่งคอยคอนกรีต การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 141/11 หมู่ 7 ถ.มิตรภาพ ตำบลตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย สระบุรี 18110 โทรศัพท์...

ศรีแสงไทย สระบุรี – สระบุรี

ศรีแสงไทย สระบุรี การผลิตซิเมนต์ ปูนขาว ประเภทธุรกิจ : การผลิตซิเมนต์ ปูนขาวขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 321/5 ถ.หน้าพระลาน-หินดาด ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 18240 โทรศัพท์ :...

อนันต์ยนต์การช่าง – สระบุรี

อนันต์ยนต์การช่าง การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 121-122 หมู่ 3 ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ สระบุรี 18130 โทรศัพท์ : 036-201078โทรสาร...

ไพศาลการช่างสระบุรี – สระบุรี

ไพศาลการช่างสระบุรี การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 6-8 โครงการชลประทาน ตำบลปากเพรียว อ.เมือง สระบุรี 18000 โทรศัพท์ : 211328โทรสาร :...

ที.ที.วี.วัสดุภัณฑ์ – สระบุรี

ที.ที.วี.วัสดุภัณฑ์ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 6/2 ม.4 ต.นายาว อ.พระพุทธบาท สระบุรี 18120 โทรศัพท์ : 421100โทรสาร : n/aอีเมลล์ :...

วนาพล อิเล็คทริคโฮม – สระบุรี

วนาพล อิเล็คทริคโฮม ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 1/11 หมู่ 1 ต.เขาดินพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี...

เจริญหินอ่อน โดยนายเจริญ พิมพ์แสง – สระบุรี

เจริญหินอ่อน โดยนายเจริญ พิมพ์แสง ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 129/27 ม.9 ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 18240 โทรศัพท์ :...

สำราญการช่าง – สระบุรี

สำราญการช่าง การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 51 ม.12 ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค สระบุรี 18230 โทรศัพท์ : 379464โทรสาร :...

ปูนขาว ลือพงษ์ สระบุรี – สระบุรี

ปูนขาว ลือพงษ์ สระบุรี การผลิตซิเมนต์ ปูนขาว ประเภทธุรกิจ : การผลิตซิเมนต์ ปูนขาวขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 4/4 หมู่ 7 ถนนพหลโยธิน ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 18240...

นพพร พยอมพันธ์ – สระบุรี

นพพร พยอมพันธ์ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 113 หมู่ 2 ต.ดอนพุด อ.ดอนพุด สระบุรี 18210 โทรศัพท์ : 036-385001โทรสาร :...

หนึ่งโรงกลึง – สระบุรี

หนึ่งโรงกลึง การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 50/1 ซอย 1 ถนนเทศบาล 4 ตำบลปากเพรียว อ.เมือง สระบุรี 18000 โทรศัพท์...

อัสพรรณ เอ็กซ์โพลซีฟ สาขาสระบุรี – สระบุรี

อัสพรรณ เอ็กซ์โพลซีฟ สาขาสระบุรี ผลิตวัตถุระเบิด กระสุนปืน พลุฯ ประเภทธุรกิจ : ผลิตวัตถุระเบิด กระสุนปืน พลุฯขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 141 หมู่ 8 ตำบลห้วยแห้ง อ.แก่งคอย สระบุรี...

บุญชูกลการ โดยนายปัญญา บุญชู – สระบุรี

บุญชูกลการ โดยนายปัญญา บุญชู การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 156/5,157/6 หมู่ที่ 14 ตำบลห้วยขมิ้น อ.หนองแค สระบุรี 18230 โทรศัพท์...

ไท่หยาง อุตสาหกรรม – สระบุรี

ไท่หยาง อุตสาหกรรม ผลิตสี หมึก สารขัดเงาและอื่นๆ ประเภทธุรกิจ : ผลิตสี หมึก สารขัดเงาและอื่นๆขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 118/10-13 ถนนสุดบรรทัด ต.ปากเพรียว อ.เมือง สระบุรี 18000 โทรศัพท์...

มั่นคงการช่าง โดยนายปราโมทย์ บ้านใหม่ – สระบุรี

มั่นคงการช่าง โดยนายปราโมทย์ บ้านใหม่ ผลิตท่อ โลหะที่ใช้ในการสร้าง ประเภทธุรกิจ : ผลิตท่อ โลหะที่ใช้ในการสร้างขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 6 หมู่ 2 ตำบลวิหารแดง อ.วิหารแดง สระบุรี 18150 โทรศัพท์...

อาร์เอส คอนกรีต(1992) – สระบุรี

อาร์เอส คอนกรีต(1992) การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 16/1 ม.6 ถ.พหลโยธิน ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 18240 โทรศัพท์ : 036-212774โทรสาร :...

ยูนิปลาสเตอร์ อินดัสทรีส์(ไทยแลนด์) – สระบุรี

ยูนิปลาสเตอร์ อินดัสทรีส์(ไทยแลนด์) การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 47 ม.6 ถนนหนองปลากระดี่ ตำบลหนองปลาหมอ อ.หนองแค สระบุรี 18140 โทรศัพท์ :...

กรุงไทยหล่อยาง – สระบุรี

กรุงไทยหล่อยาง การผลิตยางรถยนต์ฯลฯ หล่อดอกยาง ประเภทธุรกิจ : การผลิตยางรถยนต์ฯลฯ หล่อดอกยางขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 63 หมู่ 5 ตำบลห้วยบง อ.เมือง สระบุรี 18000 โทรศัพท์ :...

ธรรมสรณ์ สาขาสระบุรี – สระบุรี

ธรรมสรณ์ สาขาสระบุรี การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ ประเภทธุรกิจ : การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 47 หมู่ 5 ตำบลหนองปลาหมอ อ.หนองแค สระบุรี 18140...

เปี๊ยกการช่าง โดยนางมาลี ทิพยสุข – สระบุรี

เปี๊ยกการช่าง โดยนางมาลี ทิพยสุข ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 97 หมู่ 1 ต.บางโขมด อ.บ้านหมอ สระบุรี...

วิเศษลำเลียง เอส.อาร์. – สระบุรี

วิเศษลำเลียง เอส.อาร์. การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 26 หมู่ 8 ต.บ้านแก้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 18000 โทรศัพท์...

เนตรนิยมการช่าง – สระบุรี

เนตรนิยมการช่าง การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 92 หมู่ 7 ต.หนองแซง อ.หนองแซง สระบุรี 18170 โทรศัพท์ : 01-9916601โทรสาร...

คิว เอ็นจิเนียริ่งพลาสติก – สระบุรี

คิว เอ็นจิเนียริ่งพลาสติก ผลิตเม็ดพลาสติก ใยสังเคราะห์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตเม็ดพลาสติก ใยสังเคราะห์ขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 117/3-4 ม.8 ต.ห้วยทราย อ.หนองแค สระบุรี 18230 โทรศัพท์ : 036337308โทรสาร...

กรุงเทพแต่งแร่ สาขาสระบุรี – สระบุรี

กรุงเทพแต่งแร่ สาขาสระบุรี การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 175 หมู่ 7 ถนนหน้าพระลาน อ.เมือง สระบุรี 18000 โทรศัพท์ :...

สยามเทคไวร์รอด – สระบุรี

สยามเทคไวร์รอด การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 32 ม.11 ต.หนองไข่น้ำ อ.หนองแค สระบุรี 18140 โทรศัพท์ : 036326097โทรสาร :...

ทัศน์ – ศิรินทร์กลการ – สระบุรี

ทัศน์ - ศิรินทร์กลการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 71/19 หมู่ 2 ถ.มิตรภาพ ตำบลตลิ่งชัน อ.เมือง สระบุรี 18000...

ค้าลซันสไตน์ – สระบุรี

ค้าลซันสไตน์ ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 31 ม.2 ถ.มิตรภาพ ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย สระบุรี 18110 โทรศัพท์ :...

ทรีบีออเร้นท์เม็ท – สระบุรี

ทรีบีออเร้นท์เม็ท ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 9/1 ซ.สุขพานิช 2 ถ.เศรษฐสัมพันธ์ ต.หนองแค อ.หนองแค สระบุรี 18140 โทรศัพท์ :...

Most Read

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้างขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 325 หมู่ 1 ถนนขุนยม ตำบลนาปรัง อ.ปง พะเยา 56140 โทรศัพท์ :...

ทองไทยการพิมพ์ – กรุงเทพมหานคร

ทองไทยการพิมพ์ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ ประเภทธุรกิจ : การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 391 ถ.ลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ : 8614801-10โทรสาร :...

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค – กรุงเทพมหานคร

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัด สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 79/111 หมู่ 2 ถนนสามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 โทรศัพท์ : 9568170-2 โทรสาร...

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้าง ขนาดธุรกิจ : อื่นๆ สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 46 ถ.ท่าเรือ-ท่าลาน ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130 โทรศัพท์ : 035-341221 โทรสาร : n/a อีเมลล์ : n/a เว็บไซท์...