แท็ก สระแก้ว

Tag: สระแก้ว

เนาวรัตน์พัฒนาการ สาขาสระแก้ว – สระแก้ว

เนาวรัตน์พัฒนาการ สาขาสระแก้ว การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัด(มหาชน)สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : กม.297 ตรงข้ามรร.บ้านใหม่ฯ ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อ.อรัญประเทศ สระแก้ว 27120 โทรศัพท์ : โทรสาร : n/aอีเมลล์...

ลิขิตอุตสาหกรรม (1997) – สระแก้ว

ลิขิตอุตสาหกรรม (1997) การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 999 หมู่ 2 ตำบลท่าเกษม อ.เมือง สระแก้ว 27000 โทรศัพท์ : 037-515251โทรสาร :...

เรืองสินกลการ โดยนางนิภา กิตติการอำพล – สระแก้ว

เรืองสินกลการ โดยนางนิภา กิตติการอำพล การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ ประเภทธุรกิจ : การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 93/1-2 ถนนสุวรรณศร ตำบลสระแก้ว อ.เมือง สระแก้ว 27000...

นายอำนวย ศรีแก้ว – สระแก้ว

นายอำนวย ศรีแก้ว การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 91 ม.4_ถ.สุวรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมือง สระแก้ว 27000 โทรศัพท์ : 037421277โทรสาร...

แดงการช่าง โดยนายสุนิตย์ คงมีสุข – สระแก้ว

แดงการช่าง โดยนายสุนิตย์ คงมีสุข การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 36/1 ม.11 ต.วังสมบูรณ์ กิ่ง อ.วังสมบูรณ์ สระแก้ว 27250 โทรศัพท์...

กรุงเทพเครื่องเย็น โดยนายอำนาจ ภูเจริญ – สระแก้ว

กรุงเทพเครื่องเย็น โดยนายอำนาจ ภูเจริญ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 74 ต.สระแก้ว อ.เมือง สระแก้ว 27000...

สระแก้วคอนกรีตโปรดักส์ – สระแก้ว

สระแก้วคอนกรีตโปรดักส์ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 6 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบลสระแก้ว อ.เมือง สระแก้ว 27000 โทรศัพท์ : 241642โทรสาร...

พีแทค คอนกรีต – สระแก้ว

พีแทค คอนกรีต การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 93 หมู่ที่ 4 ตำบลผักขะ อ.วัฒนานคร สระแก้ว 27160 โทรศัพท์ : 261452โทรสาร :...

สมจิตร์ธรรมมา – สระแก้ว

สมจิตร์ธรรมมา การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 70/12 หมู่ 3 ตำบลหนองแวง อ.วัฒนานคร สระแก้ว 27160 โทรศัพท์ : 037-242800โทรสาร...

หมอมวลชน 2000 สาขาสระแก้ว – สระแก้ว

หมอมวลชน 2000 สาขาสระแก้ว ผลิตสบู่ เครื่องสำอาง และอื่นๆ ประเภทธุรกิจ : ผลิตสบู่ เครื่องสำอาง และอื่นๆขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 250 ถ.สุวรรณสร ต.สระแก้ว อ.เมือง สระแก้ว...

ไพบูลย์เครื่องเย็น โดยนายไพบูลย์ ศิลปการบวร – สระแก้ว

ไพบูลย์เครื่องเย็น โดยนายไพบูลย์ ศิลปการบวร ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 147 ถ.สุวรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมือง สระแก้ว 27000...

ร้านรุ่งการช่าง โดยนายเฉลิมชัย บัตรมาก – สระแก้ว

ร้านรุ่งการช่าง โดยนายเฉลิมชัย บัตรมาก ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 125 ม.2 ถนนสุวรรณศร ตำบลสระแก้ว อ.เมือง สระแก้ว...

ถาวรอลูมิเนียม โดยนางมัลลิกา ถาวรคุณ – สระแก้ว

ถาวรอลูมิเนียม โดยนางมัลลิกา ถาวรคุณ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 38 ถ.สุวรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมือง สระแก้ว...

พลาสติก โดยนายทินกร อลงกรณ์วุฒิชัย – สระแก้ว

พลาสติก โดยนายทินกร อลงกรณ์วุฒิชัย การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกขนาดธุรกิจ : โรงงานสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 91 หมู่ 14 ตำบลสระแก้ว อ.เมือง สระแก้ว 27000 โทรศัพท์ : 037-241300โทรสาร...

สยามการช่าง โดยนายทวีชัย แซ่แต้ – สระแก้ว

สยามการช่าง โดยนายทวีชัย แซ่แต้ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 35 ถ.เทศบาล 16 ต.สระแก้ว อ.เมือง...

โก้เก๋อลูมิเนียม โดยนางอรษา จิตติอร่ามกูล – สระแก้ว

โก้เก๋อลูมิเนียม โดยนางอรษา จิตติอร่ามกูล ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 42-44 ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ สระแก้ว 27120 โทรศัพท์...

สหการช่างสระแก้ว – สระแก้ว

สหการช่างสระแก้ว การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 294 ถนนสุวรรณศร ตำบลสระแก้ว อ.เมือง สระแก้ว 27000 โทรศัพท์ : 037-220338โทรสาร :...

พรศักดิ์ อภิญญาณานันท์ – สระแก้ว

พรศักดิ์ อภิญญาณานันท์ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 95 ถ.สุวรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมือง สระแก้ว 27000 โทรศัพท์ :...

เอ.พี.เอ็น.กลการสระแก้ว – สระแก้ว

เอ.พี.เอ็น.กลการสระแก้ว การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : โรงงานสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 54 ถ.สุวรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมือง สระแก้ว 27000 โทรศัพท์ : 037-242417โทรสาร...

สหชัย ดออิ้งไดส์ – สระแก้ว

สหชัย ดออิ้งไดส์ การรีดโลหะ ผลิตเหล็ก ประเภทธุรกิจ : การรีดโลหะ ผลิตเหล็กขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 71 ม.11 ต.ศาลาลำดวน อ.เมือง สระแก้ว 27001 โทรศัพท์ : 011717579โทรสาร...

Most Read

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้างขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 325 หมู่ 1 ถนนขุนยม ตำบลนาปรัง อ.ปง พะเยา 56140 โทรศัพท์ :...

ทองไทยการพิมพ์ – กรุงเทพมหานคร

ทองไทยการพิมพ์ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ ประเภทธุรกิจ : การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 391 ถ.ลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ : 8614801-10โทรสาร :...

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค – กรุงเทพมหานคร

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัด สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 79/111 หมู่ 2 ถนนสามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 โทรศัพท์ : 9568170-2 โทรสาร...

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้าง ขนาดธุรกิจ : อื่นๆ สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 46 ถ.ท่าเรือ-ท่าลาน ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130 โทรศัพท์ : 035-341221 โทรสาร : n/a อีเมลล์ : n/a เว็บไซท์...