แท็ก สิงห์บุรี

Tag: สิงห์บุรี

เชียงใหม่แสงอำนวย สาขาอินทร์บุรี – สิงห์บุรี

เชียงใหม่แสงอำนวย สาขาอินทร์บุรี การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 63/1 ถนนสายเอเซีย ตำบลท่างาม อ.อินทร์บุรี สิงห์บุรี 16110 โทรศัพท์ : 242689โทรสาร : n/aอีเมลล์...

โรงอิฐธวัชชัย โดยนางสาวนัยนา กังวาลวงศ์สกุล – สิงห์บุรี

โรงอิฐธวัชชัย โดยนางสาวนัยนา กังวาลวงศ์สกุล ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 53/2 ม.1 ต.บางมัญ อ.เมือง สิงห์บุรี 16000 โทรศัพท์ :...

พิค แอนด์ เปย์ สาขาสิงห์บุรี – สิงห์บุรี

พิค แอนด์ เปย์ สาขาสิงห์บุรี การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 303/15 ม.7 ถนนสิงห์บุรี-ลพบุรีต.บางมัญ อ.เมือง สิงห์บุรี 16000 โทรศัพท์...

สายพิน ภิรมยา – สิงห์บุรี

สายพิน ภิรมยา การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : นางสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 121 หมู่ 1 ต.บางมัญ อ.เมือง สิงห์บุรี 16000 โทรศัพท์ :...

เบ็งเอ็นจิเนียริ่ง โดยนายบรรพต วิบูลย์ศักดิ์สกุล – สิงห์บุรี

เบ็งเอ็นจิเนียริ่ง โดยนายบรรพต วิบูลย์ศักดิ์สกุล การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 190/1-2 ม.7 ต.บางมัญ ถ.สิงห์บุรี-อ่างทอง อ.เมือง สิงห์บุรี 16000 โทรศัพท์...

โรงอิฐทุ่งทอง โดยนายพิชัย โภคะสุนทรางกูล – สิงห์บุรี

โรงอิฐทุ่งทอง โดยนายพิชัย โภคะสุนทรางกูล ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 17 ม.2 ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี สิงห์บุรี 16110 โทรศัพท์ :...

สวิท คุ้มแก้ว โดยนางสวิท คุ้มแก้ว – สิงห์บุรี

สวิท คุ้มแก้ว โดยนางสวิท คุ้มแก้ว ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 130 หมู่ 2 ตำบลม่วงหมู่ อ.เมือง สิงห์บุรี 16000...

ชูฤดี 1212 – สิงห์บุรี

ชูฤดี 1212 การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 39 หมู่ 1 ตำบลบางมัญ อ.เมือง สิงห์บุรี 16000 โทรศัพท์...

ทวีซีเมนต์บล็อก โดยนายอรรถพันธ์ โมรา – สิงห์บุรี

ทวีซีเมนต์บล็อก โดยนายอรรถพันธ์ โมรา การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 86/2 ม.8 ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน สิงห์บุรี 16130 โทรศัพท์ :...

ทองอรุณพลาสติก – สิงห์บุรี

ทองอรุณพลาสติก การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 31/1 ม.41 ต.ชีน้ำร้าย อ.อินทร์บุรี สิงห์บุรี 16110 โทรศัพท์ : 01-9428750โทรสาร : n/aอีเมลล์ :...

กิตติเครื่องเย็น – สิงห์บุรี

กิตติเครื่องเย็น ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 152/152 หมู่ 7 ต.บางมัญ อ.เมือง สิงห์บุรี 16000...

ร้านวันเพียง โดยนางวันเพียง เสวกวิหารี – สิงห์บุรี

ร้านวันเพียง โดยนางวันเพียง เสวกวิหารี ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 12/3 หมู่ 4 ตำบลโพสังโฆ อ.ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี 16150 โทรศัพท์...

นิพนธ์ สีตะระโส – สิงห์บุรี

นิพนธ์ สีตะระโส ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 23/13 หมู่ 7 ตำบลทับยา อ.อินทร์บุรี สิงห์บุรี 16110 โทรศัพท์ :...

รุ่งอรุณพลาสติก โดยนายประพันธ์ เปลี่ยนพันธุ์ – สิงห์บุรี

รุ่งอรุณพลาสติก โดยนายประพันธ์ เปลี่ยนพันธุ์ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 119/3 ม.3 ต.โรงช้าง อ.พรหมบุรี สิงห์บุรี 16120 โทรศัพท์ : 036-599146โทรสาร :...

สามเชย สุขดี – สิงห์บุรี

สามเชย สุขดี ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : นางสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : หมู่ 2 ต.แม่ลา อ.บางระจัน สิงห์บุรี 16130 โทรศัพท์ : 036-542333โทรสาร...

ธนโชคการช่าง (2002) – สิงห์บุรี

ธนโชคการช่าง (2002) การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 43/1 หมู่ 6 ต.บ้านจ่า อ.บางระจัน สิงห์บุรี 16130 โทรศัพท์ :...

โรงอิฐยิ่งเจริญ โดยนางเจียด ทองขาว – สิงห์บุรี

โรงอิฐยิ่งเจริญ โดยนางเจียด ทองขาว ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 27/2 ม.2 ต.พันทัน อ.บางระจัน สิงห์บุรี 16130 โทรศัพท์ :...

จ่าพจน์ คอนกรีต โดยนางศุภรักษ์ สีตะระโส – สิงห์บุรี

จ่าพจน์ คอนกรีต โดยนางศุภรักษ์ สีตะระโส การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 129 ม.7 ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี สิงห์บุรี 16110 โทรศัพท์...

เสมา มีระลึก – สิงห์บุรี

เสมา มีระลึก การเคลือบ ชุบ อาบขัดโลหะ ประเภทธุรกิจ : การเคลือบ ชุบ อาบขัดโลหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 80/1 หมู่ 5 ต.ถอนสมอ อ.ท่าช้าง สิงห์บุรี 16140...

สุภัทรา หาญรัตนพิทักษ์ – สิงห์บุรี

สุภัทรา หาญรัตนพิทักษ์ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : นางสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 18/3 หมู่ 7 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน สิงห์บุรี 16130 โทรศัพท์ :...

มนตรีโลหะกิจ โดยนายมนตรี เมฆศรีสวรรค์ – สิงห์บุรี

มนตรีโลหะกิจ โดยนายมนตรี เมฆศรีสวรรค์ การผลิตลวด ผลิตภัณฑ์จากลวด ประเภทธุรกิจ : การผลิตลวด ผลิตภัณฑ์จากลวดขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 18/5 หมู่ 10 ตำบลประศุก อ.อินทร์บุรี สิงห์บุรี 10510 โทรศัพท์...

ประภาศรี นามฝาง – สิงห์บุรี

ประภาศรี นามฝาง ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : นางสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 34 หมู่ที่3 ตำบลหัวป่า อ.พรหมบุรี สิงห์บุรี 16120 โทรศัพท์...

นีโอ ฟาร์มา เคม สาขาสิงห์บุรี – สิงห์บุรี

นีโอ ฟาร์มา เคม สาขาสิงห์บุรี การผลิตและบรรจุยา ประเภทธุรกิจ : การผลิตและบรรจุยาขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 54/2 หมู่ 3 ตำบลบางระจัน อ.ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี 16150 โทรศัพท์ :...

เวิลด์ แก๊ส (ประเทศไทย) สาขาสิงห์บุรี – สิงห์บุรี

เวิลด์ แก๊ส (ประเทศไทย) สาขาสิงห์บุรี การผลิต การบรรจุก๊าซ ประเภทธุรกิจ : การผลิต การบรรจุก๊าซขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 31 หมู่ที่ 3 ต.บางมัญ อ.เมือง สิงห์บุรี 16000...

ยุพิน พิศรูป – สิงห์บุรี

ยุพิน พิศรูป การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : นางสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 16/3 ม.6 ต.พระงาม อ.พรหมบุรี สิงห์บุรี 16120 โทรศัพท์ : 036-598331โทรสาร...

สมยศ นันโต – สิงห์บุรี

สมยศ นันโต ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 103/11 ม.1 ต.บางมัญ ถ.สิงห์บุรี-ลพบุรี อ.เมือง สิงห์บุรี 16000...

สมบัติ กรัตนุตถะ – สิงห์บุรี

สมบัติ กรัตนุตถะ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 43/10 หมู่ 7 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี สิงห์บุรี 16110...

เอนก ห้วยกลด – สิงห์บุรี

เอนก ห้วยกลด การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 56 หมู่ 3 ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี 16150 โทรศัพท์ :...

สมพิศ ทรงศิลป์ – สิงห์บุรี

สมพิศ ทรงศิลป์ ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : นางสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 134 หมู่ 3 ต.บางกระบือ อ.เมือง สิงห์บุรี 16000 โทรศัพท์ :...

เฉลียว บุญเจริญพานิช – สิงห์บุรี

เฉลียว บุญเจริญพานิช ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 6/2 ม.9 ต.น้ำตาล อ.อินทร์บุรี สิงห์บุรี 16110 โทรศัพท์ : 036-533096โทรสาร...

สุทิน ทรงศิลป์ – สิงห์บุรี

สุทิน ทรงศิลป์ ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 128 หมู่ 3 ต.บางกระบือ อ.เมือง สิงห์บุรี 16000 โทรศัพท์ :...

เมืองทองแก๊สสิงห์บุรี – สิงห์บุรี

เมืองทองแก๊สสิงห์บุรี การผลิต การบรรจุก๊าซ ประเภทธุรกิจ : การผลิต การบรรจุก๊าซขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 31 หมู่ 3 ตำบลบางมัญ ท.เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 16110 โทรศัพท์ : โทรสาร...

มนตรีการช่าง โดยนายมนตรี ชัยสุวรรณรักษ์ – สิงห์บุรี

มนตรีการช่าง โดยนายมนตรี ชัยสุวรรณรักษ์ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 74/2 หมู่ 1 ต.บางมัญ อ.เมือง สิงห์บุรี 16000...

Most Read

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้างขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 325 หมู่ 1 ถนนขุนยม ตำบลนาปรัง อ.ปง พะเยา 56140 โทรศัพท์ :...

ทองไทยการพิมพ์ – กรุงเทพมหานคร

ทองไทยการพิมพ์ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ ประเภทธุรกิจ : การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 391 ถ.ลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ : 8614801-10โทรสาร :...

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค – กรุงเทพมหานคร

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัด สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 79/111 หมู่ 2 ถนนสามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 โทรศัพท์ : 9568170-2 โทรสาร...

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้าง ขนาดธุรกิจ : อื่นๆ สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 46 ถ.ท่าเรือ-ท่าลาน ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130 โทรศัพท์ : 035-341221 โทรสาร : n/a อีเมลล์ : n/a เว็บไซท์...