แท็ก หนองคาย

Tag: หนองคาย

หวันไถ่ อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) สาขาหนองคาย – หนองคาย

หวันไถ่ อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) สาขาหนองคาย การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 229 ม.11 ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง หนองคาย 43000 โทรศัพท์ : 042-407483โทรสาร...

อู่รุ่งสว่างยนต์ – หนองคาย

อู่รุ่งสว่างยนต์ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 99/1 หมู่ 14 ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 43130 โทรศัพท์ : 042-406104โทรสาร...

หนองคายอิฐบล็อก – หนองคาย

หนองคายอิฐบล็อก การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 36 หมู่ 3 ถ.หนองคาย-อุดร ต.ในเมือง อ.เมือง หนองคาย 43000 โทรศัพท์ :...

ร้านโชคอนันต์อิฐแดง – หนองคาย

ร้านโชคอนันต์อิฐแดง การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 114 หมู่ 14 ถ.หนองคาย-โพนพิสัยต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย หนองคาย 43120 โทรศัพท์ : 01-9650438โทรสาร...

โรงกลึงรุ่งเรืองกลการ – หนองคาย

โรงกลึงรุ่งเรืองกลการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 570/16 ถ.ประจักษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง หนองคาย 43000 โทรศัพท์ : 042-420279โทรสาร :...

ร้านสกุลอิฐบล๊อค – หนองคาย

ร้านสกุลอิฐบล๊อค การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 181 หมู่ 1 ถ.หนองคาย-โพนพิสัย ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย หนองคาย 43120 โทรศัพท์ :...

โรงกลึงชัยมงคล – หนองคาย

โรงกลึงชัยมงคล การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : ม.1 ถ.บึงกาฬ ต.วิศิษฐ์ อ.บึงกาฬ หนองคาย 43140 โทรศัพท์ : 042-491035โทรสาร :...

ปณิดา ไกรเหมกร – หนองคาย

ปณิดา ไกรเหมกร การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : นางสาวสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 208 ถ.ประจักษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง หนองคาย 43000 โทรศัพท์ :...

โรงกลึงจารุกิตติ์กลการ – หนองคาย

โรงกลึงจารุกิตติ์กลการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 290-291 ถ.หนองคาย-โพนพิสัย ต.ในเมือง อ.เมือง หนองคาย 43000 โทรศัพท์ : 042-462216โทรสาร :...

ศิขรินอลูมิเนียม – หนองคาย

ศิขรินอลูมิเนียม ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 898 ม.14 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง หนองคาย 43000...

อารียา วันงามวิเศษ – หนองคาย

อารียา วันงามวิเศษ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : นางสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 563 หมู่ 1 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย หนองคาย 43120 โทรศัพท์ :...

เอ็น เค หนองคายพลาสติก – หนองคาย

เอ็น เค หนองคายพลาสติก การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกขนาดธุรกิจ : โรงงานสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 103/1 ม.1 ถ.ดอนดู่-นาไก่ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง หนองคาย 43000 โทรศัพท์ : 042-467633โทรสาร...

ทวีชัยบริการ – หนองคาย

ทวีชัยบริการ การผลิต ซ่อมหม้อน้ำ และอื่นๆ ประเภทธุรกิจ : การผลิต ซ่อมหม้อน้ำ และอื่นๆขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 1036 ถ.ประจักษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง หนองคาย 43000 โทรศัพท์ :...

ทรัพย์อุดมคอนกรีต – หนองคาย

ทรัพย์อุดมคอนกรีต ผลิตท่อ โลหะที่ใช้ในการสร้าง ประเภทธุรกิจ : ผลิตท่อ โลหะที่ใช้ในการสร้างขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 228 หมู่ 7 ตำบลหนองกอมเกาะ อ.เมือง หนองคาย 43000 โทรศัพท์ : 042-465505โทรสาร...

โรงกลึงประดิษฐ์การช่าง – หนองคาย

โรงกลึงประดิษฐ์การช่าง การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 372 หมู่ 5 ถ.สันติสุข ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ หนองคาย 43110 โทรศัพท์ :...

ไทยรับเบอร์ ลาเท็กซ์ บึงกาฬ – หนองคาย

ไทยรับเบอร์ ลาเท็กซ์ บึงกาฬ การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง ประเภทธุรกิจ : การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยางขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 98 ม.2 ต.โนนสมบูรณ์ อ.บึงกาฬ หนองคาย 43140 โทรศัพท์ :...

โรงกลึงไทยสมบูรณ์กลการ – หนองคาย

โรงกลึงไทยสมบูรณ์กลการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 181 ถ.บึงกาฬ-พังโคน ต.บึงกาฬ อ.บึงกาฬ หนองคาย 43140 โทรศัพท์ : 042-491686โทรสาร :...

จิตรเจริญเฝ้าไร่ก่อสร้าง – หนองคาย

จิตรเจริญเฝ้าไร่ก่อสร้าง การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 1 หมู่ 14 ต.เฝ้าไร่ กิ่ง อ.เฝ้าไร่ หนองคาย 43120 โทรศัพท์ :...

ปรีชาวัสดุอลูมิเนียม – หนองคาย

ปรีชาวัสดุอลูมิเนียม ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 127/1-2 หมู่ 5 ถ.พนังชลประทาน ต.มีชัย อ.เมือง หนองคาย 43000...

พีซี ฟลูอิด เมคคานิค – หนองคาย

พีซี ฟลูอิด เมคคานิค ผลิตท่อ โลหะที่ใช้ในการสร้าง ประเภทธุรกิจ : ผลิตท่อ โลหะที่ใช้ในการสร้างขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 87 หมู่ 12 ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง หนองคาย 43000 โทรศัพท์...

ธงชัยกลการ – หนองคาย

ธงชัยกลการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 183 ม.9 ถ.บึงกาฬ-พังโคน ต.บึงกาฬ อ.บึงกาฬ หนองคาย 43140 โทรศัพท์ : 042-492036โทรสาร...

นายธีรเชษฐ์ กวีวรรณเจริญ – หนองคาย

นายธีรเชษฐ์ กวีวรรณเจริญ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 81/1 ม.4 ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ หนองคาย 43110 โทรศัพท์...

ชัยพรอิฐบล็อก – หนองคาย

ชัยพรอิฐบล็อก การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 799 หมู่ 1 ถนนพนังชลประทาน ตำบลในเมือง อ.เมือง หนองคาย 43000 โทรศัพท์ :...

ส.ทวี – หนองคาย

ส.ทวี ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 910/1 ม.10 ถ.ประจักษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง หนองคาย 43000...

พรนิมิตร อิฐประสาน – หนองคาย

พรนิมิตร อิฐประสาน การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : โรงงานสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 98 ม.10 ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง หนองคาย 43100 โทรศัพท์ :...

ร้านพุฒการช่าง – หนองคาย

ร้านพุฒการช่าง ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 97 หมู่ 12 ถ.มิตรภาพ ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ หนองคาย 43110...

โกวิทศิริกุลบริการ – หนองคาย

โกวิทศิริกุลบริการ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 189 ม.13 ถ.หนองคาย-อุดร ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง หนองคาย 43000 โทรศัพท์ :...

โรงกลึงสิทธิชัย – หนองคาย

โรงกลึงสิทธิชัย การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 1162/1 ม.3 ถ.ประจักษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง หนองคาย 43000 โทรศัพท์ :...

โรงกลึงชัยมงคลกลการ – หนองคาย

โรงกลึงชัยมงคลกลการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 583 ม.1 ถ.จุมพล-ทุ่งธาตุ ต.จุมพล อ.โพนพิสัย หนองคาย 43120 โทรศัพท์ : 01-8732171โทรสาร...

สมพงษ์ ประตูเหล็ก – หนองคาย

สมพงษ์ ประตูเหล็ก ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 1194/4 หมู่ 1 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง...

นาคลองอิฐบล็อก – หนองคาย

นาคลองอิฐบล็อก การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 306 หมู่ 9 ต.วัดธาตุ อ.เมือง หนองคาย 43000 โทรศัพท์ : 042-462814โทรสาร...

บีคอนกรีต โดยนายชูศักดิ์ ศรีมาดี – หนองคาย

บีคอนกรีต โดยนายชูศักดิ์ ศรีมาดี การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 44 หมู่ 11 ถ.หนองคาย-โพนพิสัย ต.หาดคำ อ.เมือง หนองคาย 43000...

อาทิตย์อิฐบล็อค – หนองคาย

อาทิตย์อิฐบล็อค การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 49 หมู่ 15 ถ.ตชด.-บ้านเบิด ต.หาดคำ อ.เมือง หนองคาย 43000 โทรศัพท์ :...

Most Read

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้างขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 325 หมู่ 1 ถนนขุนยม ตำบลนาปรัง อ.ปง พะเยา 56140 โทรศัพท์ :...

ทองไทยการพิมพ์ – กรุงเทพมหานคร

ทองไทยการพิมพ์ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ ประเภทธุรกิจ : การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 391 ถ.ลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ : 8614801-10โทรสาร :...

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค – กรุงเทพมหานคร

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัด สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 79/111 หมู่ 2 ถนนสามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 โทรศัพท์ : 9568170-2 โทรสาร...

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้าง ขนาดธุรกิจ : อื่นๆ สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 46 ถ.ท่าเรือ-ท่าลาน ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130 โทรศัพท์ : 035-341221 โทรสาร : n/a อีเมลล์ : n/a เว็บไซท์...