แท็ก หนองบัวลำภู

Tag: หนองบัวลำภู

ศรีบุญเรืองพลาสติก (เอส.บี.อาร์) – หนองบัวลำภู

ศรีบุญเรืองพลาสติก (เอส.บี.อาร์) การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 1/1 ม.7 ต.ยางหล่อ อ.ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 39180 โทรศัพท์ : 042941017โทรสาร : n/aอีเมลล์...

เบสท์-แพค คอนกรีต – หนองบัวลำภู

เบสท์-แพค คอนกรีต การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 194 หมู่ 1 ตำบลหนองภัยศูนย์ อ.เมือง หนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์ : 360282โทรสาร :...

โรงกลึงอนันต์ชัย โดยนางสาวเตือนตา เรวรรณ์ – หนองบัวลำภู

โรงกลึงอนันต์ชัย โดยนางสาวเตือนตา เรวรรณ์ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 368 หมู่ 3 ตำบลหนองบัว อ.เมือง หนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์...

กิจเจริญคอนกรีต 999 – หนองบัวลำภู

กิจเจริญคอนกรีต 999 การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 81 หมู่ 10 ตำบลหนองภัยศูนย์ อ.เมือง หนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์ :...

พันธ์ทวีอลูมิเนียม โดยนายทวีศักดิ์ กอแก้ว – หนองบัวลำภู

พันธ์ทวีอลูมิเนียม โดยนายทวีศักดิ์ กอแก้ว ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 67/1 หมู่ 2 ต.ลำภู อ.เมือง...

สันติการช่าง โดยนายสันติ นันทะ – หนองบัวลำภู

สันติการช่าง โดยนายสันติ นันทะ ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 17 หมู่ 14 ถ.หนองบัว-โนนสัง ต.หนองบัว อ.เมือง หนองบัวลำภู 39000...

ชัยรุ่งเรืองเสาปูนอิฐบล็อค โดยนายสุขชัย ยะรี – หนองบัวลำภู

ชัยรุ่งเรืองเสาปูนอิฐบล็อค โดยนายสุขชัย ยะรี การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 28 หมู่ 7 ต.หนองหว้า อ.เมือง หนองบัวลำภู 39000...

ชาติชายเครื่องเย็น โดยนายชาติชาย แซ่เอี๊ยว – หนองบัวลำภู

ชาติชายเครื่องเย็น โดยนายชาติชาย แซ่เอี๊ยว ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 17 หมู่ 13 ถ.สอนร่วมมิตร ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง...

ร้านช่างจ่อย โดยนายกิตติ จันทร์ชมภู – หนองบัวลำภู

ร้านช่างจ่อย โดยนายกิตติ จันทร์ชมภู ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 178/1 หมู่ 9 ต.หนองบัว อ.เมือง หนองบัวลำภู...

นอร์ทอีสท์ คอนกรีต – หนองบัวลำภู

นอร์ทอีสท์ คอนกรีต การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 191 หมู่ 2 ตำบลหนองบัว อ.เมือง หนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์ :...

สมบัติวัสดุก่อสร้าง โดยนายวีระพล ชนะบุญ – หนองบัวลำภู

สมบัติวัสดุก่อสร้าง โดยนายวีระพล ชนะบุญ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 141 หมู่ 2 ต.โคกม่วง อ.โนนสัง หนองบัวลำภู 39140 โทรศัพท์...

วังทองแอร์ โดยนายสุภาพ ดวงบุบผา – หนองบัวลำภู

วังทองแอร์ โดยนายสุภาพ ดวงบุบผา ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 40 หมู่ 7 ต.เทพคีรี อ.นาวัง หนองบัวลำภู...

อิฐแดง ต.เจริญ โดยนายสมยง พรมวาท – หนองบัวลำภู

อิฐแดง ต.เจริญ โดยนายสมยง พรมวาท ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : โรงงานสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 22 หมู่ 10 ถ.อุดร-เลย ต.หนองภัยศูนย์ อ.เมือง...

แก่นขามคอนกรีต โดยนายเคน ภูพวก – หนองบัวลำภู

แก่นขามคอนกรีต โดยนายเคน ภูพวก การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : โรงงานสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 56 หมู่ 9 ต.บ้านขาม อ.เมือง หนองบัวลำภู 39000...

นิพันธ์การช่าง โดยนายนิพันธ์ คำกา – หนองบัวลำภู

นิพันธ์การช่าง โดยนายนิพันธ์ คำกา การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 68 หมู่ 7 ต.เทพคีรี อ.นาวัง หนองบัวลำภู 39170 โทรศัพท์...

ร้านหนองบัวโครเมียม โดยนางวิลัย โคตรกอก – หนองบัวลำภู

ร้านหนองบัวโครเมียม โดยนางวิลัย โคตรกอก การเคลือบ ชุบ อาบขัดโลหะ ประเภทธุรกิจ : การเคลือบ ชุบ อาบขัดโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 141 หมู่ 9 ต.หนองบัว อ.เมือง หนองบัวลำภู...

สยาม แอร์ ซัพพลาย – หนองบัวลำภู

สยาม แอร์ ซัพพลาย ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 176/1 หมู่ 3 ถ.วรราชภักดี ต.หนองบัว...

รวมชัยพลาสติก (1995) – หนองบัวลำภู

รวมชัยพลาสติก (1995) การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 113/1 หมู่ 10 แขวงลำภู อ.เมือง หนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์ : 042-311793โทรสาร :...

ไพบูลย์การช่าง โดยนายไพรบูลย์ ศรีพันธบุตร – หนองบัวลำภู

ไพบูลย์การช่าง โดยนายไพรบูลย์ ศรีพันธบุตร ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 46 หมู่ 2 ต.หนองบัว อ.เมือง...

ร้านรุ่งเรืองการกระจก โดยนางประกายศรี เชียงจันทร์ – หนองบัวลำภู

ร้านรุ่งเรืองการกระจก โดยนางประกายศรี เชียงจันทร์ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 29 หมู่ 11 ถ.อุดร-เลย ต.นากลาง อ.นากลาง...

หนองบัวรวมช่าง โดยนายประสาท จันทร์ชมภู – หนองบัวลำภู

หนองบัวรวมช่าง โดยนายประสาท จันทร์ชมภู การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 56 หมู่ 6 ต.ลำภู อ.เมือง หนองบัวลำภู 39000...

เขื่อนขันธ์การกระจก โดยนายสายันต์ ภูมิบุตร – หนองบัวลำภู

เขื่อนขันธ์การกระจก โดยนายสายันต์ ภูมิบุตร ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 66 หมู่ 2 ต.หนองบัว อ.เมือง...

Most Read

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้างขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 325 หมู่ 1 ถนนขุนยม ตำบลนาปรัง อ.ปง พะเยา 56140 โทรศัพท์ :...

ทองไทยการพิมพ์ – กรุงเทพมหานคร

ทองไทยการพิมพ์ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ ประเภทธุรกิจ : การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 391 ถ.ลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ : 8614801-10โทรสาร :...

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค – กรุงเทพมหานคร

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัด สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 79/111 หมู่ 2 ถนนสามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 โทรศัพท์ : 9568170-2 โทรสาร...

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้าง ขนาดธุรกิจ : อื่นๆ สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 46 ถ.ท่าเรือ-ท่าลาน ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130 โทรศัพท์ : 035-341221 โทรสาร : n/a อีเมลล์ : n/a เว็บไซท์...