แท็ก อื่นๆ

Tag: อื่นๆ

โรงอิฐระวิ โดยนายระวิ เกิดธูป – พิจิตร

โรงอิฐระวิ โดยนายระวิ เกิดธูป ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 65/1 ม.1 ถ.พิจิตร-สามง่าม ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมือง พิจิตร 66000...

ถนอมการช่าง โดยนายถนอม ภูวราห์ – กรุงเทพมหานคร

ถนอมการช่าง โดยนายถนอม ภูวราห์ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 305/88 ถนนเพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์...

โรงกลึงเทียนทองคำ โดยนางสวงค์ เทียนทองดี – ชัยนาท

โรงกลึงเทียนทองคำ โดยนางสวงค์ เทียนทองดี การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 211 ถ.ทางหลวง 340 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง ชัยนาท 17000 โทรศัพท์...

บำเพ็ญรัตน์ โดยนางจริญญา หมีนิ่ม – พิษณุโลก

บำเพ็ญรัตน์ โดยนางจริญญา หมีนิ่ม การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 5/12 ม.3 ต.พลายชุมพล อ.เมือง พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ : 01-7860936โทรสาร :...

ส.สยามแสตนเลส โดยนายไหว สารสมัคร – ขอนแก่น

ส.สยามแสตนเลส โดยนายไหว สารสมัคร ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 17 หมู่ 6 ตำบลหนองกุงใหญ่ อ.กระนวน ขอนแก่น 40170 โทรศัพท์...

สัญญลักษณ์กระจก-อลูมิเนียม โดยนายปฎิวัติ – พิจิตร

สัญญลักษณ์กระจก-อลูมิเนียม โดยนายปฎิวัติ ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 2/28-29 ถนนศรีมาลา ต.ในเมือง อ.เมือง พิจิตร 66000 โทรศัพท์ :...

ร้านชัยมงคลคอนกรีต โดยนายสมชาย ศรีมงคล – เพชรบูรณ์

ร้านชัยมงคลคอนกรีต โดยนายสมชาย ศรีมงคล การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 4 หมู่ 11 ตำบลท่าแดง อ.หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 67140 โทรศัพท์...

ส.การช่าง โดยนางสมใจ หรรษาวงศ์ – นครราชสีมา

ส.การช่าง โดยนางสมใจ หรรษาวงศ์ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 127 หมู่ 3 ตำบลสีมุม อ.เมือง นครราชสีมา...

สามารถแอร์ แอนด์ เซอร์วิส (2000) โดยนายพิมาศ – สุรินทร์

สามารถแอร์ แอนด์ เซอร์วิส (2000) โดยนายพิมาศ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 181/53 ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง...

มนตรีการช่าง โดยนายมนตรี แก้วดี – สมุทรสาคร

มนตรีการช่าง โดยนายมนตรี แก้วดี การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 316 หมู่ที่ 2 ซอยนวลทอง ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน สมุทรสาคร...

สวัสดิ์ชัย โดยนายสวัสดิ์ สุคนธ์เขต – สมุทรสาคร

สวัสดิ์ชัย โดยนายสวัสดิ์ สุคนธ์เขต การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 93 หมู่ 2 ตำบลบ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 74120 โทรศัพท์ : 034-481367โทรสาร...

ร้านทุ่งสงหม้อน้ำ โดยนายสวาท มัคราช – นครศรีธรรมราช

ร้านทุ่งสงหม้อน้ำ โดยนายสวาท มัคราช การผลิต ซ่อมหม้อน้ำ และอื่นๆ ประเภทธุรกิจ : การผลิต ซ่อมหม้อน้ำ และอื่นๆขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 136/3 หมู่ 2 ถ.ทุ่งสง-สุราษฎร์ ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง...

ร้านกิมการช่าง โดยนายสมชาย ดีอำนาจ – กรุงเทพมหานคร

ร้านกิมการช่าง โดยนายสมชาย ดีอำนาจ การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ ประเภทธุรกิจ : การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 48/4 ซอยวัดสีสุก ม.3 ถ.พระราม 2 แขวงบางมด...

สมถวิลการช่าง โดยนายถวิล ธวินชัย – อุตรดิตถ์

สมถวิลการช่าง โดยนายถวิล ธวินชัย ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 235/7 ต.ท่าอิฐ ถนนบรมอาสน์ ท.เมืองฯ(อุตรดิตถ์) อุตรดิตถ์ 53000...

สหการโลหะ โดยนายสมศักดิ์ เพชรรัตน์ – ราชบุรี

สหการโลหะ โดยนายสมศักดิ์ เพชรรัตน์ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 230/1 หมู่ที่ 9 ตำบลดอนกรวย อ.ดำเนินสดวก ราชบุรี...

บี.เอส.กิจเจริญ โดยนายบุญสุข ลีลาจริยธรรม – สมุทรปราการ

บี.เอส.กิจเจริญ โดยนายบุญสุข ลีลาจริยธรรม การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 10/26 ซ.บุญศิริ ถ.สุขุมวิท ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์...

ร้านเกียรติโทรทัศน์ แอร์ โดยนางสาวมณี ปัทมะจันทร์ – นครปฐม

ร้านเกียรติโทรทัศน์ แอร์ โดยนางสาวมณี ปัทมะจันทร์ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 61/365 ถ.ทรงพล ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง...

โรงอิฐรุ่งเจริญ โดยนายทองเจือ ใจยา – ยะลา

โรงอิฐรุ่งเจริญ โดยนายทองเจือ ใจยา ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 107/2 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลท่าสาป อ.เมือง ยะลา 95000...

โรงงานแสงบรรพต กระเบื้องเคลือบ ดินเผา – ชลบุรี

โรงงานแสงบรรพต กระเบื้องเคลือบ ดินเผา ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 16/1 ม.3 ต.หนองไม้แดง อ.เมือง ชลบุรี 20000 โทรศัพท์ :...

ร้านรวมสยามเชอร์วิส โดยนายอนุสรณ์ วงศ์ประไพพักตร์ – กรุงเทพมหานคร

ร้านรวมสยามเชอร์วิส โดยนายอนุสรณ์ วงศ์ประไพพักตร์ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 78/452 ม.5 ถ.พระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร...

อุทัยกิจเจริญ โดยนายประเทือง เชื้อทอง – น่าน

อุทัยกิจเจริญ โดยนายประเทือง เชื้อทอง การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 138 หมู่ 3 ถ.น่าน-ทุ่งช้าง ต.ปัว อ.ปัว น่าน 55120...

ห้างวนิภาพลาสติก โดยนายพงษ์ศักดิ์ อุรารุ่งโรจน์ – กรุงเทพมหานคร

ห้างวนิภาพลาสติก โดยนายพงษ์ศักดิ์ อุรารุ่งโรจน์ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 49/223-224 ม.5 ถ.บางบอน 3 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 โทรศัพท์...

ร้านเกษตรประดิษฐ์โลหะกิจ โดยนางสุปรานี ธาราชีวิน – กรุงเทพมหานคร

ร้านเกษตรประดิษฐ์โลหะกิจ โดยนางสุปรานี ธาราชีวิน การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 47/100-101 ม.1 ถ.จอมทอง แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150...

สินทวี โดยนางปอลิน ศรีสมวงศ์ – กรุงเทพมหานคร

สินทวี โดยนางปอลิน ศรีสมวงศ์ ผลิตสบู่ เครื่องสำอาง และอื่นๆ ประเภทธุรกิจ : ผลิตสบู่ เครื่องสำอาง และอื่นๆขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 665 ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310...

สมถวิล (อั้งกี้) น้ำมันเหลือง โดยนายดรุณ ปัสนานนท์ – ตราด

สมถวิล (อั้งกี้) น้ำมันเหลือง โดยนายดรุณ ปัสนานนท์ การผลิตและบรรจุยา ประเภทธุรกิจ : การผลิตและบรรจุยาขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 25 หมู่ 4 ต.หนองเสม็ด อ.เมือง ตราด 23000...

แหลมทองสยาม คอนกรีตบล๊อค โดยนายชัยมงคล หงษ์ภักดี – นครพนม

แหลมทองสยาม คอนกรีตบล๊อค โดยนายชัยมงคล หงษ์ภักดี การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 81 ม.3 ต.โพนทอง อ.เรณูนคร นครพนม 48170 โทรศัพท์...

วิษณุการช่าง โดยนายเจ็ง กฤษณะรังสรรค์ – สมุทรปราการ

วิษณุการช่าง โดยนายเจ็ง กฤษณะรังสรรค์ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 57/1 หมู่ 2 ซอยสุขสวัสดิ์ 45 ตำบลบางครุ อ.พระประแดง สมุทรปราการ...

โชคประสิทธิ์การช่าง โดยนางสุทธิพร โพธิ์คีรี – สมุทรปราการ

โชคประสิทธิ์การช่าง โดยนางสุทธิพร โพธิ์คีรี ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 328 ม.2 ซ.ประชาอุทิศ 90 ถ.ประชาอุทิศ ต.บ้านคลองสวน...

ร้านร่มเกล้าสปริงค์ โดยนายธีรวินท์ ถนอมทรัพย์ – กรุงเทพมหานคร

ร้านร่มเกล้าสปริงค์ โดยนายธีรวินท์ ถนอมทรัพย์ การผลิตลวด ผลิตภัณฑ์จากลวด ประเภทธุรกิจ : การผลิตลวด ผลิตภัณฑ์จากลวดขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 139/118 หมู่ 4 ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร...

เม้งคอนกรีต โดยนายชาญศักดิ์ โรจน์ธนศิริวนิช – นครสวรรค์

เม้งคอนกรีต โดยนายชาญศักดิ์ โรจน์ธนศิริวนิช การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 634 หมู่ 2 ตำบลเจริญผล อ.บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 60180 โทรศัพท์...

ร้านชัยศิลป์ โดยนายอาทิตย์ งามสันเทียะ – นครศรีธรรมราช

ร้านชัยศิลป์ โดยนายอาทิตย์ งามสันเทียะ ผลิตท่อ โลหะที่ใช้ในการสร้าง ประเภทธุรกิจ : ผลิตท่อ โลหะที่ใช้ในการสร้างขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 197/10 ม.2 ถ.ทุ่งสง-สุราษฎร์ ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 80110 โทรศัพท์...

โอเอการช่าง โดยนายบรรยง ลิขิตสมบัติ – ยะลา

โอเอการช่าง โดยนายบรรยง ลิขิตสมบัติ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 47/3 หมู่ที่ 7 ตำบลสะเตงนอก อ.เมือง ยะลา 95000...

ว.มอเตอร์ โดยนางสาวดาหวัน ลายละเอียด – สุพรรณบุรี

ว.มอเตอร์ โดยนางสาวดาหวัน ลายละเอียด การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ ประเภทธุรกิจ : การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 462 หมู่ 5 ตำบลดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี...

Most Read

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้างขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 325 หมู่ 1 ถนนขุนยม ตำบลนาปรัง อ.ปง พะเยา 56140 โทรศัพท์ :...

ทองไทยการพิมพ์ – กรุงเทพมหานคร

ทองไทยการพิมพ์ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ ประเภทธุรกิจ : การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 391 ถ.ลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ : 8614801-10โทรสาร :...

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค – กรุงเทพมหานคร

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัด สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 79/111 หมู่ 2 ถนนสามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 โทรศัพท์ : 9568170-2 โทรสาร...

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้าง ขนาดธุรกิจ : อื่นๆ สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 46 ถ.ท่าเรือ-ท่าลาน ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130 โทรศัพท์ : 035-341221 โทรสาร : n/a อีเมลล์ : n/a เว็บไซท์...