แท็ก อุดรธานี

Tag: อุดรธานี

สแตนดาร์ด คูลลิ่ง แอนด์ เซอร์วิส – อุดรธานี

สแตนดาร์ด คูลลิ่ง แอนด์ เซอร์วิส ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 45 ถ.ข้างอำเภอ ต.หมากแข้ง อ.เมือง...

สมเด็จ (1991) – อุดรธานี

สมเด็จ (1991) การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 310 หมู่ 6 ถนนรอบเมือง ตำบลหนองบัว อ.เมือง อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ : 242666โทรสาร...

ทะแนค (ประเทศไทย) – อุดรธานี

ทะแนค (ประเทศไทย) การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 88 หมู่ 4 ตำบลหนองบัวบาน อ.หนองวัวซอ อุดรธานี 41360 โทรศัพท์ :...

โรงกลึงมิตรยนต์ โดยนายศักดิ์ดา พิพัฒน์โชติกา – อุดรธานี

โรงกลึงมิตรยนต์ โดยนายศักดิ์ดา พิพัฒน์โชติกา การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 311/2 ถ.สุรการ ต.หมากแข้ง อ.เมือง อุดรธานี 41000 โทรศัพท์...

โรงอิฐแดงเชียงพิณ โดยนางสาวอัจฉราวรรณ อ่อนคำ – อุดรธานี

โรงอิฐแดงเชียงพิณ โดยนางสาวอัจฉราวรรณ อ่อนคำ ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : หมู่ที่ 1 ถ.อุดร-กุดจับ ต.เชียงพิณ อ.เมือง อุดรธานี 41000...

อุดมศิลป์โครเมี่ยม โดยนายสุเทพ ซื่อวุฒิกุล – อุดรธานี

อุดมศิลป์โครเมี่ยม โดยนายสุเทพ ซื่อวุฒิกุล การเคลือบ ชุบ อาบขัดโลหะ ประเภทธุรกิจ : การเคลือบ ชุบ อาบขัดโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 2 ถ.ประชาอุทิศ ต.หมากแข้ง อ.เมือง อุดรธานี 41000...

หมอมวลชน 2000 สาขาอุดรธานี – อุดรธานี

หมอมวลชน 2000 สาขาอุดรธานี ผลิตสบู่ เครื่องสำอาง และอื่นๆ ประเภทธุรกิจ : ผลิตสบู่ เครื่องสำอาง และอื่นๆขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 286/33 ถนนโพศรี ตำบลหมากแข้ง อ.เมือง อุดรธานี 41000...

เค.เค.ยู.เพาเวอร์เอ็นจิเนียริ่ง – อุดรธานี

เค.เค.ยู.เพาเวอร์เอ็นจิเนียริ่ง การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ ประเภทธุรกิจ : การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 171/18 ถ.อดุลยเดช ต.หมากแข้ง อ.เมือง อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ :...

แสงอรุณโครเมี่ยม โดยนายใหหลิม แซ่ตัง – อุดรธานี

แสงอรุณโครเมี่ยม โดยนายใหหลิม แซ่ตัง การผลิตเคมีภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : การผลิตเคมีภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 308/2 ถ.ประจักษ์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ : 042-223016โทรสาร...

โรงอิฐแม่จำเรียง โดยนายไชยรัตน์ ไทยวัชรามาศ – อุดรธานี

โรงอิฐแม่จำเรียง โดยนายไชยรัตน์ ไทยวัชรามาศ ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 139 หมู่ 9 ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ อุดรธานี 41250 โทรศัพท์...

ล.การช่าง โดยนายทองดี มีมานะ – อุดรธานี

ล.การช่าง โดยนายทองดี มีมานะ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 25/1 ม.2 ซ.หนองตุ2 ถ.อุดร-สกล ต.หมากแข้ง อ.เมือง...

ไฮคูลล์ เซอร์วิส โดยนายวชิรพงษ์ ประสงค์ผล – อุดรธานี

ไฮคูลล์ เซอร์วิส โดยนายวชิรพงษ์ ประสงค์ผล ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 224/101 ซ.วิจารณรงค์ ถ.อุดรดุษฎี ต.หมากแข้ง อ.เมือง...

อุดรพลาสติกไทย – อุดรธานี

อุดรพลาสติกไทย การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 458/5 หมู่ 1 ซ.ทองศรีสุข ถนนรอบเมือง ตำบลหนองบัว อ.เมือง อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ : 322693โทรสาร...

บรรจงท่อไอเสีย หม้อน้ำ โดยนายอภิสิทธิ์ บรรจงธนกร – อุดรธานี

บรรจงท่อไอเสีย หม้อน้ำ โดยนายอภิสิทธิ์ บรรจงธนกร การผลิต ซ่อมหม้อน้ำ และอื่นๆ ประเภทธุรกิจ : การผลิต ซ่อมหม้อน้ำ และอื่นๆขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 238/4 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง อุดรธานี...

วิชัยวัสดุก่อสร้าง โดยนายวิเชียร พลนิกรกิจ – อุดรธานี

วิชัยวัสดุก่อสร้าง โดยนายวิเชียร พลนิกรกิจ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 679 หมู่ที่15 ถ.พิศาลสารกิจ ต.พันดอน อ.กุมภวาปี อุดรธานี 41370 โทรศัพท์ : 042-331486โทรสาร...

ร้านบรรจงหม้อน้ำ โดยนางจิราภรณ์ บรรจงธนกร – อุดรธานี

ร้านบรรจงหม้อน้ำ โดยนางจิราภรณ์ บรรจงธนกร การผลิต ซ่อมหม้อน้ำ และอื่นๆ ประเภทธุรกิจ : การผลิต ซ่อมหม้อน้ำ และอื่นๆขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 239-9 ม.9 ถ.ทหาร ...

มิตรอุดร โดยนายศุภชัย มิ่งวัฒนชาติ – อุดรธานี

มิตรอุดร โดยนายศุภชัย มิ่งวัฒนชาติ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 509 หมู่ที่ 5 ถนนประชารักษา ตำบลหมากแข้ง อ.เมือง อุดรธานี 41000...

รมย์ทองก่อสร้าง โดยนายอารมย์ รอดขันเมือง – อุดรธานี

รมย์ทองก่อสร้าง โดยนายอารมย์ รอดขันเมือง การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 111 หมู่ 7 ถนนอุดร-สกล ตำบลบ้านเชียง อ.หนองหาน อุดรธานี 41130...

โรงกลึง ช.กิจสยาม โดยนายบุญช่วย สีสด – อุดรธานี

โรงกลึง ช.กิจสยาม โดยนายบุญช่วย สีสด การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 409 หมู่ที่ 3 ถนนอุดร-สกล ตำบลหมากแข้ง อ.เมือง อุดรธานี...

วสุวงศ์ เมดิคอลอีควิปเมนท์ – อุดรธานี

วสุวงศ์ เมดิคอลอีควิปเมนท์ การผลิต ซ่อมหม้อน้ำ และอื่นๆ ประเภทธุรกิจ : การผลิต ซ่อมหม้อน้ำ และอื่นๆขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 88/7 ซ.ศรีชมชื่น 2_ถ.ศรีชมชื่นต.หมากแข้ง อ.เมือง อุดรธานี 41000 โทรศัพท์...

เอ็ม.เค.ยิบซั่มบอร์ด โดยนายภาสพงศ์ ภาคกุหลาบ – อุดรธานี

เอ็ม.เค.ยิบซั่มบอร์ด โดยนายภาสพงศ์ ภาคกุหลาบ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 60 ม.10 ต.หมูม่น อ.เมือง อุดรธานี 41000 โทรศัพท์...

โตประเสริฐอุตสาหกรรม – อุดรธานี

โตประเสริฐอุตสาหกรรม การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 365 ม.3 ต.บ้านจั่น อ.เมือง อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ : 042-342955โทรสาร : n/aอีเมลล์...

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย สาขาคลังอุดรธานี – อุดรธานี

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย สาขาคลังอุดรธานี ผลิตเม็ดพลาสติก ใยสังเคราะห์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตเม็ดพลาสติก ใยสังเคราะห์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัด(มหาชน)สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 76/1 หมู่ 6 ตำบลหมากแข้ง อ.เมือง อุดรธานี 41000 โทรศัพท์...

ร้านศิลป์ช่างประตูเหล็ก โดยนายมุนสิน แสงนอก – อุดรธานี

ร้านศิลป์ช่างประตูเหล็ก โดยนายมุนสิน แสงนอก ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 34 หมู่ที่11 ถ.อุดร-สกล ต.หนองหาน อ.หนองหาน อุดรธานี...

แก้วเจริญการช่าง โดยนายคำตัน มะนิหมุด – อุดรธานี

แก้วเจริญการช่าง โดยนายคำตัน มะนิหมุด การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : โรงงานสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 119 ม.3 ตำบลนาพู่ อ.เพ็ญ อุดรธานี 41150 โทรศัพท์...

โรงกลึงอุดรพิบูลชัย – อุดรธานี

โรงกลึงอุดรพิบูลชัย การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 186/4 ม.14 ต.หมากแข้ง อ.เมือง อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ : 042-221420โทรสาร :...

เจริญรัตน์การค้า โดยนางใจเมือง เกตุไทยสง – อุดรธานี

เจริญรัตน์การค้า โดยนางใจเมือง เกตุไทยสง การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 192 หมู่ 5 ซอย ม.หลวง ตำบลนาพู่ อ.เพ็ญ...

จ.การช่าง โดยนายกำจัด อรรถประจง – อุดรธานี

จ.การช่าง โดยนายกำจัด อรรถประจง ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : ถ.อุดรดุษฎี ต.หมากแข้ง อ.เมือง อุดรธานี 41000...

อุดร เอ็ม.แพค – อุดรธานี

อุดร เอ็ม.แพค การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 406 หมู่ 3 บ้านหนองบุ ตำบลสามพร้าว อ.เมือง อุดรธานี 41000...

ทีพีไอ โพลีน สาขาอุดรธานี – อุดรธานี

ทีพีไอ โพลีน สาขาอุดรธานี ผลิตเม็ดพลาสติก ใยสังเคราะห์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตเม็ดพลาสติก ใยสังเคราะห์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัด(มหาชน)สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 76 หมู่ 6 ตำบลหมากแข้ง อ.เมือง อุดรธานี 41000...

ป.เจริญการช่าง โดยนายประสิทธิ์ เลิศอมรพิพัฒน์ – อุดรธานี

ป.เจริญการช่าง โดยนายประสิทธิ์ เลิศอมรพิพัฒน์ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 150/4 ถ.อุดร-สกล ต.หนองขอนกว้าง อ.เมือง อุดรธานี...

อุดรโชคเจริญ โดยนายนคร พิชะยะ – อุดรธานี

อุดรโชคเจริญ โดยนายนคร พิชะยะ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 44/21 ถ.อดุลยเดช ต.หมากแข้ง อ.เมือง อุดรธานี...

โรงอิฐแสงชัย – อุดรธานี

โรงอิฐแสงชัย ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 64/7 ถ.รอบเมือง ซ.จันทร์ประเสริฐ ต.หมากแข้ง อ.เมือง อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ : 042-223715โทรสาร...

Most Read

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้างขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 325 หมู่ 1 ถนนขุนยม ตำบลนาปรัง อ.ปง พะเยา 56140 โทรศัพท์ :...

ทองไทยการพิมพ์ – กรุงเทพมหานคร

ทองไทยการพิมพ์ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ ประเภทธุรกิจ : การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 391 ถ.ลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ : 8614801-10โทรสาร :...

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค – กรุงเทพมหานคร

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัด สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 79/111 หมู่ 2 ถนนสามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 โทรศัพท์ : 9568170-2 โทรสาร...

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้าง ขนาดธุรกิจ : อื่นๆ สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 46 ถ.ท่าเรือ-ท่าลาน ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130 โทรศัพท์ : 035-341221 โทรสาร : n/a อีเมลล์ : n/a เว็บไซท์...