แท็ก เลย

Tag: เลย

ร่มโพธิ์ก่อสร้าง โดยนายคำตัน อนุนาเรศ – เลย

ร่มโพธิ์ก่อสร้าง โดยนายคำตัน อนุนาเรศ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 6/5 หมู่ 3 ตำบลผาอินทร์แปลง กิ่ง อ.เอราวัณ เลย 42220...

รวม พลซา – เลย

รวม พลซา ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : นางสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 175 หมู่ 1 ถนนศรีเชียงคาน ตำบลเชียงคาน อ.เชียงคาน...

ส.พัฒนาการช่าง โดยนายเสถียร นันต๊ะ – เลย

ส.พัฒนาการช่าง โดยนายเสถียร นันต๊ะ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 96 หมู่ที่ 3_ถนนด่านซ้าย-แสงภาตำบลนาแห้ว อ.นาแห้ว เลย 42170...

ห้างขายยาเทพประทานพร – เลย

ห้างขายยาเทพประทานพร การผลิตและบรรจุยา ประเภทธุรกิจ : การผลิตและบรรจุยาขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 82/10 ถนนมิลิวัลย์ ตำบลกุดป่อง อ.เมือง เลย 42000 โทรศัพท์ : 042-833722โทรสาร : n/aอีเมลล์...

ประเสริฐอิฐมอญ โดยนายประเสริฐ เพียรไทย – เลย

ประเสริฐอิฐมอญ โดยนายประเสริฐ เพียรไทย ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 151 หมู่ที่ 2 ตำบลนาโป่ง อ.เมือง เลย 42000 โทรศัพท์...

สมคิดคอนกรีต โดยนางเพ็ญศรี สงคราม – เลย

สมคิดคอนกรีต โดยนางเพ็ญศรี สงคราม การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 42 หมู่ 8 ตำบลโนนปอแดง อ.ผาขาว เลย 42240 โทรศัพท์...

เลยโลหะ โดยนางรัชกร พวงมีศรี – เลย

เลยโลหะ โดยนางรัชกร พวงมีศรี ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 158 หมู่ที่ 10 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลปากปวน อ.วังสะพุง...

โรงกลึงประสิทธิ์ยนต์ โดยนายประสิทธิ์ เชื้อชมสุข – เลย

โรงกลึงประสิทธิ์ยนต์ โดยนายประสิทธิ์ เชื้อชมสุข การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 237 หมู่ 2 ตำบลท่าลี่ อ.ท่าลี่ เลย 42140 โทรศัพท์...

สุรินทร์การช่าง โดยนายปัญญา พินธิสืบ – เลย

สุรินทร์การช่าง โดยนายปัญญา พินธิสืบ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 255 หมู่ที่ 1 ตำบลด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย เลย...

กระจกดวงทวีอลูมินั่ม โดยนางสุนทรี อุทานนท์ – เลย

กระจกดวงทวีอลูมินั่ม โดยนางสุนทรี อุทานนท์ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 225/1 ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลกุดป่อง อ.เมือง เลย...

อำนวย สุขเธียรการ – เลย

อำนวย สุขเธียรการ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : นางสาวสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 405 หมู่ 8 ถนนภูมิวิถีๅ ตำบลวังสะพุง อ.วังสะพุง เลย 42130 โทรศัพท์...

พิชิตแอร์ โดยนายพิชิต แก้วโวหาร – เลย

พิชิตแอร์ โดยนายพิชิต แก้วโวหาร ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 37/4 ถนนร่วมใจ ตำบลกุดป่อง อ.เมือง เลย...

น.เจริญกระจก อลูมิเนียม โดยนางหนูพิน สมชัยภูมิ – เลย

น.เจริญกระจก อลูมิเนียม โดยนางหนูพิน สมชัยภูมิ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 36 หมู่ 13 ตำบลโนนปอแดง อ.ผาขาว...

นรินทร์แอร์ โดยนายชนะ วรินทรา – เลย

นรินทร์แอร์ โดยนายชนะ วรินทรา ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 190 ถนนสถลเชียงคาน ตำบลกุดป่อง ท.เมืองเลย เลย 42000...

จิตรัตน์พัฒนา – เลย

จิตรัตน์พัฒนา การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 99 หมู่ 7 ตำบลศรีสงคราม อ.วังสะพุง เลย 42130 โทรศัพท์ : 042-841112โทรสาร : n/aอีเมลล์...

อ.การช่าง โดยนายพรรภสิทธิ์ วงศ์สุข – เลย

อ.การช่าง โดยนายพรรภสิทธิ์ วงศ์สุข ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 34/5 ถนนวิสุทธิเทพ ตำบลกุดป่อง ท.เมืองเลย เลย 42000...

อู่พูนสุข โดยนายทองพูน พรมแก้ว – เลย

อู่พูนสุข โดยนายทองพูน พรมแก้ว การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 248/1 ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลกุดป่อง ท.เมืองเลย เลย 42000 โทรศัพท์ :...

ณัฐนนท์อลูมิเนียม โดยนายวิระชัย ผลสอน – เลย

ณัฐนนท์อลูมิเนียม โดยนายวิระชัย ผลสอน ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 237 หมู่ที่ 7 ถนนอุดร-เลย ตำบลผาอินทร์แปลง กิ่ง...

สหภัณฑ์อิฐมอญ โดยนายมานัส ภู่ภัสสร – เลย

สหภัณฑ์อิฐมอญ โดยนายมานัส ภู่ภัสสร ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 376/27 หมู่ 1 ถ.มะลิวัลย์ ตำบลเชียงคาน อ.เชียงคาน เลย 42110...

น.อะลูมิเนียม โดยนายถนอม พิมพ์แก่น – เลย

น.อะลูมิเนียม โดยนายถนอม พิมพ์แก่น ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 2/4 ถนนคีรีรัฐ ตำบลกุดป่อง ท.เมืองเลย เลย 42000...

เลยรวมช่าง โดยนายทนง จิรวรรณกูล – เลย

เลยรวมช่าง โดยนายทนง จิรวรรณกูล การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 27/15 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลกุดป่อง ท.เมืองเลย เลย 42000 โทรศัพท์ :...

โชคศิริ โดยนายสันติ ไตรสิริโชค – เลย

โชคศิริ โดยนายสันติ ไตรสิริโชค การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 104 หมู่ 1 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลตาดข่า กิ่ง อ.หนองหิน เลย...

สหมิตรวัสดุ โดยนายยงยุทธ เวียนรุ่งเรือง – เลย

สหมิตรวัสดุ โดยนายยงยุทธ เวียนรุ่งเรือง การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 127 หมู่ 11 ถนนอุดร-เลย ตำบลหนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง เลย 42130...

ไทยการช่าง โดยนายวรเทพ เหลืองแสงธรรม – เลย

ไทยการช่าง โดยนายวรเทพ เหลืองแสงธรรม การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 33/11 หมู่ 1 ถนนร่วมใจ ตำบลกุดป่อง ท.เมืองเลย เลย 42000...

บูรพา ผ่านจันทร์ศรี – เลย

บูรพา ผ่านจันทร์ศรี ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 203 ถนนเลย-ด่านซ้าย ตำบลกุดป่อง ท.เมืองเลย เลย 42000 โทรศัพท์...

เอราวัณการกระจก โดยนางปองจันทร์ ศรีศุภร – เลย

เอราวัณการกระจก โดยนางปองจันทร์ ศรีศุภร ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 704 หมู่ 13 ถนนอุดร-เลย ตำบลผาอินทร์แปลง กิ่ง...

ชัยนาทเทคนิค โดยนายชัยนาท วรินทรา – เลย

ชัยนาทเทคนิค โดยนายชัยนาท วรินทรา ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 103/53 ถนนพิพัฒนมงคล ตำบลกุดป่อง ท.เมืองเลย เลย 42000...

แสงภูมิ – เลย

แสงภูมิ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 180 หมู่ 4 ตำบล ผาบิ้ง อ.วังสะพุง เลย 42130 โทรศัพท์ : โทรสาร :...

ซี.ซี.คอนกรีต – เลย

ซี.ซี.คอนกรีต การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 178 หมู่ 8 ตำบลนาโป่ง อ.เมือง เลย 42000 โทรศัพท์ : 813350โทรสาร : n/aอีเมลล์...

ปากปวนวัสดุ โดยนายสุเทพ พรดิลกรัตน์ – เลย

ปากปวนวัสดุ โดยนายสุเทพ พรดิลกรัตน์ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 12 หมู่ 1 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลปากปวน อ.วังสะพุง เลย 42130...

สังเวียน จันทะแพง – เลย

สังเวียน จันทะแพง การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 7 หมู่ 4 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลหนองบัว อ.ภูเรือ เลย 42160 โทรศัพท์...

สุรัตน์อิฐบล๊อค โดยนายสุเทพ นามวงษ์ – เลย

สุรัตน์อิฐบล๊อค โดยนายสุเทพ นามวงษ์ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 56 หมู่ 2 ตำบลศรีสงคราม อ.วังสะพุง เลย 42130...

สมใจคอนกรีต โดยนางสมใจ พรหมภักดี – เลย

สมใจคอนกรีต โดยนางสมใจ พรหมภักดี การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 165 หมู่ที่ 2 ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลนาอ้อ อ.เมือง เลย 42100...

Most Read

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้างขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 325 หมู่ 1 ถนนขุนยม ตำบลนาปรัง อ.ปง พะเยา 56140 โทรศัพท์ :...

ทองไทยการพิมพ์ – กรุงเทพมหานคร

ทองไทยการพิมพ์ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ ประเภทธุรกิจ : การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 391 ถ.ลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ : 8614801-10โทรสาร :...

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค – กรุงเทพมหานคร

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัด สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 79/111 หมู่ 2 ถนนสามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 โทรศัพท์ : 9568170-2 โทรสาร...

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้าง ขนาดธุรกิจ : อื่นๆ สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 46 ถ.ท่าเรือ-ท่าลาน ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130 โทรศัพท์ : 035-341221 โทรสาร : n/a อีเมลล์ : n/a เว็บไซท์...