แท็ก โรงงาน

Tag: โรงงาน

อ.วัฒนะ โดยนายวัฒนา เทวินพงษ์เวท – สมุทรปราการ

อ.วัฒนะ โดยนายวัฒนา เทวินพงษ์เวท การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : โรงงานสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 44 ซ.2 ถ.คลองตะเค็คฝั่งตะวันตกต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ :...

กิจเจริญชัยพลาสติก – สมุทรปราการ

กิจเจริญชัยพลาสติก การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกขนาดธุรกิจ : โรงงานสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 11/8 ซ.พระราชวิริยาภรณ์ 10 ถ.พระราชวิริยาภรณ์ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์ : 4633536-7โทรสาร :...

เครื่องปั้นดินเผาพลชัยกิจเจริญ โดยนายพลชัย ธิมา – ลำปาง

เครื่องปั้นดินเผาพลชัยกิจเจริญ โดยนายพลชัย ธิมา ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : โรงงานสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 19 หมู่ 6 ถ.พหลโยธิน ต.ชมพู อ.เมือง ลำปาง 52100...

ก้องกิจเจริญ โดยนายเสกสรรค์ คณากิจไพศาล – สมุทรปราการ

ก้องกิจเจริญ โดยนายเสกสรรค์ คณากิจไพศาล การเคลือบ ชุบ อาบขัดโลหะ ประเภทธุรกิจ : การเคลือบ ชุบ อาบขัดโลหะขนาดธุรกิจ : โรงงานสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 9/9 หมู่ 7 ซอยเทพอุปถัมภ์ ถ.วัดหนามแดงใน ต.บางพลีใหญ่...

แก้วประภายิปซั่ม โดยนายณรงค์ ชัยยงค์สิริเสริญ – พิจิตร

แก้วประภายิปซั่ม โดยนายณรงค์ ชัยยงค์สิริเสริญ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : โรงงานสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 13 หมู่ 7 ถนนวังงิ้ว-ดงเจริญ ตำบลวังงิ้ว กิ่ง อ.ดงเจริญ พิจิตร...

โรงกลึงพรประเสริฐ โดยนางฮวา วงศ์พัชรเมธี – อุบลราชธานี

โรงกลึงพรประเสริฐ โดยนางฮวา วงศ์พัชรเมธี การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : โรงงานสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 122 ถนนชวาลานอก ตำบลในเมือง อ.เมือง อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ :...

ต.วิจิตร โดยนางมาลีวัลย์ คงรุ่งภากร – กรุงเทพมหานคร

ต.วิจิตร โดยนางมาลีวัลย์ คงรุ่งภากร การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกขนาดธุรกิจ : โรงงานสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 100/9 หมู่ 6 ซ.วัดหัวกระบือ ถ.บางขุนเทียน แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 โทรศัพท์...

วานิชย์พงศ์ – กรุงเทพมหานคร

วานิชย์พงศ์ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : โรงงานสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 134-134/1ซ.สหมิตร ถ.มหาพฤฒารามแขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ : 02-2361714โทรสาร : n/aอีเมลล์...

แอ๊นท์และชะเอิงเซรามิคส์ โดยนายสมยศ สาปคำ – ลำปาง

แอ๊นท์และชะเอิงเซรามิคส์ โดยนายสมยศ สาปคำ ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : โรงงานสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 95 หมู่ 9 ตำบลท่าผา อ.เกาะคา ลำปาง 52130 โทรศัพท์...

ร่มโพธิ์ เซรามิค โดยนางพิกุล อัมพรเวช – ลำปาง

ร่มโพธิ์ เซรามิค โดยนางพิกุล อัมพรเวช ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : โรงงานสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 149/3 หมู่ 1 ตำบลปงแสนทอง อ.เมือง ลำปาง 52000...

เบญจธนทรัพย์ – สมุทรสาคร

เบญจธนทรัพย์ ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : โรงงานสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 84 หมู่ 4 ซ.วปอ. 11 พิเศษ ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน...

ภักดิ์-ดี เซรามิคส์ โดยนายนันทพล แพรดอก – ลำปาง

ภักดิ์-ดี เซรามิคส์ โดยนายนันทพล แพรดอก ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : โรงงานสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 160 หมู่ 11 หมู่บ้านป่ายะ ตำบลบ่อแฮ้ว อ.เมือง...

ท่อปูนซิเมนต์ จึงเจริญ – กรุงเทพมหานคร

ท่อปูนซิเมนต์ จึงเจริญ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : โรงงานสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 32/9 ซอยจอมสมบูรณ์ ถนนเพชรเกษมแขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 โทรศัพท์ : 02-4131973โทรสาร : n/aอีเมลล์...

โรงหล่อกลึงชากร โดยนายกำก้อง ก้องพัฒนางกูร – ระนอง

โรงหล่อกลึงชากร โดยนายกำก้อง ก้องพัฒนางกูร การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : โรงงานสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 112/6 ถนนท่าเมือง ตำบลเขานิเวศน์ อ.เมือง ระนอง 85000 โทรศัพท์ :...

อิฐบัวลอย โดยนางบัวลอย สมบูรณ์ – เชียงใหม่

อิฐบัวลอย โดยนางบัวลอย สมบูรณ์ ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : โรงงานสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 79 หมู่ 13 ตำบลแม่สาว อ.แม่อาย เชียงใหม่ 50280 โทรศัพท์...

โรงกลึง เจ.พี. โดยเจตพล ท้วมเจริญ – ลำพูน

โรงกลึง เจ.พี. โดยเจตพล ท้วมเจริญ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : โรงงานสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 98 หมู่ที่ 4 ตำบลป่าสัก อ.เมือง ลำพูน 51000...

ไทยประดิษฐกล – กรุงเทพมหานคร

ไทยประดิษฐกล การผลิตลวด ผลิตภัณฑ์จากลวด ประเภทธุรกิจ : การผลิตลวด ผลิตภัณฑ์จากลวดขนาดธุรกิจ : โรงงานสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 445 ถนนบำรุงเมือง แขวงมหานาค เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100 โทรศัพท์ : 02-2232528โทรสาร :...

ชอวอแฮนดิคราฟท์ โดยนายวีระพันธุ์ วัฒนรุกข์ – ลำปาง

ชอวอแฮนดิคราฟท์ โดยนายวีระพันธุ์ วัฒนรุกข์ ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : โรงงานสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 84/1 หมู่ 7 ถ.ห้างฉัตร-เกาะคา ตำบลห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร ลำปาง 52190...

หมิงหยังพลาสติก โดยนายสมชาย แสงทองกุล – กรุงเทพมหานคร

หมิงหยังพลาสติก โดยนายสมชาย แสงทองกุล การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกขนาดธุรกิจ : โรงงานสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 44/11 หมู่ 6 ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 โทรศัพท์ :...

จิตรเจริญการช่าง โดยนายสมจิตร บัวซ้อน – อุบลราชธานี

จิตรเจริญการช่าง โดยนายสมจิตร บัวซ้อน การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : โรงงานสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 270 หมู่45 ถนนตระการ-เขมราฐ ตำบลขุหลุ อ.ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 โทรศัพท์...

โรงกลึงท่าล้อ – กาญจนบุรี

โรงกลึงท่าล้อ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : โรงงานสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 28/3หมู่2 ตำบลท่าล้อ อ.ท่าม่วง กาญจนบุรี 71000 โทรศัพท์ : 034-511337โทรสาร : n/aอีเมลล์...

สยามรับเบอร์พาทส์ โดยนายชัยวัฒน์ พรเลิศสุขสม – กรุงเทพมหานคร

สยามรับเบอร์พาทส์ โดยนายชัยวัฒน์ พรเลิศสุขสม การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง ประเภทธุรกิจ : การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยางขนาดธุรกิจ : โรงงานสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 3761/114-115 ซ.อยู่ตัดใหม่ ถนนจันทน์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์...

เตชะวิจิตร์ – ลำปาง

เตชะวิจิตร์ ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : โรงงานสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 1 ถนนศรีปงไชย ตำบลชมพู อ.เมือง ลำปาง 52100 โทรศัพท์ : 054-225814โทรสาร :...

รุ่งกานต์ โดยนางน้อย อินทร์จักร์ – ลำปาง

รุ่งกานต์ โดยนางน้อย อินทร์จักร์ ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : โรงงานสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 135 หมู่ 1 ตำบลปงแสนทอง อ.เมือง ลำปาง 52100 โทรศัพท์...

โรงกลึง โดยนายประเสริฐ กลิ่นแย้ม – กรุงเทพมหานคร

โรงกลึง โดยนายประเสริฐ กลิ่นแย้ม การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : โรงงานสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 1118/23 ซอย 22 ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร...

ส.พงษ์กิจเจริญ โดยนางกันยา พัฒนพร้อมสุข – นครปฐม

ส.พงษ์กิจเจริญ โดยนางกันยา พัฒนพร้อมสุข การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : โรงงานสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 107 หมู่ 6 ซ.โรงแรม 99 ตำบลห้วยจรเข้ อ.เมือง นครปฐม...

หัตถพรไพศาล โดยนายสมบัติ หัตถพณิชพร – จันทบุรี

หัตถพรไพศาล โดยนายสมบัติ หัตถพณิชพร ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : โรงงานสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 74/11 ม.8 ต.วังโตนด อ.นายายอาม จันทบุรี 22170 โทรศัพท์ :...

กระบี่โลหะกิจ โดยนายบุญธรรม แซ่ตั้ง – กระบี่

กระบี่โลหะกิจ โดยนายบุญธรรม แซ่ตั้ง การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : โรงงานสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 289/6 ถ.อุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อ.เมือง กระบี่ 81000 โทรศัพท์ :...

กระเบื้องเคลือบสินทวี โดยนายสุพจน์ ชนินทรานันท์ – ชลบุรี

กระเบื้องเคลือบสินทวี โดยนายสุพจน์ ชนินทรานันท์ ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : โรงงานสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 111 ม.3 ถ.บายพาส ต.หนองไม้แดง อ.เมือง ชลบุรี 20000...

เภสัชกรรม เคมีภัณฑ์ เมดิคอล – กรุงเทพมหานคร

เภสัชกรรม เคมีภัณฑ์ เมดิคอล การผลิตและบรรจุยา ประเภทธุรกิจ : การผลิตและบรรจุยาขนาดธุรกิจ : โรงงานสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 131/7ม.8ซ.เทพไพเราะห์นิมิต แขวงตลาดบางเขน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์ : 5211430โทรสาร : n/aอีเมลล์...

โรงปูนบางมด โดยนางมณี จันทร์บัตร์ – กรุงเทพมหานคร

โรงปูนบางมด โดยนางมณี จันทร์บัตร์ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : โรงงานสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 151/2 ม.5 ซ.พระราม 2/33 ถ.พระราม 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร...

ทวีทรัพย์ โดยนายกนก วินิจฉัยกุล – กรุงเทพมหานคร

ทวีทรัพย์ โดยนายกนก วินิจฉัยกุล ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : โรงงานสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 30/30 หมู่ที่ 1 ซ.พุทธบูชา ถ.พระราม...

วัชรมงคล โดยนายอนันต์ แซ่บุ้น – นครปฐม

วัชรมงคล โดยนายอนันต์ แซ่บุ้น การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : โรงงานสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 45/7 หมู่ 8 ซ.สุขาภิบาล 3 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมใหญ่ อ.สามพราน...

Most Read

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้างขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 325 หมู่ 1 ถนนขุนยม ตำบลนาปรัง อ.ปง พะเยา 56140 โทรศัพท์ :...

ทองไทยการพิมพ์ – กรุงเทพมหานคร

ทองไทยการพิมพ์ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ ประเภทธุรกิจ : การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 391 ถ.ลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ : 8614801-10โทรสาร :...

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค – กรุงเทพมหานคร

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัด สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 79/111 หมู่ 2 ถนนสามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 โทรศัพท์ : 9568170-2 โทรสาร...

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้าง ขนาดธุรกิจ : อื่นๆ สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 46 ถ.ท่าเรือ-ท่าลาน ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130 โทรศัพท์ : 035-341221 โทรสาร : n/a อีเมลล์ : n/a เว็บไซท์...