บริษัท กัลยา ฟู้ด อิมพอร์ต จำกัด

บริษัท กัลยา ฟู้ด อิมพอร์ต จำกัด
บริษัทการขายส่งสัตว์มีชีวิต

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105561172181
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 4 ตุลาคม 2561
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : การขายส่งสัตว์มีชีวิต มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการค้า ผลิต นำเข้า ส่งออก ขายส่ง ขายปลีก สัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์ชำแหละ เนื้อสัตว์แช่แข็ง
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 38/257 หมู่ที่ 5 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท กัลยา ฟู้ด อิมพอร์ต จำกัด