บริษัท ซี แอล เอ็น (เบตง) จำกัด

บริษัท ซี แอล เอ็น (เบตง) จำกัด
บริษัทซุปเปอร์มาร์เก็ต

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0955561000511
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 1 ตุลาคม 2561
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ซุปเปอร์มาร์เก็ต มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการซื้อ ขาย สินค้าอุปโภค บริโภค และสินค้าเบ็ดเตล็ด ทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 6 ถนนธรรมวิถี ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 95110
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ซี แอล เอ็น (เบตง) จำกัด