บริษัท ตะพง ฟรุ๊ต กรุ๊ป จำกัด

บริษัท ตะพง ฟรุ๊ต กรุ๊ป จำกัด
บริษัทการแปรรูปและการถนอมผลไม้และผักด้วยวิธีอื่น ๆ ซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0215561008585
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 10 ตุลาคม 2561
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผักด้วยวิธีอื่น ๆ ซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อการแปรรูปผลไม้ตามฤดุกาล
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 5 หมู่ที่ 3 ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ตะพง ฟรุ๊ต กรุ๊ป จำกัด