บริษัท ทองหิรัญชนาสิน ออร่าไวท์ กรุ๊ป จำกัด

บริษัท ทองหิรัญชนาสิน ออร่าไวท์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัทการขายส่งสินค้าทั่วไป

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0195561002545
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 4 ตุลาคม 2561
ทุนจดทะเบียน : 500000
ประเภทธุรกิจ : การขายส่งสินค้าทั่วไป มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อค้า จำหน่าย นำเข้า ส่งออก สินค้าอุปโภคบริโภค เครื่องสำอางค์ อาหารเสริม
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 400/1015 ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ทองหิรัญชนาสิน ออร่าไวท์ กรุ๊ป จำกัด