บริษัท ท็อป ลิงค์ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ท็อป ลิงค์ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทการผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากวัสดุอื่น ๆ (ยกเว้น หิน คอนกรีต หรือเซรามิก)

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0205561036651
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 3 ตุลาคม 2561
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : การผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากวัสดุอื่น ๆ (ยกเว้น หิน คอนกรีต หรือเซรามิก) มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการผลิตและจำหน่าย นำเข้า ส่งออก อุปกรณ์ตกแต่ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ใช้ในอุตสาหกรรม
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 371/2 หมู่ที่ 6 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ท็อป ลิงค์ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด