บริษัท นานา แมเนจเม้นท์ จำกัด

บริษัท นานา แมเนจเม้นท์ จำกัด
บริษัทกิจกรรมการบริหารราชการทั่วไป

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0305561006191
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 3 ตุลาคม 2561
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : กิจกรรมการบริหารราชการทั่วไป มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนบริหารจัดการขาย เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ครอบครอง ปรับปรุงใช้สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 799/72 หมู่ที่ 6 ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท นานา แมเนจเม้นท์ จำกัด