บริษัท ประพาพร โมไอน่า จำกัด

บริษัท ประพาพร โมไอน่า จำกัด
บริษัทการขายส่งปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0735561007070
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 2 ตุลาคม 2561
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : การขายส่งปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อการขายส่ง-ส่งออก สัตว์น้ำทุกชนิด เช่น ลูกไร ปลา กุ้ง หอย ปู ปลาหมึก ทั้งชนิดสด แช่เย็น หรือแช่แข็ง
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 2/1 หมู่ที่ 5 ต.สามควายเผือก อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ประพาพร โมไอน่า จำกัด