บริษัท ภูเก็ตทรัพย์มงคล จำกัด

บริษัท ภูเก็ตทรัพย์มงคล จำกัด
บริษัทการบำรุงรักษาและการซ่อมตัวถังประตูหน้าต่างและอื่น ๆ ที่คล้ายกัน

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0835561016396
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 1 ตุลาคม 2561
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : การบำรุงรักษาและการซ่อมตัวถังประตูหน้าต่างและอื่น ๆ ที่คล้ายกัน มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการอู่ซ่อมรถ ทำสี พ่นสี อบสี และยานพาหนะทุกประเภท รวมถึงจัดหาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 55/749 หมู่ที่ 2 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ภูเก็ตทรัพย์มงคล จำกัด