บริษัท ไทเกอร์ วิน แอนด์ เมเนจเม้นท์ จำกัด

บริษัท ไทเกอร์ วิน แอนด์ เมเนจเม้นท์ จำกัด
บริษัทกิจกรรมการบริการอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนธุรกิจซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ ในที่อื่น

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0205561036317
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 1 ตุลาคม 2561
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : กิจกรรมการบริการอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนธุรกิจซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ ในที่อื่น มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการรับจ้างเหมาค้าจ้างแรงงานประจำโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท รวมถึงสถานที่ทำการของรัฐและเอกชน (อันมิใช่ธุรกิจจัดหางาน)
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 114/238 หมู่ที่ 4 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ไทเกอร์ วิน แอนด์ เมเนจเม้นท์ จำกัด