Browsing: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด (Limited Partnership) คือ ห้างหุ้นส่วนประเภทที่มีผู้เป็นหุ้นส่วน 2 จำพวก ได้แก่

– หุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิด ได้แก่ ผู้เป็นหุ้นส่วนคนเดียวหรือหลายคน ซึ่งต้องรับผิดในบรรดาหนี้สินทั้งปวงของห้างหุ้นส่วนโดยไม่จำกัดจำนวน และหุ้นส่วนจำพวกนี้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างได้

– หุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิด ได้แก่ ผู้เป็นหุ้นส่วนคนเดียวหรือหลายคน ซึ่งรับผิดจำกัดเพียงจำนวนเงินที่ตนรับว่าจะลงทุนในห้างหุ้นส่วนเท่านั้น และเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างไม่ได้

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มเอ็น ซูพีเรียร์บริษัทการขายส่งด้ายและผ้า ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให…

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอวาลินน์ กรุ๊ปบริษัทการผลิตสบู่และสารซักฟอกผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการทำความสะอาด และขัดเงา ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า,…

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.วาย.ที.ทรานสปอร์ตบริษัทการขนส่งผู้โดยสารโดยรถยนต์รับจ้าง/แท็กซี่ ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสิ…

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชโย เซอร์วิสบริษัทการซ่อมเครื่องใช้ในครัวเรือนและอุปกรณ์สำหรับบ้านและสวน ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, …

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปกรณ์พัทธ์ ซัพพลายบริษัทกิจกรรมการบริการอื่น ๆ ส่วนบุคคลซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า…

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรัส หนูพันธ์บริษัทการขายปลีกสินค้าอื่น ๆ ในร้านค้าทั่วไป ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปร…

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปฏิมากรรม คนปั้นปูนบริษัทการก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หร…

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดวงสกาวบริษัทการบริการด้านการจัดเลี้ยง ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าส…

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประภาพรฟาร์ม 2553บริษัทร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐา…

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอกบัวหลวงบริษัทการผลิตน้ำดื่มบริสุทธิ์และน้ำแร่บรรจุขวด ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรั…

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนทรัพย์787บริษัทการขายส่งโทรศัพท์และอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้…

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดัชมิลล์ยโสธรบริษัทการขายส่งผลิตภัณฑ์นม ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่า…

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยักษ์สยามไทยบริษัทการผลิตผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์ที่ใช้รักษาโรค ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า ห…

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับบลิว ที ที ซัพพลายบริษัทการขายส่งอาหารเครื่องดื่มและยาสูบโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห…

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมแพทย์เมืองเทิง คลินิกเวชกรรมบริษัทกิจกรรมคลินิกโรคทั่วไป ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือ…

ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย

Thailand Company Directory

บริษัท – ให้บริการฐานข้อมูลสินค้าอุตสาหกรรมออนไลน์หรือ Online Directory รวบรวมข้อมูลสินค้าและบริการภาคธุรกิจอุตสาหกรรมไว้อย่างครบครัน ประกอบกอบ ด้วยชื่อนิคมฯ ประเภทธุรกิจ, ที่อยู่, เบอร์โทร, แฟกซ์, อีเมล์, จำนวนคนงาน, ผู้ถือหุ้น, แผนที่, ระยะทาง และ โซเชียลมีเดีย ต่าง ๆ

Contact us: [email protected]

เกี่ยวกับเรา

นโยบายและเงื่อนไข