Browsing: ห้างหุ้นส่วนสามัญ

ห้างหุ้นส่วนสามัญ (Ordinary Partnership) คือ ห้างหุ้นส่วนประเภทซึ่งผู้เป็นหุ้นส่วนหมดทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกันในหนี้สินของห้างทั้งหมดโดยไม่จำกัดจำนวน เจ้าหนี้มีสิทธิเรียกร้องให้ผู้เป็นหุ้นส่วนใช้หนี้จากสินทรัพย์ส่วนตัวได้ และผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนมีสิทธิที่จะจัดการกับห้างหุ้นส่วนได้ ห้างหุ้นส่วนสามัญจำแนกเป็น 2 ประเภท คือ

  • ห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิได้จดทะเบียน
  • ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เอสเอ็นจีไวเนอรี่บริษัทการผลิตสุราผลไม้ (ไวน์) ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ที่อื่น ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, …

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 168 ฟิตเนส ซีอาร์บริษัทการดำเนินงานของสถานที่ออกกำลังกาย ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้…

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เบสท์ บัดส์ อินเตอร์เนชันแนลบริษัทการขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา …

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล หยินซิงคลินิกบริษัทกิจกรรมอื่น ๆ ด้านสุขภาพของมนุษย์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อ…

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล พริ้นท์ไอเดียบริษัทการพิมพ์อื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, …

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล วัน วอเตอร์แทงค์บริษัทการซักผ้าโดยเครื่องซักผ้าชนิดหยอดเหรียญ ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตรา…

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ทีซี สวนสวยบริษัทการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐา…

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ศรีเฉลิม ดีไซน์ แอนด์ ปริ้นติ้งบริษัทการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์อื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจ…

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล บีช็อต โปรดัคชั่นบริษัทกิจกรรมด้านความบันเทิง ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐ…

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เคบีช้อป ช้อปปิ้งบริษัทการขายปลีกโดยการรับสั่งสินค้าทางไปรษณีย์โทรทัศน์วิทยุ และโทรศัพท์ ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ย…

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จูปิเตอร์คอนบริษัทการก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า …

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เดอะ เดสติเนชั่น คอนซัลติ้ง (ไทยแลนด์)บริษัทกิจกรรมของตัวแทนและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์โดยได้รับ ค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่า…

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ถิงถิง บางใหญ่บริษัทการขายส่งสินค้าทั่วไป ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้…

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล บานาน่า บางกอกทรานสปอร์ตบริษัทการขนส่งผู้โดยสารทางบกอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา …

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เอชดีซีจีบริษัทร้านขายปลีกเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมู…

ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย

Thailand Company Directory

บริษัท – ให้บริการฐานข้อมูลสินค้าอุตสาหกรรมออนไลน์หรือ Online Directory รวบรวมข้อมูลสินค้าและบริการภาคธุรกิจอุตสาหกรรมไว้อย่างครบครัน ประกอบกอบ ด้วยชื่อนิคมฯ ประเภทธุรกิจ, ที่อยู่, เบอร์โทร, แฟกซ์, อีเมล์, จำนวนคนงาน, ผู้ถือหุ้น, แผนที่, ระยะทาง และ โซเชียลมีเดีย ต่าง ๆ

Contact us: [email protected]

เกี่ยวกับเรา

นโยบายและเงื่อนไข