บริษัท ซุปเปอร์ไซน์ ไบโอเทคโนโลยี จำกัด

บริษัท ซุปเปอร์ไซน์ ไบโอเทคโนโลยี จำกัด
SUPER SCIENCE BIOTECHNOLOGY CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย โรงผลิตเคมีภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวภรภัทร สุมิตรากิจ, นายฉัตรชัย ฉันทวงศ์วุฒิ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 235999
ทุนจดทะเบียน : 10000000
ประเภทธุรกิจ : ค้าและผลิตเชื้อจุลินทรีย์การเกษตร ขายสินค้าและทำการประมูลสินค้าทุกชนิดให้ส่วนราชการและองค์การของรัฐ อุตสาหกรรม
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 40/12 ซ.ลาดพร้าว 23 ถ.ลาดพร้าว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2936-7701-2
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ซุปเปอร์ไซน์ ไบโอเทคโนโลยี จำกัด