บริษัท พรอฟ ประเทศไทย จำกัด

บริษัท พรอฟ ประเทศไทย จำกัด
PROF (THAILAND) CO.,LTD
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย โรงผลิตเคมีภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายชัยยศ ไตรณรงค์สกุล, นางถิราภา วชิรปรีชาพงษ์, นายศิริชัย เจริญวุฒิลาภ, นางดวงตา มิตรยอดวงศ์,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 232897
ทุนจดทะเบียน : 1750000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการผลิต นำเข้า ส่งออก และจำหน่ายเคมีภัณฑ์ทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 21/104 หมู่ 6 ซ.นาคนิวาส ถ.ลาดพร้าว แขวง ลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ : 0-2942-2267
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท พรอฟ ประเทศไทย จำกัด