บริษัท พีราเท็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

0
41

บริษัท พีราเท็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
PIRATEX INTERNATIONAL LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย โรงผลิตเคมีภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางอารยา กาญจนาพงศ์กุล, นายกิตติศักดิ์ กาญจนาพงศ์กุล, นางสาวเสาวรส กาญจนาพงศ์กุล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 236452
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตเคมีผงเพื่อใช้ในสิ่งทอ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 38 หมู่ 7 ต.หนองปลิง อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท พีราเท็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด