บริษัท อัลติม่าโพลีเมอร์ จำกัด

บริษัท อัลติม่าโพลีเมอร์ จำกัด
ULTIMA POLYMERS CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย โรงผลิตเคมีภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายณัฐกฤตย์ แก้วโสวัฒนะ, นางอรกมล แก้วโสวัฒนะ, นางสาวนิธิวดี มาตา, นายพรพงษ์ ตยานุกรณ์, นายศุภฤกษ์ หวังชูเชิดกุล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 233807
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและตัวแทนจำหน่ายเคมีภัณฑ์ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมให้บริการซ่อมแซมเครื่องจักร
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 44/5 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน-ลำลูกกา ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท อัลติม่าโพลีเมอร์ จำกัด