บริษัท อุตสาหกรรมแคลเซี่ยมฟอสเฟตไทย จำกัด

0
27

บริษัท อุตสาหกรรมแคลเซี่ยมฟอสเฟตไทย จำกัด
THAI CALCIUM-PHOSPHATE INDUSTRIAL CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย โรงผลิตเคมีภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสมชาย คูชุ่มฤทัย
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 233099
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตแคลเซี่ยมฟอสเฟต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากโรงงาน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 105 หมู่ 5 ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท อุตสาหกรรมแคลเซี่ยมฟอสเฟตไทย จำกัด