บริษัท เอี่ยมสินดีกรุงเทพ จำกัด

บริษัท เอี่ยมสินดีกรุงเทพ จำกัด
EAMSINDI COMPANY LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย โรงผลิตเคมีภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายบุญญ์ สาทิตานนท์, นายบวรฤทธิ์ สาทิตานนท์, นางสาวจิตติมา สาทิตานนท์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 225450
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตเคมีภัณฑ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 34/3 ถ.เพชรบุรี เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2437-9191
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอี่ยมสินดีกรุงเทพ จำกัด