บริษัท เอ.เอฟ.ซุปเปอร์เซลล์ จำกัด

บริษัท เอ.เอฟ.ซุปเปอร์เซลล์ จำกัด
A.F.SUPERCELL CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย โรงผลิตเคมีภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายรุ่งโรจน์ บรรดาประณีต, นางชนิสรา บรรดาประณีต, นายจักรวาล บรรดาประณีต
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 235517
ทุนจดทะเบียน : 15000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 9/14 ชั้น 1 ซ.พิพัฒน์ ถ.สีลม แขวง สุริยวงศ์ เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0-2634-1323
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอ.เอฟ.ซุปเปอร์เซลล์ จำกัด