บริษัท โฟร์ เอ็กซ์เพรอต์ จำกัด

บริษัท โฟร์ เอ็กซ์เพรอต์ จำกัด
FOUR EXPERTS CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย โรงผลิตเคมีภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายปิยะ นันทนรเศรษฐ์, นายนิรันดร์ ชวนเกริกกุล, นางบรรจงลักษณ์ ชวนเกริกกุล, นางดวงใจ ยามาลี,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 235737
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิต จำหน่ายวัตถุทางเคมี เครื่องมือและอุปกรณ์ทางเคมี
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 719 ซ.พัฒนาการ 29 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 0-2391-6053
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท โฟร์ เอ็กซ์เพรอต์ จำกัด