บริษัท วันเดอร์มิลค์แอนด์แดรี่ จำกัด

0
8

บริษัท วันเดอร์มิลค์แอนด์แดรี่ จำกัด
บริษัทการผลิตผลิตภัณฑ์นมอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 315562001524
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 9 กันยายน 2562
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์นมอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการผลิตและจำหน่าย พร้อมทั้งขนส่งนมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อน โดยวิธีพาสเจอไรส์เพื่อนมโรงเรียนและนมพาณิชย์
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 151 หมู่ที่ 16 ต.สวายจีก อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท วันเดอร์มิลค์แอนด์แดรี่ จำกัด