บริษัท สุริยา เวลเนส เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

0
9

บริษัท สุริยา เวลเนส เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทการศึกษาด้านกีฬาและนันทนาการ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105561176993
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 11 ตุลาคม 2561
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : การศึกษาด้านกีฬาและนันทนาการ มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการศูนย์บริการฝึกโยคะครบวงจร
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 1588/10 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท สุริยา เวลเนส เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด