บริษัท ออร่า เพาเวอร์เทค จำกัด

0
1

บริษัท ออร่า เพาเวอร์เทค จำกัด
บริษัทการติดตั้งไฟฟ้า

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 635562000045
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 7 มกราคม 2562
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : การติดตั้งไฟฟ้า มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการบริการรับเหมา ออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบประปา
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 69/2 หมู่ที่ 7 ต.น้ำรึม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ออร่า เพาเวอร์เทค จำกัด