ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพาณิชย์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพาณิชย์
บริษัทการขายส่งข้าวเปลือกและธัญพืชอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 623562000795
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 10 มิถุนายน 2562
ทุนจดทะเบียน : 200000
ประเภทธุรกิจ : การขายส่งข้าวเปลือกและธัญพืชอื่น ๆ มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการค้าข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง และพืชไร่ทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 150/2 หมู่ที่ 7 ต.ระหาน อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร 62210
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพาณิชย์