ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐภัทร 6556

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐภัทร 6556
บริษัทร้านขายปลีกอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 813562000131
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 14 กุมภาพันธ์ 2562
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ร้านขายปลีกอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการจำหน่ายโทรศัพท์และอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 10/2 หมู่ที่ 2 ต.อ่าวลึกเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81120
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐภัทร 6556