ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐวุฒิ ซัพพลาย เซอร์วิส

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐวุฒิ ซัพพลาย เซอร์วิส
บริษัทกิจกรรมการทำความสะอาดภายในที่ใช้ความชำนาญเฉพาะด้าน

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 163562000285
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 22 กุมภาพันธ์ 2562
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : กิจกรรมการทำความสะอาดภายในที่ใช้ความชำนาญเฉพาะด้าน มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการรับเหมาล้างแผงโซล่าเซลล์
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 84 ซอยรามเดโชชัย 6 ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐวุฒิ ซัพพลาย เซอร์วิส