ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐศิวา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐศิวา
บริษัทกิจกรรมการบริหารจัดการด้านการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 143562001711
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 28 สิงหาคม 2562
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : กิจกรรมการบริหารจัดการด้านการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการให้บริการรับ-ส่ง สินค้า และกระจายสินค้าทั่วประเทศ
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 25/4 หมู่ที่ 4 ต.มหาพราหมณ์ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐศิวา