ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณิชาจิวเวลรี่ แอนด์ โกลด์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณิชาจิวเวลรี่ แอนด์ โกลด์
บริษัทร้านขายปลีกเครื่องประดับ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 903562001438
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 10 พฤษภาคม 2562
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ร้านขายปลีกเครื่องประดับ มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อค้าทอง นาก เงิน ทองรูปพรรณ
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 111/3 หมู่ที่ 7 ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด ณิชาจิวเวลรี่ แอนด์ โกลด์