ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณ้ำว้าทวีผล

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณ้ำว้าทวีผล
บริษัทร้านขายปลีกผักและผลไม้

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0103561015271
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 26 ตุลาคม 2561
ทุนจดทะเบียน : 500000
ประเภทธุรกิจ : ร้านขายปลีกผักและผลไม้ มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อจัดจำหน่ายผงกล้วยดิบและสินค้าเพื่อสุขภาพผ่านทางธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 299/234 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด ณ้ำว้าทวีผล