ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดวงตาบีทาเก้น

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดวงตาบีทาเก้น
บริษัทการขายส่งผลิตภัณฑ์นม

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 103562015061
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 18 กันยายน 2562
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : การขายส่งผลิตภัณฑ์นม มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการขายส่งนมเปรี้ยวบีทาเก้น
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 18/230 หมู่ที่ 4 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด ดวงตาบีทาเก้น