ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดวงนภา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดวงนภา
บริษัทร้านขายปลีกสินค้าใหม่อื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในทื่อื่น

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 733562000867
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 28 พฤษภาคม 2562
ทุนจดทะเบียน : 500000
ประเภทธุรกิจ : ร้านขายปลีกสินค้าใหม่อื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในทื่อื่น มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการจำหน่ายและติดตั้งซ่อมแซม อุปกรณ์ดับเพลิง ระบบดับเพลิง
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 338/503 หมู่ที่ 8 ต.บ่อพลับ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด ดวงนภา