ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดวงพรกมลลักษณ์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดวงพรกมลลักษณ์
บริษัทการผลิตโซ่ ลวดสปริง สลักเกลียว และตะปูควง

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 113562000731
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 5 กุมภาพันธ์ 2562
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : การผลิตโซ่ ลวดสปริง สลักเกลียว และตะปูควง มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการผลิตน็อต
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 28/41 หมู่ที่ 1 ถนนบางนา-ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด ดวงพรกมลลักษณ์